Uživatel výplatních strojů: HUTNÍ PRODEJNA n. p. PLZEŇ

 

Ve 40. a 50. letech docházelo vlivem politických poměrů k různým rušením soukromých firem, vytváření nových subjektů, několikerým přejmenováváním, mnohonásobným orgnizačním změnám. Proto není divu, že i výplatní stroje se různě posouvaly a přesouvaly a dostávaly různé uživatele. S některými užuvateli si politické vedení nevědělo rady, tak zapadly na smetiště dějin. Výplatní stroje v rámci státního vlastnictví přecházely do vlastnictví jiných subjektů. V případě Hutní prodejny došlo též  k takovým změnám. Během krátké doby tento subjekt vyplácel zásilky dvěma výplatními stroji.

 

Výplatní stroje a jejich otisky:

 

a/ Francotyp, Bafra, otisk sběratelsky: FR 8 h - 4m (ov) - 1k

výplatní znaménko - čs. hvězdička (s rozšířenými cípy)

b/ Francotyp, Bafra, otisk sběratelsky: FR 8 - 0 - 4m (ov) - 1k

výplatní znaménko - "přesýpací hodiny" - ojedinělé v čs. poštovním a výplatně otiskářském  prostoru

 

hutni 001