Celistvosti patří mezi nejúžasnější a nejzajímavější artefakty sběratelství filatelie a poštovní historie. Z obálek, jak averzních, tak i reverzních stran lze vyčíst hodně a oplnit si tak mozaiku sběratelství. A nejen, pokud se týče filatelie a poštovní historie. 

Zajímavá je i obálka uživatele Západočeské keramické závody n. p. Horní Bříza vyplacená výplatním strojem Francotyp s otiskem sběratelsky označeným coby FR 8h - 4m (ov) - 2k s datem 6. 12. 51.  

Otisk je standardní s označením oprávněného uživatele ve formě loga. Zde již nově s výplatním razítkem ve tvaru zoubkovaného obdélníku.

Přesný název uživatele se dovíme z averzní strany obálky - jednak z nátisku (Západočeské kaolinové, šamotové a magnesitové n. p., podnikové ředitelství Praha, jednak z přidaného gumového razítka, kde se objevuje již nový název - Západočeské keramické závody n. p. Horní Bříza. Obálka podnikové ředitelství z Prahy se starým názvem byla patrně využita k zaslání této zásilky. Korekcí bylo gumové razítko.  

Zajímavá je R nálepka. Kromě natištěného názvu pošty a čísla zásilky je doplněna i gumovým razítkem se zkratkou uživatele ZKZ (nový název Západočeské keramické závody), který tuto nálepku měl přidělenou a sám ji vylepil na obálku. 

Reverzní strana je zajímavá zálepkou s logem uživatele. 

Obálka je po stranách odstřižena. Jedná se o starý zvyk, v některých zemích dodnes prováděný, vyžadovaný zejména u bankovních zásilek. Obálky se rozevřely nastřižením , aby v nich nic nezůstalo (dopisy, přílohy, peníze či další náležitosti v obálce zaslané. Někteří filatelisté považují takto upravené celistvosti za ústřižky, výstřižky či znehodnocené. Domnívám se, že se mýlí. Jedná se o zásah jednoho z účastníků poštovní přepravy a tyto zásahy a úpravy mají svůj důvod. Poto jsou takové celistvosti plnohodnotnými celistvostmi. 

 

HB 002