Zavedení PSČ v roce 1963 se dotklo v menší míře i výplatních otisků Francotyp, sběratelského podtypu FR 6  - 4m. Přístup rytce štočku se projevilo v různorodosti vzhledu denního razítka. Výjimečně se změnil i vzhled a velikost denního razítka jako u otisku používaného poštou PLZEŇ 8. Průměr denního razítka (věnjší kruh) - 25 mm, rozteč dvou kruhu 3 mm (normálně 4 mm).

PSČ se v denním razítku pošty Plzně 8 objevilo relativně velmi brzo  po zavedení PSČ. Zde to bylo již 15. 3. 1973 (otisk 1. dne - R).

plzen 8 001

 

Celistvosti poštou prošlé s tímto otiskem.

 

Otisk na poštovní průvodce, otisk s datem 7. 12. 1973

 

plzen 8 003

 

Listovní celistvost s otiskem ze dne 7. 8. 1974

 

plzen 8 004