V roce 1870 založil Josef Prokop malou strojírnu a slévárnu v Pardubicích.  Postupně se zde vyráběly zemědělské strojů, žentoury, mlátičky, pluhy a secí stroje. Přelomový rok 1883 přinesl do výrobního programu mlýnské stroje a vodní mlýnská kola a vodní turbíny. Po smrti zakladatele se výroby ao bchodu ujala jeho manžela a firma fungovala pod názvem "Josefa prokopa synové".  Během II. světové války se zde vyráběly dělové granáty 

Továrna byla znárodněn dne 1. 6. 1946 a byla pojmenována jako Továrny mlýnských strojů (TMS), Přesto původní název Prokop a její pojmenování Prokopka přežila i tuto velkou změnu.

Výplatní stroj na dopisnici z roku 1948 nesl ještě znak a název Prokop. Potisk na dopisnici již obsahoval nový název, ale v kombinaci s "dříve Prokop". Kouzelná je adresa telegramu: "Prokopovka".  

 

Otisk s datem 7. 1. 48.

Francotyp

FR 8h - 4m - 1k

Výplatní razítko jej iž nového vzoru (zoubkovaný obdélník). 

AVERZ/REVERZ

 

prokop 001     

 

prokop 002