V PÁTEK DNE 21. 6. 2024 VE VEČERNÍCH HODINÁCH SPOUŠTÍM VE VEŘEJNÉM PROSTORU DATABÁZI  výplatních otisků pražských komernčích uživatelů S DOHLÉDACÍMI POŠTAMI S PÍSMENEM P a názvem pošt PRAHA (2. část písmene P). 

 

Jako první pošty se objeví dohlédací pošty, které z nejrůznějších důvodů nemají za slovním názvem své pořadové číslo (pošty). Číselné značení pošty se buď u uvedených otisků z technických důvodů nedotiskuje anebo v době zahájení provozu příslušného stroje pořadové číslo  nebylo otvrzeno. Na dosazení čísla pošty se v průběhu let zapomnělo. U některých otisků zapomnění trvalo řadu let. Název PRAHA je většinou umístěn v horním mezikruží asymetricky.

Je na sběratelích, aby si  příslušnou dohlédací poštu našli v dalších pokračováních Databáze a "bezčíselné" otisky si k nim přiřadili.

Dále Databáze pokračuje  otisky dvaceti dvou pražských  dohlédacích pošt, které začínají na číslici "O".

Jedná s o první databázi komerčních uživatelů výplatních strojů z Prahy u nás, nikdy předtím takový seznam, katalog či databáze nebyly veřejně vydány. Poprvé je Praha součástí celé Databáze a není uváděna separátně tak, jak tomu bylo u předchozích katalogizačních pokusů (výjimkou jsou např. katalogy z dílny Bouška - Leiš 1926 - 1939 a 1945 - 1948 či nejnovější databáze otisků čs. pošt autora I. Leiše).

Toto období bylo složité v mnoha ohledech. Výplatní otisky hodně utrpěly existujícími poměry. Řada z nich je značně nekvalitní. Proto prosím omluvte kvalitu některých otisků. Nezachovaly se v mnoha případech ani povinné tři první (kvalitní) otisky pro archivní potřeby poštovního sektoru na rozdíl od předchozích let. Sankce nebyly, nikdo se o vymáhání nestaral.  Ke škodě poštovní historie, oboru výplatních otisků a sběratelů.   Poštovní archivy týkající se otisků tohoto období jsou značně děravé.

Přeji hodně sběratelských záižtků.

 

Dodatky, doplňky, změny budou vtělovány do existující databáze.

Záznamy i u těchto otisků nejsou zveřejněny najednou, ale po částech, postupně, průběžně.

 

 

Ilustrační obrázky otisků z této části Databáze.

 

PRA 001