HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

DRUHÁ GLOSA KE STOLETÉMU VÝROČÍ

DRUHÁ GLOSA KE STOLETÉMU VÝROČÍ  (STO LET 1926 - 2026)

aneb

SUMARIZACE A PŘEHLED DŮLEŽITÝCH PUBLIKACÍ PRO SBÍRÁNÍ OTISKŮ

 

V první glose jsem nastínil, pod jaká časová a věcná období lze stoletou historii seřadit a označit. Je to odvážné. K časovému zaplnění stoleté historie výplatního otisku na území Československa zbývá ještě šest let bez několika měsíců. Činím tak a snad se řídím Zleným mužíčkem Alzy, který letos vsou reklamu postavil na heslu: "Letos otrevírám svou vánoční dílnáu dost brzo.....". Mohou přijít lecjaká překvapení, která umí zatočit se životem a životními plány a osudy ....Letos si to "vychutnáváme" plnými doušky.  Tedy dnes druhá glosa.

Zastavím se u katalogizace výplatních otisků, přičemž pod ní řadím nejen klasické katalogy, ale též seznamy, přehledy, databáze všěeho druhu, studie a  typologické přehledy.

V roce 1970 jsem se jsem se po několika letech filatelistického sběratelství naplněné též tápáním, co sbírat, rozhodl. Budou to výplatní otisky, tehdy ještě nazývané frankotypy. po první soustavě výplatních strojů, kterými nás oblažil z rozhodnutí Ministerstva pošt a telegrafů německý výrobce. Vznikl ze tří nosných výrobců výplatních strojů počátkem 20. let minulého století - firem Furtwängler, Anker a Bafra.  Spojený výrobce se pojmenoval Francotyp GmbH. Vznikl vlastně tlakem Říšského poštovního úřadu, který byl donucen hyperinflací panující počátkem 20. let v Německu k rychlému a racionálnímu řešení v oblasti poštovního provozu. Klasické metody vyplácení se sesulky jako domeček z karet. Poštovní známky nestačily držet krok s rychlou inflací dosahující zprvu miliónů, pak i miliard. Našlo se řešení díky německým mechanikům a inženárům - stroje sm nohonásobnou flexibilní výplatní hodnotou.  Rychle se vytvořily stroje, které uspěly i v Ćeskoslovensku. 

Jen dodávám, že výplatní otisky nebyly jediným artefaktem, který mne získal, jsou i jiné, ale to je na jiné vyprávění.

Sbírat se dá, ale mne shromažďování materiálu neuspokojilo. Sběratelů bylo málo, navíc nebyli organizováni. Ba co víc, chyběla literatura. Katalogy vůbec neexistovaly. Štěstí mi však přálo. Už jsem o tom psal ve svých knihách "Žralok a frrankotyp" a zejména v memoárové knize "Frankotypisté". Přítel Pavel Jech, se kterým jsem se sezjnámil na Vysoké škole ekonomické a který patřil k míému týmu AIESECářů začal se mnou pracovat ve stejném podniku. I on se dal tímto směrem, měli jsme vynikající přísun materiálů z různých košů na papíry. tehdy se výplatní otisky sbíraly ojediněle a hlavně se dávaly do sběru. Stále jsme hledali sobě rovné. Poradil nám další spolužák z vysoké, velký filatelista  František Komers, který nás seznámil s nestorem české filatelie a znalcem specializovaných oboirů, později poštovní historie Václavem Nebeským. A bylo hotovo. Byli jsme pozváni do klubu filatelistů, kde jsme poznali další sběrateleé postižené stejným oborem - byli to Miroslav Bouška a Pravoslav Kukačka. Čtyři sběratelé, to byla na tehdejší poměry velká síla.

