NĚMEČTÍ SBĚRATELÉ ROZLIŠUJÍ TAK, JAK MY ZÁKLADNÍ ČTYŘI PODTYPY OTISKŮ ZE STROJŮ FRANCOTYP.

Pomůcka pro rozlišení podtypů otisků ze strojů Francotyp )německý pohled).

Ale pozor. U podtypů A, C, D jsou osové vzdálenosti prakzicky shodné, u podtypu B je odlišnost. U strojů dodávaných k nám je osová vzdálenost 80 mm, v Německu to je 74. Není vyloučeno, že i v Německu se může vyskytnout vzdálenost 80 a u nás 74 (+-).

To by měl specializovaný sběratel vědět.

TABULKA 1

 franco 001

 

K podtypu D: i u nás se tento podtyp vyskytl tím, že během let 1938 - 1945 se tyto stroje k nám dostaly a zůstaly zde. Byly přemístěny od původních uživatelů i k jiným sídlícím např. ve vnitrozemí.

 

TABULKA 2

Jak odlišit podtypy v rámci skupiny C?

 To je velmi složitý problém. U starých typů velmi obtížné, u nových typů snazší.

Rozdíly mezi podtypy C a Cc.

 

pomucka 001

 

 

Zdroj: Bernd Rosolski, Francityp - Hersteller werben für Absenderfreistempel -  90 Jahre Francotyp - Gesellschaft 1925 - 2015 (Bayreuth 2015).