V období let 1946 - 1989 se mezi přemírou poštovních výplatních strojů v Československu (výplatní razítko ve tvaru zoubkovaného obdélníku) vyskytly i zajímavé atypické výplatní stroje se dvěma denními razítky. Ty byly určeny pro poštovní průvodky o třech částech. Na všech se díky tomuto stroji objevily znaky výplatného prostřednictvím výplatního stroje:

- na první (levé) části průvodky sloužilo razítko levé razítko jako podací,

- na druhé - prostřední  - části průvodky se objevilo druhé (pravé) razítko na vlastní poštovní průvodce u poštovní nálepky,

- na třetí části (pro vylepení výplatních známek) se orazilo výplatní razítko s hodnotou.

Zcela jistě se jednalo o významnou racionalizaci poštovního provozu. Porto poštovní správa zajistila pro tyto účely výplatní stroje zprvu u firmy FRANCOTYP, a později i u firmy PITNEY - BOWES. Posledně jmenované stoje Pitney - Bowes  byly v Československu  jen dva na rozdíl od několika desítek strojů Francotyp.  Proto jejich otisky jsou vzácné. Oba známé stroje (Praha 1 a Bratislava 2) byly upraveny z původní jednorazítkových tsrojů přidáním druhého razítka). Otisk se vyskytl ve třech podobách (PRAHA 1, 110 00 PRAHA 1, BRATISLAVA 2). 

PRAHA 1

Jeden z těchto strojů byl provozován na poště PRAHA 1 v období - X/70 - X/85 - 

Díky dodání balíku pomocí náhradní poštovní průvodky se zachoval otisk sběratelsky označován jako PB - BAL - 4m, a to kompletní s oběma razítky.  Pražský otisk je zatím jediný známý ve veřejné sběratelské síti.

Otisk s datem 27. IX. 75

Pošta PRAHA 1

pb dva 001     pb dva 002

 

Otisk s datem 19. X. 85

Pošta 110 00 PRAHA 1

 

praha 1 pb 002

 

Druhý balíkový poštovní otisk se dvěma denními razítky Pitney - Bowes se vyskytl na poště BRATISLAVA 2.

Otisk s datem 27. VI. 77

 

bratislava 2 002