Síly jsme spojili a začali pátrat po seznamech, katalozích a jiných pomůckách. Podařilo se. Zachovaly se Studie o otiscích Francotypu autora Alberta Jonáše, našly se cyklostylované seznamy novějších otisků vzniklé pílí Karla Všetečky, pod ruku se nám dostaly i první Seznam otisků autorů Jaroslava Lešetického a Františka Teodora Winklera a sešitkové ručřně psané nezvěřejněné seznamy Mirko Marka. Jasně se ukázalo, že sběratelství bez katalogů není plnohodnotným sběratelstvím.

S Mirkem Bouškou jsme se ujednotili na názoru, že hlavním posláním nově vzikající sekece sběratelů výplatních otisků katalogy výplatních otisků z území Československa. A stalo se. Vytvořilo se od roku 1976  hodně prací. Vznikly typologické, ale i věcné (ilustrační) katalogy.

Pracně jsme plnili bílá místa a do dneška je plníme, pokud nám to zdraví dovolí. Postupem času se připojili i další čeští a lsovensští sběratelé, z nichž rád jmenuji Luďka Janů, Tomáše Nováka, Ivana Tvrého a Jána Marenčíka. I vzahraničí se našli sběratelé a publicisté, které se věnovali československým a nově i českým a slovenským výplatním otiskům a jejich katalogizaci. Za všechny jemnuji alepsoň Roberta Di Casolu, Richarda Stamnbaugha a Joela Hawkinse.

Pro lepší orientaci jsme sestavil stručnou a přehlednou tabulku, ve které jsou vyznačeny jen originální práce, nikoliv kompilační pokusy.

Poznámka: Jak je vidět je třeba ještě zaplnit bílá místa originíálními pracemi vycházejícími  a ověřenými ze sbírek.Poznámky:

+  práce vyšly v cizině - úplně anebo částečně

++ částečně

+++tiskem jen otisky Slovenska, ostatní mimopražští uživatelé a pražští Praha 0 - Praha 095 v rukopise (bez osttaní  Prahy)

++++ je částečně v rukopise

+++++jen období slovenské měny bez Bratislavy a Košic, období eurové měny není zpracováno

§ částečně

Zkratky: CS      Československo

             CZ      Česko

             SK      Slovensko

             Ř        Říše (zabraná území býv. Československa)

             PČM   Protektorát Čechy a Morava

             SŠ      Slovenský štát

             PR/M  Podkarpatská Rus pod Maďarskem

             KOVS Komerční otisky výplatníc hstrojů

             POVS  Poštovní otisky výplatních strojů   

             NZ není mi známo

 

 

TYP PRÁCE /OBDOBÍ+CELEK                                          1926-1939              1938 -1945               1939 - 1945               1939 - 1945               1939 - 1945               1945 - 1948               1946 - 1992                       1993- ...               1993 - .....   

                                                                                            CS                           Ř                            SŠ                            PRM                        PČM                        CS                            CS (KOVS+POVS)        CZ                       SK

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

KATALOGY TYPOLOGICKÉ                                                 ANO též +                ANO  též +              ANO § též +                ANO+                      ANO též +               ANO též +                  ANO+++, též +             ANO, též +          ANO+++++, též +

(pouze typologické či kombinované s věcnými)                                                                                                                                                                                                   

KATALOGY VĚCNÉ                                                              ANO                         ANO+                      ANO                         ANO+                       ANO, též +               ANO                          ANO                            ANO                    ANO+++++

PŘEHLEDY, SEZNAMY                                                        ANO                         ANO+                      NE                            NZ                            ANO+                      ANO                          ANO++++                    NE                      NE

STUDIE                                                                                ANO                          NZ                           NZ                            NZ                             NZ                           NZ                             NZ                               NZ                      NZ

PŘÍRUČKY (všeobecné a, časově omezené b)                   ANOa                        NE                           NE                            NZ                            NE                           NE                            ANOb                           NE                      NE

 

Číst dál...

ERICH KOMUSIN - významná osobnost výplatních strojů

ERICH KOMUSIN,

významná osobnost výplatních strojů a jejich otisků

 

Ing. Erich Komusin je významná osobnost v oblasti výplatních strojů a jejich otisků. Přestože u nás jeho jméno a jeho výplatní stroje nazývané po něm jako Komusina  jsou  prakticky známé jen okruhu odborníků tohoto oboru , je v Německu a okolních zemích nazýván pionýrem výplatních strojů. Už proto, že byl jedním z iniciátorů mechanismu  mnohonásobné  výplatní hodnoty  - cesty z problémů hyperinflace ve 20. letech v Německu, se kterou se hospodářství a komunikace potýkaly. Poštovní známky a další systémy (paušály, T. P. a další) v té době neuspěly.

 

K mému velkému smutku není moc materiálu o osobnosti ing. E. Komusina a jeho manželky H. Komusin(ové), která mu byla velkou pomocí při jeho úsilí o modernizaci existujících výplatních strojů. Píše se hlavně o jeho vynálezech, vynalezených výplatních strojích, otiscích, návrzích výplatních otisků a výplatních razítek. Přesto je nutné se o ing. E. Komusinovi zmínit. Hlavně proto, že založil firmu Freistempler GmbH, která úspěšně vyvinula výplatní stroje Postalia a stala se vážným konkurentem hlavního hráče na trhu výplatních strojů v Německu a i v Evropě – firmy Francotyp GmbH. Tak významným, že později obě firmy fůzovaly na rovnocenné bázi. Zejména takto je i pro naši zemi ing. Erich Komusin v úzkém vztahu, i když jeho stroje KOMUSINA u nás neoperovaly. I když nejsou zdroje, přesto mi tuto zmínku o této legendě dovolte zveřejnit.

Situace v Německu v letech 1920 – 1923

 

Hospodářství v Německu se dostalo do enormních potíží, o kterých jsem již na osobním webu před několika měsíci psal. Klasické formy vyplácení zásilek selhaly díky každodennímu zhoršování ekonomiky a rychle inflace, která přerůstala v hyperinflaci. Poštovní systém se stávajícími prostředky vyplácení neudržel krok. Bylo nutno vymyslet systém, který pružně reagoval na zvyšující se sazby. Stávající stroje byly s pevnou či limitovanou výplatní hodnotou. Německo muselo reagovat. A reagovalo. Říšská poštovní správa již od roku 1910 na tomto problému pracovala, jak jsme zjistil z archivních materiálů. Hlavním heslem byla „racionalizovat poštovního provoz“.

 

Poštovní autority oslovily tehdejší hlavní firmy specializující se na jemnou mechaniku včetně výplatních strojů.  V letech 1920 – 1923 byly čtyři známí čtyři věrohodné kontakty. Ukázalo se, že rozhodnutí Říšské poštovní správy bylo správné.

 

Těmi čtyřmi vyvolenými byly tyto specializované kontakty:

 

1/ Uhrenfabrik  dříve  L. Furtwängler AG Furtwangen,

2/ Bafra Reinickendorf, Ost Berlin

 

3/ Anker Werke Bielefeld

 

4/ KOMUDSINA Karlsruhe (vynález, projekty ing. Erich Komusin, známý svými nesčetnými patenty v této oblasti, se kterými uspěl i v USA) s výrobcem strojů,  spřízněnou firmou Richard Guhl & Co. , Holzdamm 42 Hamburg 5 za zády).

