HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

SDRUŽOVÁNÍ KU PROSPĚCHU ENTITY

Nějakým divným řízením věcí, asi nějaký vyšší zákon, patřím již od mládí k bytostem, které , aniž chtějí a usilují o to, stanou na špičce smečky, skupiny, organizované entity. A je tomu tak ve všach stádiích života – na základce, na střední škole, v zájmových a oborových entitách. Buď vyšší náčelník či nejvyšší. Bylo tomu tak v ekonomické obci (AIESEC, AAI), ale i zájmových obcích (sportu,filateli), studentských oborových organizacích (AIESEC), bytových družstvech a nevím, kde ještě. Dokonce i v Občanském fóru. Prý neumím říci ne. Možná. Anebo bez konfliktů,. Je fakt, že je nemám rád. I sonda do těchto entit je zajímavá. A nebudu je opomíjet. Už proto, že bych se rád dozvěděl, proč tomu tak je.

sdruzovani

Články blogu - SDRUŽOVÁNÍ KU PROSPĚCHU ENTITY