Koncem 40. let firma Francotryp GmbH Berlin se svými pobočnými závody překonala problémy způsobené válečným hospodářstvím a stala se pravidelným dodavatelem výplatních strojů do jedné ze svých klasických zemí - Československa. Koncem roku 1949 a začátkem roku 1950 dodala několik desítek výpatních strojů Francotyp, modelu C s pětimístnou výplatní hodnotou (přání čs. poštovní správy). Výplatní číslice byly noého oblého typu různých velikostí a tvarů. Byla dodržena linka čs. oválných číslic. Výplatní znaménko bylo též podobné prvorepublikovým znaménkům, ale vyskytyly se i jednodušší hvězdičky s ostrými cípy. Tyto stroj obohatily poštovní provoz a pomohly racionalizovat zpracování pošty na poštovních přihrdkádkách. Tři příklady za všechny. I přání poštovní správy týkající se denního razítka byla splněna (dvoukruh s můstky).

 

SLANÝ

FR 8 - 5m - 2km

Na přepážku této pošty byl umístěn stroj C, číslo 16401. První den vyplácení 11. 4. 1950 (R).

 

model C 001

 

TÁBOR 2

FR 8 - 5m - 2km

Otisk 1. dne 12. 5. 1950 (R)

Ruční výplatní stroj pětimístný, model C, číslo 32814.

 

tabor 2

 

TRUTNOV 1

FR 8 - 5m - 2km

Model C, číslo stroje 22989

Otisk 1. dne 12. 10. 1950 (R)

trutnov 1 002