 

Postupně bylo nutné sjednotit zkušenosti a kapitál, aby síla nesnadného úkoly se rychle a úspěšně vyřešily. První tři firmy vytvořily střešní organizaci FRANCOTYP GmbH Berlin a dosáhly úspěchu. Ing. Erich Komusin se svou firmou a s firmou R. Guhl za zády se dostal na okraj. Vyrobil sice 1300 výplatních strojů do roku 1931, ale byl mimo hru z objektivních důvodů. Byl slabší než jeho konkurenti. I v zahraničí uspěl omezeně – jeho stroje byly v provozu jen v Sársku a v Holandsku. Zkušebně byly stroje v provozu v dalších zemích – Brazilii, Číně, Francii, Japonsku, Lucembursku, Norsku a Sovětském svazu. Komusinův model 4 a 6 se v Holandsku stal velmi populárním nejen pro své profesionální provedení (žehlička), ale i pro výborné mechanické vlastnosti.   Francotyp však pronikl do mnohem většího počtu zemí. Byl typickým dokladem perfektní práce německých mechaniků. Navíc jeho cena 665 říšských marek byl velmi výhodný. Malé podniky si  tento model

značně oblíbily.  

 

Výsledkem tohoto správného rozhodnutí  byly prototypy výplatních strojů, které byly funkční a složitou situaci vyřešily, aspoň pro ty nejhorší situace.

 

Jak, kde a které stroje nastupovaly do poštovního procesu?

 

Zelenou dostaly výplatní stroje dne 7. 3. 1923  ve Věstníku č. 23 (Nachrichtenblatt des Reichsministeriums, Abt. München). Dodatek byl vysloven Věstníkem č. 219 ze dne 31. 12. 1923, kdy byly povoleny dva dodatečné výplatní stroje Komusina.

 

Předchůdci (Vorläufer)  - zkušební výplatní stroje

 

Byly vyzkoušeny čtyři zkušební stroje v roce 1923, ukončeno v roce 1924.

 

A Uhrenfabrik

uživatel: Postamt Reichstag Berlin

B Bafra

uživatel: Reichsfinanzministerium Berlin W 66

C Anker

uživatel: Reichsfinanzministerium Abt II. Berlin W 9

D Komusina (Guhl)

Handelskammer Hamburg Hamburg 11

 

K těmto typům přistoupil v roce 1923 stroj typu E (Furtwängler). Firma stačila vyrobit a uvést do provozu dva typy strojů, jeden dosáhl počtu 25, druhý typ  v počtu 20 strojů (pozor číslování byl od A1 s A32 s výpadky). Nastal příval otisků.

 

Vylepšené a oproti strojům A, B, C, D stroje typu E vyrobili i všichni jmenovaní výrobci:

Bafra, typ B 1923

Anker, typ C 1923

Bafra, typ B 1923

Anker, typ C 1923

Komusina, typ D 1923

 

V roce 1923 tři firmy založily předchůdce firmy Francotyp. Ta se jmenovala POSTFREISTEMPLER GmbH Bielefeld (datum založení 11. 7. 1923). Poté to byla již firma Francotyp GmbH. Tato firma vyhrála první boj a stala se dominantním a pružným výrobcem výplatních strojů.

 

Vývoj probíhal i v roce 1924 – 1926. Během těchto let došlo k významnému vývoji mechanismu výplatních strojů, ale i jejich vzhledu. To přispělo i k rozhodnutí československé poštovní správy ohledně výběru výplatních strojů pro československý poštovní provoz.  

 

Ing. Erich Komusin se dostal mimo hlavní proud, ale výplatním otiskům zůstal věrný. Vývoj šel dál i v jeho životě.

 

Další vývoj s pohledem na dřívější l éta

 

1921 Existují první prototypy modelů D 1 a D 2

 

1922 Do projektů ing. Komusina je zapojen výrobce firma R. Guhl Hamburg

 

1923 Založení Gesellschaft Komusina, Karlsruhe

 

1923-1931 Vyrábějí se výplatní stroje KOMUSINA, ing. Komusin přehládá řadu patentů (Rollstempler mit Zählwerk für Kontrollzwecke aller Art  1924 aj., další v roce 1929)

 

1929 Vyrábí se stroje Komusina

 

1930 Firma Junghans vyrobila 1000 strojů

 

1930 Ing. Komusin spolupracoval  různými spřízněnými firmami na vývoji výplatních stroj“ např. Telefongesellschaft – Deutsche Privat Telephongesellschaft, H. Fuld und Co., PRITEG, později Telefonbau und Normalzeit TN.

