Sběratelství je úžasná záliba po všech stránkách. To již bylo řečeno mnohokrát. Není třeba opakovat vyslovené moudrosti. Nicméně mi to nedá, abych citoval osobnost, která se sběratelství věnovala velkým dílem – J. M. AUGUSTA.

Sběratelství obvykle se pojímá jako vášeň, celkem neškodná, jež činívá člověka podivným pavoukem, nemajícím zájmu pros skutečný život.

Sbírati neznačí jen shromažďovati, ale i vybírati, tvořiti určit, individuální, subjektivní a tedy neopakovatelné projevy, propůjčovati uměleckým dílům život a spojovati je ve sbírky, jaké se již nikdy přesně v tom tvaru a podobě nebudou opakovati. Tímto výběrem sběratelství se stává jakýmsi druhem tvůrčí činnosti.

Sběratelství, tj. láska ke krásným předmětům …“.

První sběratelský obor byly známky čili filatelie, později po vyzrání, někdy na konci šedesátých let, se filatelie přetavila jednoznačně (nikoliv ortodoxně) ve specializované obory a jejich nejhezčí část –aspoň podle mého vkusu a názoru - poštovní historii. Webovými stránkami se prolíná a později přibudou i další pohledy na tento obor a její sběratelské úseky.

U filatelie a poštovní historie je kromě sběratelství ještě jedna přednost – schopnost sdělit zájemcům své poznatky…