Jakékoliv sběrateství čehokoliv je trpělivá, systematická a mravenčí práce, která občas přinese i své ovoce. Občas i zklamání.

Jedním z příkladů pozornosti sběratelovy je i všední a nenápadný výplatní otisk České komerční banky v Praze, Praha II, Příkopy 6, která dostala povolení k vyplácení výplatním strojem B3 s horním číslem počitadla( )sběratelsky FR 8h - 3m) dne 6. 12. 1928 ve Věstníku č. 47. 

Výplatní stroj začal oficiálně vyplácet zásilky 5. 1. 1929 a v nezměnném stavu vyplácel až do 30. 6. 1930 (stroj byl technick odplombován 7. 7. 1930). . Jepičí život tsroj skončil po lsoučení této banky s Anglo - českou bankou, která v tomto období razila cestu slučování a fůzí (i Pražská úverní banka se stalo součástí této banky). Všechny tři banky měly sperátní výplatní stroje, po lsoučení stroje obou menším bank, které se staly součástí Anglo - české banky, sej iž v rámci jednoho subjektu nepoužily. Toto je jedna část historie. Zajímavé je, že Česká komerční banka měla u svého stroje iniciály "jen" KB pod výplatním razítkem. Tehdy poštovní správa toto umožňovala, řada subjektů měla stroje se zkratkami, iniciálami, kresbami apod. Povinnost uvádět přesný název a adresu bylo nařízeno až později v 70 - 80. letech. FDC s prvním datem otisku přikládám, jakož i celistvost s otiskem s datem o něco pozdějším.

Dvojesej 1 001

 

Dvojesej 1 002

 

Tady by mohla historie tohoto stroje skončit., kdyby nebylo mravenční sběratelské práce, která skončila nálezem otisků tohoto subjektu s daty před oficiálním prvním datem. A hned ve vdou případech.

Našel jsem dvě obálky s různými daty: 19. 12. 1928 a 1. 1. 1929. Otisky jsou stejné a shodují se s prvním oficiálním otiskem. Jednalo se tedy pravděpodobně o zkušební otiskym sběratelsky esej. Nadneseně řečeno vzniklja jakási dvojesej. U druhého otisku je zajímavé datum - otisk pořízen na Nový rok (otisk z pilnosti?).

 

Dvojesej 3 001

 

Dvojesej 3 002