Harmanecke papierne, národný podnik Harmanec jeden čas vyplácel své zásilky výplatním tsroje POSTALIA - JUNIOR. Do historie se tento stroj zapsal hned třemi  zajímavostmi.

Jednak umístěním PSČ 976 03 v dolní ásti mezikruží mimo název pošty HARMANEC. Navíc PSČ byluo zasazeno nikoliv uporstřed. ale v poloze doprava v mezikruží.

Další zajímavostí jnyl otisk dvou barev. V roce 1982 vyplácel v barvě červené (otisk z 23. 3. 82), v roce při nedostatku předepsané červené barvy barvou razítkovací v odstínu černomodré (otisk s datem 11. 11. 93.

Třetí zajímavost souvisí s datem - data obou zveřejněných celistvostí se lisí velikostí, tavrem a vzdálenostmi mezi jednotlivými číslicemi. 

 

harmanecke papierne 001

 

 

Na závěr doplňuji, že tradice výroby papírenských výrobků vznikla v Papírně v Dolném Harmanci již v roce 1829 a u založení stál kupec z Banské Bytsrice Franz Sigmund Leicht. Poté Papírna měnila své majitele poměrně často, před znárodněním v roce 1945 ji vlastnila dokonce  banka. Nyní subjekt působí pod názvem SHP Harmanec (S = Slovak, H = Hygienic, P = Paper). Soustřeďuje se na výrobu hygienckého papíru a další papírenské výrobky (tato tradice tu vznikla v roce 1899).