Cenná celistvost nejen otiskem

Celistvosti přinášejí obvyklé poštovní znaky, ale i něco navíc. Tak jako například dopis zaslaný jedním z uživatelů výplatního stroje firmou PETSCHEK & Spol./Co. z Prahy II, Bredovská ulice 17 panu učiteli Josefu Bezchlebovi ze Žižkova.

Na první pohled nic zvláštního. Celistvost je vyplacena výplatním otiskem z roku 1936 a adresována jednomu z mnoha příjemců.

 

bezchleba 002

 

Výplatní otisk

Uživatelem je Bankovní dům Petschek Praha, adresa praha II, Bredovská 18.

MPT povolilo výplatní tsroj Francotyp, model A se středním číslem počitadla ve svém Věstníku č. 23 ze dne 7. 5. 1927. Bankovní dům Petschek se stal 31. uživatelem v pořadí u nás.

Otisků měl tento uživatel několik, měnily vzhled z různých důvodů. Zobrazený otisk je až šestým v pořadí. 

 

ADRESÁT

Adresátem není jen tak ledajaký příjemce zásilky. Je jím Josef Bezchleba, učitel z Prahy - Žižkova.

Poud milý čtenář prolistoval mou knihu "Žralok a frankotyp", tak ví, která bije. Josef Bezhleba, zanícený sběratel výplatních otisků z I. republiky se ujal entity sběratelů výplatních otisků po smrti Jaroslava Lešetického a odstoupení arch. Alberta Jonáše. Entitě  tento obětavý muž zajistil, že se dostala pod křídla Klub českých filatelistů v Praze a strpěla jí pod názvem Odbor frankotypů KČF.

Ve zmíněné knize na straně 171 dokládám přijetí entity do KČF dopisem ze dne 26. ledna 1935. 

Na straně 172 otiskuji pokračování této historie a dopisem, který Josef Bezchleba coby představitel "osiřelců"  adresoval arch. Albertu Jonášovi (dopis ze dne 15. IV. 1935).

Krásný dopis z doby předvelikonoční. Bohužel se již nedozvíme, jak to bylo dál. Nicméně nějaký čas se "osiřelci" scházeli v různých místech. Poslední stopa se objevila z Hybernské a jedné z kaváren v této ulici, kde zaznělo jméno Zdeňka Kvasničky, filatelisty, který se též věnoval poštovní historii a výplatním otiskůlm ... Pak stopa mizí.

Historie a okolnosti poslední zmínky o  organizované sběratelské entitě v meziválečné době je na straně 170. Na delší dobu nebyl tento obor organizován - zlom nastal až po roce 1966 .....

Celistvost s Petchkovým otiskem je krásným doplňkem mé sbírky a rozšířením sběratelských legend tohoto sběratelského oboru. 

 

Dnešní cleistvost je kouzelným doplněním mé sbírky a rozšířením okruhu legend sběratelsvá výplatních otisků. A že jich bylo!