V roce 1929  se zvýil zájem firem o stroj typu Francotyp C (C3 a C4) pro své výhody, které měl, sběratelské označení FR 8h - 4m nebo 3m. Mezi těmi, kteří si jej chzěli požídit byla i firma Arnold Kraus z Velkého  Počíčí nad Metují. B. Jarolímek mu vytipoval stroj C5 s horním číslem počitadla a dokonce mu nechal zhotovit logo s jedlovou větví a třemi šiškami v kruhu, které se mělo zasadit nad nápis firmy mezi denní a výplatní razítko. výplatního otisku.Firma si žádost podala a pak ji vzala zpět. Vše pravděpodobně souvisí s negativním stanoviskem MPT z19. 6. 1929.Vzhled tohoto otisku, který jistě existoval, není známý.

Co je však známé jsou dva otisky FR 8h - 4m s logem jedlové větve se třemi šiškami v kruhu (bez nápisu Arnold Kraus) mezi deením a výplatním razítka, které zveřejňuji. Mají pozdější data:

1/ 17. 4. 1931, dohlédací pošta PRAHA se zaplněným obdélníkem v horní části denního razítka,

a

2/ 24. 12. 1932 s nápisem POŠTOVNÍ ÚŘAD v horní části denního razítka.

Je docela možné, že se jedná o dva otisky jednoho stroje. Jedná se o dva odlišné otisky - jednak při srovnání denních razítekm, ale i výpatních razítek (nápis ČESKOSLOVENBSKO) se liší např. písmenem "C", ale i typem písma.

Pravděpodobně se jednalo o předváděcí stroje s  atraktivními otisky firmy B. Jarolímek. poznatelné dle vysokých hodnot u otisku z roku 1932 (Kč 90.00). Tyto otisky nejsou esejí, nikdy v tomto vzhledu se nestaly regulérními výplatním otisky, neboť nedostaly oprávnění k provozu od poštovních autorit

Osamocenou esejí byl otisk firmy Arnold Kraus, jehož vzhled je zatím sběratelům neznámý. Esej, pokud byla, se nepřetavila v plnohodnotný výplatní otisk.  

 

 

Arnold Kraus 001     Arnold Kraus 002