Období: 1946 - 1992

Československo

Období strojů s výplatním razítkem ve tvaru zoubkovaného obdélníku

 

Uživatelé výplatního stroje: DIU n. p., poozději  KOVOPOL n.p.,  továrna na kovové zboží, odštěpný závod JEVÍČKO, Jevíčko

Oba subjekty používaly výplatní stroj POSTALIA.

V denním razítku u obou známých otisků bylo číslo pošty neodděleno od textu (názvu pošty) v rozporu s normou.

Místo "569 43 JEVÍČKO 1" v denním razítku: "569 43 JEVÍČKO1". Vznikl zajímavý chybotisk (rytecká chyba).

 

 

Otisky s daty:

  •   2.  4. 79
  • 10. 11. 86

 

jevicko 001