V roce 1941 Německo prosadilo na území Protketorátu Čechy a morava silnou propagandistickou akci nazvanou akce VIKTORIA (Vítězství). byla to akceproti odmácímu odboji, ktrerý chtěl stejný symbol  (V) požít jako vzdor vůči nesvobodě v okupaci. Celá akce začala 17. července 1941 a dle německých orgánů"měla úspěch". V ranním tisku se objevilo písmeno "V". Propaganda však přinesla pocit hněvu. Řadě lidí přinesla i obveselení. Symbol V se objevil i světelně na Památníku národního osvonzení na Vítkově, symboly byly na dlažbách, ve výkladních skříních. Protektorát zejména Prahu zaplavily letáky, Ušetřeny nebyly věstníky, časopisy, noviny. Ke slovu se dostala i lidová tvořivost, ručně blo véčko doplňováno na formuláře a další doklady.  celou kaci zastavil v Praze magistrát dne 30. září 1941. Matka příroda a její působení většinu rzných výzdob zničila a propaganda splaskla...

Ušetřena nebyla ani filatelie a na jejích artefaktech se objevily i znaky a symboly této akce. Byla to gumová razítka v různých barvách a ve dvou jazycích s propagandistickým heslem. Ceůlistvostí s tímto razítka nebylo mnoho. Uživatel výplatního stroje Baťa ve zlíně usadil do něj písmeno "V" s ratolestí. Otisk byl používán i po datu ukončení akce (sbírka dokládá datum 7. 11. 1941). Jedná se o jediný případ ovlivnění touto propagandou.

 

Viktor 005     VIKTOR 004     VIKTOR 002