V květnu 1945 byl obnoven československý vzor výplatního otisku uživatele Československý spolek věřitelů. Byl vyryt nový štoček odlišný od prvo- a  druhorepublikového (adresa VODiČKOVA 30).

I tato instituce byla dána v roce 1945 pod národní správu. To se neprojevilo v otisku, ale jen v nátisku na některých obálkách. Otisk vyplácel v období "větrné růžice" 3. republiky, poté se výplatní razítko pravděpodobně změnilo.

Není dokázáno, že stroj i nadále vyplácel v této nové podobě. Známy jsou zatím jen otisky z pozdějších období zaznamenány na tomto webu, ale jiné soustavy (Postalia). 

 

Otisk s datem 10. 11. 45

 

spolek 3 001