HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

CELISTVOSTI V RARITY PŘETVOŘENÉ (94)

 

OFICIÁLNĚ POVOLENÉ  OTISKY V MODRÉ BARVÉ PRO NOVINOVÉ ZÁSILKY BĚHEM V OBDOBÍ PROTEKTORÁTU Č + M

 

V období I. čs. republiky (1926 - 1939) se seriozně přemýšlelo o zavedení výplatních otisků v modré barvě pro rozesílání novinových zásilek se souhlasem ministerstva pošt a telegrafů. Došlo k předvádění speciálních výplatních strojů německé a švýcarské provenience. Nakonec nebyly oficiálně povoleny a jako památka nám zůstalycenné  modré eseje několika subjektů.

Během Protektorátu Čechy a Morava došlo k oficiálnímu povolení vyplácení novinových záslek výplatními stroji. Rozhodnutí o tom bylo publikováno v Poštovním věstníku č. 4/1941 pod číslem 6073 - C/1 ze dne 20. 3. 1941 (str. 26):

"Vyplácení novin otisky výplatních strojů:

1/ Odesilatelé, kteráým byla udělena výhoda novinového výplatného a kteří používají zároveň výplatních strojů mohou i noviny vypláceti otisky těchto strojů.....

2/ Otisky výplatního stroje musí být pořízeny barvou  m o d r o u ....."

 

Tyto otisky patří mezi světové rarity. Podle mých vědomostí UPU souhlas neudělila. Ve válečné době to ani nešlo anebo žádosti o souhlas a souhlasu samotnému  nepřály okolnosti.

 

Modrými otisky byly oráženy většinou novinové pásky navlékané na jednotlivá čísla či výtisky (novin, časopisů, sbírky zákonů apod.).  Obvyklá hodnota byla 0,05. Lepily se i proužky na obal vícečetných kusů. Mohly se vyskytnout i na obálkách obsahující sdělení novinového charakteru. Jedním z nečetných subjektů byl uživatel vydavatelství MELANTRICH, ten na toto vyplácení používal hned dva stroje (první stroj s rozlišovacím symbolem "a"). Měl i třetí stroj na normální zásilky (v barvě červené).

Menší uživtelé, kteří měli jen jeden stroj, byli nuceni barvy střídat. Docházelo tak k různým barevných smíšeným mutacím při nedokonalém vyčištění strojů (např. RODINA, nakladatelská akciová společnost).

 

OVS PRO NOVINY 2 001

Číst dál...

CELISTVOSTI V RARITY PŘETVOŘENÉ (59)

DALŠÍ PŘÍKLADY FIALOVÝCH OTISKŮ

 

DALŠÍMI PŘÍKLADY FIALOVÝCH VÝPLANÍCH OTISKŮ JSOU OTISKY STROJŮ, KTERÉ VYVINULA PROVOZNÍ LABORATOŘ ŘEDITELSTVÍ SPOJŮ V ŽILINĚ NA ZÁKLADĚ POŽADAVKU FEDERÁLNÍHO MINISTERSTVA SPOJŮ V ROCE 1978. Vyvinulo se zde samoobslužné zařízení pro příjem doporučených zásilek do váhy 50g v tuzemsku. Proto tyto otisky unikly pozornosti UPU. Stroje byly určeny pro poštovní proovz v tuzemsku (satbilní limitovaná výplatní hodnota). 

Byly vyrobeny tři automaty. Automat č. 1 byl v provozu na poště O10 01 ŽILINA 1, č. 2 na poště 017 01 POV. BYSTRICA 1 a č. 3 na poště 701 01 OSTRAVA 1. Existuje i několik zkušebních otisků, např. s uvedením ZKUŠEBNÍ PROVOZ s poštou 010 01 ŽILINA 2 v různých barvách  av  různém vzhledu anebo 014 01 BYTČA 1, kde se uvažovalo umístit automat č. 1.

U reprodukce první celistvosti s podacím lístkem stojí za pozotnost různá podací čísla - na celistvosti a na podacím lístku. 

Posledním případecm je automat na příjem doporučených zásilek čs. výroby. Automat byl umístěn v Experimentálním středisku pošty Náchod 1 (sídliště Plhov). Barva též fialová. Celistvost je na druhé reprodukci.

 

VÚS 1 001     VÚS 2 001

 

 

 

Číst dál...
  • Zveřejněno v ZÁLIBY

ROK 1926 A PRVNÍ VÝPLATNÍ OTISKY

 

 

PRVNÍCH ŠESTNÁCT UŽiVATELŮ

 

Výplatní otisky na území Československa spatřily světlo světa v roce 1926. Byly to jen komerční subjekty, nikoliv pošty na rozdíl od jiných zemí (v USA pošty vyplácely zásilky již v roce 1912!). Přesto to byl průlom v českosloevnském poštovnictví. První rok bylo uděleno skoro dvě desítky povolení k užívání strojů. Na počest tohoto aktu a jeho 60. výročí jsem vytvořil exponát Výplatní otisky prvních československých uživatelů. Jak jinak, exponát byl "pouze" postříbřen, i když jsou v něm docela cenné pecky. Navíc studijně popsané a doložené doposud neznámými fakty. U přítele ing. Jana Struže, tehdejšího ředitele Živnostenské banky jsem získal podporu pro vsazení otisku do otisku existujícího výplatního stroje Živnostenské banky (první stroj byl uveden do provozu v Živnostenské bance, i když tehdejší a dnešní budova nejsou stejné). Výročí jsem připomenul v článku ve Filatelii. můj mentor a podporovatel mého sběratelského oboru ing. Vítězslav Houška článek vydal a dovolil mi i větší prostor pro ilustrace. Předmětný článek reprodukuji, neboť za několik let čs. výplatnímu otisku bude již 100 let...

 

ROK 1926 OVS 3 001     ROK 1926 OVS 1 001     ROK 1926 OVS 2 001

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS