Výplatní otisky přesně a nemilosrdně kopírují osudy majitelů a uživatelů výplatních strojů. Nejinak tomu je u firmy Orlický, A.S. pro obchod se sklem.

 

Jak šel čas s firmou Orlický

 

1937

Firma byla založena v tomto roce a převzala firmu Josef Orenstein. Majitelem Alfred Orlický.

V předtuše událostí v Evropě firma změnila svou právní podstatu, aby zakryla židovský původ majitelů.

 

1940

Do firmy dosazen Treuhänder.

 

1942

Treuhänder předal firmu říšskoněmeckému majiteli ve Vídni.

 

1943

Firma přejmenována na GLER A. S. pro obchod sklem.

 

1945

Na firmu v Ćeskoslovensku uvalena národní správa.

 

1946 - 1947

Návrat původních majitelů firmy a její obnovení pod jménem Orlický.

 

1948

Znárodnění a firma včleněna do národního podniku obchodního SKLO a PORCELÁN. 

 

Jak šel život s otisky ......

 

Otisk 1. dne 5. 3. 37

Stroj Francotyp s otiskem FR 8h - 4m (ov) - 1k

 

ORLICKY 001

 

 

Poštou prošlá celistvost s datem 29. 4. 37

 

ORLICKY 002

 

Protektorátní otisky

vyplácely zásilky pod názvem Orlický i během Protektorátu ČM.

V prvním období se používal výplatní otisk československého vzoru, otisk s datem 10. 10. 39, poměrně dost dlouho po zavedení poštovních nařízení. 

 Zvětšeno. 

orlicky 003

 

První protektorátní otisk

Je pravděpodobné, ale není to jisté, že firma používala první protektořátní neúplný otisk. Kloním se k názoru, že spíše ne  rovnou přešla na výplatní otisk s úplným poněmčeným protektorátním otiskem. I když se možná tento meziotisk objeví.  

Svědčí o tom otisk 1. dne s datem 10. 11. 39 (!).

 

orlicky 006

 

Poštou prošlá celistvost s nejzazším datem otisku - otisk s datem 20. 6. 41.

 

orlicky 007

 

 

Doba 3. republiky

 

Otisk subjektu v době 3. republiky se zatím ve veřejném prostoru neobjevil. Osud stroje nejasný. 

 

V roce 1948 firma byla včleněna  do národního podniku obchodního pod názvem SKLO a PORCELÁN . Příběh  skončil.

Otisk s datem 2. 5. 1949.

 

SKLO A PORCELAN 001