Nelze se vyhnout i osobnostem, které něčím upoutají. Asi nejvíce svými znalostmi, umem, vědomostmi, ale i charakterem. A konzistentními názory. Čeho si však cením – souladu mezi tím, co umějí a morálkou. je to náročné, ale u některých osobností mi tento požadavek vyšel.

Připomenout tyto osobnosti ať již žijící či ne, ale i známé či neznámé, stojí za to. Když splynou se vzorem, ke kterému jsem obdivně vzhlížel, tím lépe.