Československý poštovní provoz nezná výplatní stroj s výlušnou funkcí pro doplatné tak, jak tomu je v některých státech (např. Holandsko). Tuto funkci přebíraly doplatní známky či jiné formy úhrady,. výjimečně též normální výplatnístsroje. tak jak to mu je u zobrazeného ústřižku poštovní průvodky z NDR, která doprovázela balíček z Drážďan do Českoslvenska.

 

Na zobrazené průvodce (na reverzu se objevuje výplatní stroj ze stroje FRancotyap, otisk sběratelsky FR 8 4m (ov) - 2km s datem 68. 4. 61. hodnota Kčs 2,40.).

Averz

 

usti nad labem 2 004

 

Reverz

usti nad labem 2 002