2a

 

V druhém pokračování zastavení u výplatních otisků Pražských (vzorkových) veletrhů si všimneme vlastních otisků Pražských veletrhů a jejich použití v letech 1. a 2. republiky. Pokračování bude mít několik částí, které se budou dělit podle let a otisků, které k nim měly vztah.

Pražským (vzorkovým) veletrhům byl povolen výplatní stroj Francotyp, model A s horním číslem počitadla Věstníkem MPT č. 20 z 2. 6. 1928.

První výplatní otisky Pražských vzorkových veletrhů spatřily světlo světa již před oficiálním povolením, a to dne 30. 4. 1928. 

 

PVV P 1 001

 

Otisk vyplácel nezměněn zásilky do 12. 5. 1931. Jeho vzhled se vůbec za tutu dobu nezměnil. Stroj byl umístěn v Praze VII ve Veletržním paláci. Otisk sběratelsky: FR 6h - 4m (ov) - 1k. Dohlédací poštou u tohoto otisku byla pošta PRAHA 1 (později nastala změna).  První otisk 23. 5. 1928.

Pražské (vzorkové) veletrhy byly jubilejním stým uživatelem výplatního stroje od roku 1926. 

V označení čtyřřádkový nápis hůlkovým písmem v češtině/němčině/francouzštině a angličtině. Nalevo od nápisů velké tučné iniciály PVV nad znakem města Prahy. ) 

 

Otisk s datem 14. 11. 1928

(šest měsíců po uvedení stroje do provozu)

 

PVV a 001

 

Od 12. 5. 1931 se změnil charakter výplatních otisků - z neutrálních otisků se vytvořily otisky propagačního a zejména příležitostného charakteru.

Vznikla absolutně nejčastější frekvence změn ve vzhledu výplatního otisku předválečného období. Domnívám se, že jí nepřekonaly ani Brněnské veleltrhy, i když i ty mají frekvenci úžasnou (viz články na tomto webu).

Z otisků Pražských vzorkových veletrhů se stal na více jak 20 let fenoménem čs. výplatního otiskářství. Ttyo otisky si zaslouží, abych se jim věnoval podrobněji v delším seriálu.

 

pokračuje