SLOVO NA KONCI ČTYŘLETÉ PRÁCE NA .....

....."DATABÁZI VÝPLATNÍCH OTISKŮ ČS. Pošt 1946 - 1992"

Teritorium: ČESKOSLOVENSKO

Období: 1946 - 1992

Výplatní otisk s výplatním razítkem ve tvaru zoubkovaného obdélníku (pseudoznámky) - první otisky s výplatním razítkem ve tvaru větrné růžice ("motýlka" )   jsou též zaneseny v Databázi.

 

Dne 21. 5. 2019 jsem zřídil na svých internetových stránkách novou kategorii "Databázi výplatních otisků čs. pošt 1946 - 1992". Poté po dobu tří let jsem do 21 pokračování Databáze výplatní otisků včetně ilustrací na celistvostech vkládal poštovní výplatní otisky Československa vzniklé za dlouhých 46 let na abecedně seřazených československých poštách. 

Dokončením práce včerejšího dne (7. 6. 2023) se zaplnilo další bílé místo v literatuře sběratelství výplatních otisků.

První část je vedena pod položkou č. 1700 a obsahuje otisky pošt Adamov - Pardubice. Další části vznikaly postupně a obsahují počet otisků pošt, které editorský systém  dovolil přijmout.

Poslední část  21. část započatá dne 24. 5. 2023 a dokončena včera dne 7. 6. 2022 posledním záznamem pod písmenem Ž - otiskem pošty Žirovnice.

Během vkládání záznamů se ukázaly i omezené kapacity existujícího systému, ketrý bylo nutno za pochodu vylepšovat a nakonec i změnit. Podařilo se s tím, že v další fázi se jednotlivé záznamy převedou do nového systému, který umožní plnit i různorodé analytické úkoly, které jsou pro sběratele nutné. Usnadní i teoretickou část včetně typologie.    

Základní kameny Databáze jsou  tedy  ve staré verzi položeny a zatím dostupné zdarma veřejnosti. Všechny dostupné otisky jsou zdigitalizovány. Zbývá projít existující exponáty, další zdroje a zejména nové přírůstky mé sbírky za poslední tři roky a zdigitalizovat i ty, které Databáze neobsahuje. Připojím i stovky poznatků z poštovních a dalších archivů, které jsem našel. 

Již nyní mohou sběratelé s Databází pracovat a konfrontovat zveřejněné otisky s otisky svých sbírek.

Dnes jsem zavěsil na web v samostatném článku jeden z archivních přírůstků - první otisk pošty Hlinsko v Čechách, který zatím v základní existující Databázi není. Časem se dostane i do základní Databáze.

 

hlinsko v cechach 001

Podobných případů bude více.

Po této činnosti začne konečná fáze  - přenos do nového systému a vytvoření konečné části úvodu včetně typologie. Zatím bylo pilotně přeměněno 100 položek Adamovem počínaje a Bratislavou konče. S touto částí budu pracovat a vytvořím různé pohledy, které nový systém umožňuje.

NEMUSÍM PŘIPOMÍNAT, ŽE DATABÁZE JE URČENA SBĚRATELŮM. JAKÝKOLIV PŘENOS TEXTU ÚVODU ČI REPRODUKCE ILUSTRACÍ PODLÉHAJÍ SOUHLASU AUTORA.

 

Autor Databáze Ivan Leiš

Databáze vytvořena v Radonicích a na Starém Srní v letech 2019 - 2023.