HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

CELISTVOSTI V RARITY PŘETVOŘENÉ (96)

I digitální výplatní otisky se mohou pochlubit chybotisky. Jedním z příkladů může posloužit digitální výplatní otisk FRAMA s datem 13. 6. 2005, kde vznikl v denním razítku chybotisk. V názvu dohlédací pošty chybí ve slově FRYDEK čárka na tvrdým "Y". Otisk je nového - českého vzoru s názvem ČESKÁ REPUBLIKA, v dolní části výplatního razítka je poštovní trubka. Denní razítko již obsahuje nejen název pošty a oddělující grafické symboly (ozdobné křížky oddělující delší název pošty od licenčního čísla), ale nově i číslo licence výplatního stroje 10113953. Na celistvosti je ještě původní česká R-nálepka. Jeden z mála chybotisků tohoto období po roce 1993.

 KONZERVA 001

 

 

Číst dál...

CELISTVOSTI V RARITY PŘETVOŘENÉ (95)

 roce 2014 povolila poštovní správa České republiky zavedení digitální strojů v modré barvě (se souhlasem UPU). Druhou povolenou soustavou pro tento typ stroje po strojích NEOPOST (komerční a poštovní použití) byla soustava   FRANCOTYP - POSTALIA. Prvním prokazatelným uživatelem tohoto typu byla Raiffeisen Bank z Prahy 4 (licence L 88002464). Stroj začal vyplácet v únoru  2017 . O něco později se objevily stroje  třetí soustavy FRAMA.

 

96 001

 

 

 

 

Číst dál...

CELISTVOSTI V RARITY PŘETVOŘENÉ (94)

 

OFICIÁLNĚ POVOLENÉ  OTISKY V MODRÉ BARVÉ PRO NOVINOVÉ ZÁSILKY BĚHEM V OBDOBÍ PROTEKTORÁTU Č + M

 

V období I. čs. republiky (1926 - 1939) se seriozně přemýšlelo o zavedení výplatních otisků v modré barvě pro rozesílání novinových zásilek se souhlasem ministerstva pošt a telegrafů. Došlo k předvádění speciálních výplatních strojů německé a švýcarské provenience. Nakonec nebyly oficiálně povoleny a jako památka nám zůstalycenné  modré eseje několika subjektů.

Během Protektorátu Čechy a Morava došlo k oficiálnímu povolení vyplácení novinových záslek výplatními stroji. Rozhodnutí o tom bylo publikováno v Poštovním věstníku č. 4/1941 pod číslem 6073 - C/1 ze dne 20. 3. 1941 (str. 26):

"Vyplácení novin otisky výplatních strojů:

1/ Odesilatelé, kteráým byla udělena výhoda novinového výplatného a kteří používají zároveň výplatních strojů mohou i noviny vypláceti otisky těchto strojů.....

2/ Otisky výplatního stroje musí být pořízeny barvou  m o d r o u ....."

 

Tyto otisky patří mezi světové rarity. Podle mých vědomostí UPU souhlas neudělila. Ve válečné době to ani nešlo anebo žádosti o souhlas a souhlasu samotnému  nepřály okolnosti.

 

Modrými otisky byly oráženy většinou novinové pásky navlékané na jednotlivá čísla či výtisky (novin, časopisů, sbírky zákonů apod.).  Obvyklá hodnota byla 0,05. Lepily se i proužky na obal zásilek s vícečetnými kusy novin. Mohly se vyskytnout i na obálkách obsahující sdělení novinového charakteru. Jedním z nečetných subjektů byl uživatel vydavatelství MELANTRICH, ten na toto vyplácení používal hned dva stroje (první stroj s rozlišovacím symbolem "a"). Měl i třetí stroj na normální zásilky (v barvě červené).

Menší uživatelé, kteří měli jen jeden stroj, byli nuceni barvy střídat. Docházelo tak k různým barevným smíšeným mutacím při nedokonalém vyčištění strojů (např. RODINA, nakladatelská akciová společnost)  při změně z červené na modrou a naopak.

 

OVS PRO NOVINY 2 001

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS