Na tomto místě bych rád přiblížil sběratelství z jiných pohledů než jen shromažďování artefaktů. Druhým a třetím stupněm po sběratelství, které je základem, následuje badatelství a vystavování.

Já jsem ještě jeden čas k těmto dvěma bohulibým činnostem připojil i jurymanství, hlavní mety řádného jurymana ve filatelii jsem však nedosáhl, i když jsem splnil vše – vystavil jsem řadu exponátů v tuzemsku a zahraničí, psal jako divý, prošel všemi stupni jurymanství, přednášel jsem, zúčastnil jsem organizování různých výstav, pracoval v rámci organizovaných struktur na všech úrovních, dokonce jsem napsal a obhájil jurymanskou práci, ze které vznikla publikace – příručka pro sběratele, publikoval ve sbornících, výstavních katalozích a svazovém časopise. Lidská závist a nenávist udělal své. I když jeden neví vše, co by měl vědět.  

První odstavec vyznívá jako, že by bez sběratelství nebylo badatelství a vystavování. Jsou tací, kteří nesbírají a píší odborné statě excelentně! U většiny nás normálních však není badatelství a vystavování bez sbírání.

A vše musí být doprovázeno vášní, bez zaujetí to není to pravé ořechové.

Předchozí řádky jsem zesílil. Záměrně. To se pozná, zda je to správné.

Vystavování je krásnou tečkou za sběratelskou radostí a badatelskou námahou. A když je oceněno tou správnou medailí z drahého kovu, tím spíše.