V prvním pokračování tohoto vstupu jsem se zaměřil na nový objev typu otisku Francotyp na poště Mladá Boleslav 1. Tento stroj byl pro své fyzické a morální zastarání z přepážek této pošty odstraněn a byl nahrazen modernějším a výkonnějším strojem soustavy Postalia jako většina pošt a celá řada komerčních uživatelů. Nějakou dobu (minimálně v roce 1975 oba stroje vyplácely souběžně). První zachycený otisk Postalia je s datem 30. 4. 1975, jeden z posledních otisků Francotyp měl datum z května (viz minulé pokračování).

Dnes popisuji spíše různorodost, než jedinečnost (ta byla minule a bude i příště). 

 

Pošta Mladá Boleslav 1

Pošta 293 01 MLADÁ BOLESLAV 1 přijala do svého provozu dva výplatní stroje Postalia.

První stroj pro běžné vyplácení (dle sbírky v provozu od - 4/75 - 10/79 -).

mlada boleslav 004

 

Druhý výplatní stroj Postalia (v denním razítku označen rozlišovacím znaménkem "2" mezi hvězidčkami). Jednalo o záložní stroj (?).

V 80. letech se na veřejnosti objevily otisky druhého výplatního tsroje Postalia. Byly využity pro zvláštní účely. Jednak pro propagaci poštovně služebních upozornění (používání PSČ), jednak pro zasazení příležitostného označení (k 25. výročí letu J. A. Gagarina - 1961 - 1986). Píši o něm v jiném příspěvku na tomto webu. Odkazuji na něj v něm.

 

Otisk s datem 12. 5. 1984 (služebně - poštovní upozornění uživatelům pošty).

 

bbb

 

Otisk s datem 12. 4. 1986 (R)

Použito je jediný den pro podání a následnou přepravu raketou ASTRA 21 - celkem 500 ks zásilek, hodnota poštovného Kčs 1,-.)

 

gaga 003

 

Pošta Mladá Boleslav 3

Tato pošta používala dva výplatní stroje - Postalia a Pitney - Bowes (o tomto stroji a jeho otiscích ve 3. pokračování).

POSTALIA

Otisk měl dvě podoby - s a bez PSČ v denním razítku.

Otisk bez PSČ s datem - 22. 9. 1971 )?)

 

mlada boleslav 006

 

Otisk s datem 17. 10. 1984
(s PSČ)

 

mlada boleslav 007

 

I na dalších mladoboleslavských poštách se používaly stroje Postalia.

293 05 Mladá Boleslav 5

Otisk s datem 19. 3. 1979

Časové rozmezí: - 10/77 - 3/80 -

 

mlada boleslav 014

 

Pošta 293 06 Mladá Boleslav 6

Otisk s datem 18. 4. 1980

Časové rozmezí: - 7/76 - 4/80 -

 

mlada boleslav 015