HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

CELISTVOSTI V RARITY PŘETVOŘENÉ (20)

Celistvosti v rarity přetvořené (20)

 

Volný seriál zajímavých a raritních celistvostí dnes dovršuje počtu dvaceti. Zobrazené a popisované celistvosti byly pečlivě a přísně vybárané, aby splnily kritéria výběru.

Dnes jsou uvedeny dvě celistvosti, které jsou jakýmisi rodnými listy výplatních strojů či otisků (v němčině Stammkarten či Archivkarten). Karty zobrazují výplatní otisky ke strojům, které si po Mnichovské dohodě v roce 1938 objednala firma Jarolímek buď pro své účely čik prodeji pro některé ze svých zákazníků. Reflektují totiž historickou skutečnost rozpadujícího se státu Československo. Ve výplatním razítku je název s pomlčkou ČESKO - SLOVENSKO. Jejich osud je zatím neznámý a otisky jsou předmětem dalšího zkoumání. Stroje č. 313781 a 31677 byly doručeny objednavateli fě. B. Jarolímek v červnu a září rioku 1939.

Otisků s tímto názvem není moc, proto jsou nejen zajímavé, ale i raritní, i když neprošly poštou. Za reprodukci rozhodně stojí, i když jsem puritánským přítelem jen a jen "neudělaných" cleistvostí a výhradně prošlých poštovním provozem. Zde je výjimka, která asi potvrzuje pravidlo...

 Jarolímek 1     Jarolímek 2

 

Číst dál...

CELISTVOSTI V RARITY PŘETVOŘENÉ (19)

Celistvosti v rarity přetvořené (19)

 

Celistvost poškozená v poštovním provozu je zajímavostí a vítanou součástí sbírky. Dnešní celistvost je vyplacena výplatním otiskem POSTALIA rok vzniku 1973). Otisk je všedním otiskem. Zajímavostu jsou na averz i na reverzu. Jelikož byla zásilka poškozená (natržená), byla jako taková dodací poštou  označena ručním gumovým razítkem "DOŠLO POŠKOZENO" a denním razítkem zjištění (PRAHA 01 )v 16 hodin, na reverzu ještě jednou a denním razítkem "DOŠLO POŠKOZENO" ve 20 hodin. Obě gumová byla doplněna podpisem poštovníhio manipulanta, stejná osoba u obou razítek. Na averzu navíc najdeme tehdejší expresní razítko a čtyřmístné číslo poškozené (?) zásilky. 

 

 Poškozené

Číst dál...

CELISTVOSTI V RARITY PŘETVOŘENÉ (17)

Celistvosti v rarity přetvořené (17)

Dnešní celistvost má dvě vyobrazení - averz a reverz, které tvoří celistvost celistvostí. 

Averz má z filatelistického hlediska v sobě otisk výplatního stroje POSTALIA s datem 12. 2. 1945, odesilatelem a uživatelem  prvního výplatního stroje této soustavy na našem území je Úřad starosty Lovosic (Bürgermeister-Amt Lobositz), který poslla úřední oznámení Farnímu úřadu na tehdejším zabraném území. Na tatao území se tehdy dostaly čtyři výplatní stroje jiné soustavy než soustavy FRANCOPTYP, která byla v té době monopolní v Československu. V tom je tato celistvost raritou, moc se jich nezachovalo, zatím tato jediná. Z poštovně historického hlediska má ještě jednu zajímavost, razítko "11a" v kruhu je první pSČ na našem území (Sudety). 

 

Averz jsem doplnil reverzem oznamovacího lístku, který je velmi smutný, ale i takové zprávy jsou součástí poštovní a všeobecné historie. Úřad oznamuje smrt jednadvacetiletého Oswalda Wenzela Wagnera dne 4. 4. 1944 v bojích o Řím.

 

 Smutný lístek

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS