DVOUKRUHOVÉ RÁZÍTKO PO ROCE 1946

Na začátek trochu definic a doprovodných obrázků (výtažek z rukopisu Českoslovebnské výplatní otisky 1946 - 1988 (1992) autorů Janů-Leiš).

Scan10010

 

Jak vyplývá z definic, denní razítko je nutnou součástí výplatního otisku, jsou v něm hned dva údaje - pošta (domicil výplatního stroje) a datum odeslání zásilky. Vzor čs. výplatního otisku byl od roku 1926 jednioznačný - denní razítko je jednokruhové. Změna politických a státoprávních poměrů přinesla do poštovního provozu po 15. 3. 19939 novinku z Německa na zabraná území. Strioje měly denní razítko ve tvaru dvoukruhu s můstky. Řada z nich zůstala a vyplácela i po roce 1945.

 

Dvoukruh s můstky

Československá poštovní správa koncem roku 1946 pojala rozhodnutí změnit nejen tvar výplatního razítka, ale i denního razítka. Rozhodla se pro dvoukruhové razítko (zatím bez můstku, to přišlo později). Stalo se tak na podkladě Věstníku ministerstva pošt č. 62 ze dne 17. 12. 1946. Změna se nestihla v roce 1946, ale v roce 1947 se už začaly objevovat dvoukruhová denní razítka ve výplatních otiscích (viz otisk Brněnské tvovárny trestí a cukrových barviv FR 8h - 4m ze dne z října 1947). Souběžně v provozu byla denní razítka ve tvaru jednokruhu (viz otisk Pražské pojišťovny ze dne 17. 4. 1947 FR 8h - 4m). Jednokruh vydržel - aspoň v mé sbírce - až do března 1984!!!, možná déle - Svit, FR 8h - 4m ).

DR 1

DR 2

DR 3

Jistotu máme, že dvoukruhové denní razítko se objevilo v poštovním provozu v roce 1947 a že jednokruhové denní razítko skončilo v roce 1984 (možná, že se objeví jiná data). Každopádně se jedná o zajímavou část historie československého výplatního otisku let 1947 - 1992. Zbývá ještě urit data pro dvoukruhové denní razítko s můstky, ale i další: dvoukruhové denní razítko s přerušenou vnitřní kružnicí či denní razítka s půlměsíci nahoře a dole (vnitřní kružnice ukončená můstkem dole i nahoře). O tom někdy jindy. Na naše území, jak bylo řečeno se první vzor (dvoukruh s můstky dostal z Německa během let 1939 - 1945 na zabraná území s novými stroji, které se poznají od československých oválných číslic jinými výplatními - gotickými - číslicemi). Alew to je už jiná historie, vhodná sběratelovy  pozornosti.