Před padesáti lety byla zavedena poštovní směrovací čísla (PSČ). Zavedení se týkalo i výplatních otisků, a to hned na dvou místech otisku - v denním razítko před názvem pošty a v označení oprávněného uživatele, kde po přidělení podnikového PSČ se číslo zaneslo do této části otisku. 

PSČ přinesla řadu starostí poště, uživatelům, rytcům a mechanikům. Vyskytla se celá řada zajímavých variant, které dnes po letech sběratelé vítají jako zajímavé artefakty.  Dva příklady z dohlédacího sektoru pošty Bratislava 3. 

 

Otisk s datem 29. 6. 1978

Výplatní stroj Postalia - Junior.

Uživatel Bratislavské automobilové závody n. p. Bratislava.

Podnikové PSČ 899 24  pro tento subjekt bylo do značení zaneseno, PSČ ještě neobjevilo, ale místo pro něj bylo v denním razítku připraveno. Proto vznikl asymetrický název v dennímn razítku čekající na vsazení PSČ.

 

psc 004 

 

Otisk s datem 30. 7. 1984

Výplatní stroj Francotyp, Bafra

Otisk sběratelsky FR 8h - 4m (ov) - 1k

Uživatel: Figaro n. p.

PSČ zaneseno jak do denního razítka (830 00), tak do oznažení oprávněného uživatele (832 42).  V denním razítku vznikla assymetrie - k existujícímu slovnímu názvu pošty BRATISLAVA 3 se připojilo PSČ. K zarovnání nedošlo.

Na otisku je zajímavá ještě jedna zvláštnost: existující ještě v roce 1984 - jednokruhové (prvorepublikové) denní razítko. Dvoukruhové razítko zprvu bez můstků, poté z můstky bylo nařízeno v roce 1946 s tolerancí dva roky. Přesto u tohoto otisku k výměně nedošlo ani po 38 letech.

 

psc 005