 

1930 Firma TN vyrábí prototyp stroje POSTALIA – TN/POSTALIA

 

1931 Firma Komusina   zanikla a skončila v konkurzu, ing. Komusin pokračuje ve vývoji výplatních strojů, podává řadu vynálezů a patentů u Říšského patentového úřadu. Do tohoto roku má firma KOMUSINA na svém kontě výrobu 1500  strojů

 

1934 Model Freimarkenstempler ( vyroben předchůdce „žehličky“  )

 

1935 Zahájeny oficiální prodeje modelu Freistempler

 

1938 Ing. E. Komusin zakládá novou firmu FREISTEMPLER GmbH a otevírá masivní reklamní kampaň na stroj nazývaný Freistempler. Tato firma je určena k výrobě tohoto modelu.

 

1938 Další vývoj výplatních strojů nyní již nazývané POSTALIA, vyrobeny čtyři první stroje, získán souhlas pěti vrchních poštovních ředitelství

 

1939 Firma Freistempler vyvíjí první model výplatního stroje POSTALIA

 

1940 – 1945 Vyrobeno 400 strojů pro francouzský trh

 

1943-1944 Na zabraná sudetská území se dostávají první výplatní stroje Postalia (celkem čtyři stroje jsou známy do dnešních dnů)

 

1945 Obnovený plný provoz ve Frankfurtu nad Mohanem

 

1945 – 1952 (1959?) Ing. Komusin stále vytváří vynálezy a patenty (např. patent č. US29730852A ze dne 7. 5. 1952 týkající se výplatních strojů Postalia a další)

 

1949 Obnoven export do zahraničí

 

1950 Uvedení elektrického modelu do provozu

 

1958 Vyrábí se masově výplatní stroje  POSTALIA, na trh dodává i stroje na zapravení poplatků (kolky apod.)

 

1959 Ing. Erich Komusin umírá

 

1960 Získán americký trh

 

1961 Postalia vylepšuje další funkce výplatních strojů

 

1961 Výrobu výplatních strojů firmy Freistempler - Postalia přebírá firma Telefonbau und Normalzeit GmbH (TN)

 

1963 Postalia vyváží do 50 zemí světa, vytváří se systém s vyplacením 10000 dopisů za hodinu, firma slaví 25 let existence

 

1983 Firmy Francotyp a Postalia fůzují a vytvářejí firmu Francotyp – Postalia (FP) existující do dnešních dní

 

1998 Firma pod jménem Francotyp –Postalia slaví 75 let existence

 

Firma Francotyp – Postalia, jejíý základy a směr dal do vínku ing., Erich Komusin a jeho žena Hildur pokračuje úspěšně ve své činnosti.

 

Zdroje obrázků:

1/ wikipedia.org

2/ www.google.com

3/ Propagační materiály Francotyp + Francotyp - Postalia

4/ www.briefmarkenwelt-dortmund.de

 

Erich 001     Erich 002     Erich 003    Erich 004     Erich 005    GUHL 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Číst dál...

HISTORIE FIRMY ANKER - WERKE BIELEFELD

Výplatní stroj německé firmy Anker (-Werke) z Bielefeldu byl prvním výplatním strojem, které byl uveden do provozu na území Československa v roce 1926. Vytiskl první československé eseje, které sloužily jako podpůrné otisky při žádostech o provoz a o úvěry na koupi první. série výplatních strojů. První stroj z dílen Anker-Werke  byl uveden do provozu v budově Živnostenské banky v Praze. Tato firma má bohatou historii a byla jedním z firem, která soustředila velké množství zručných mechaniků, kteří se zasloužili o různé výrobky značky ANKER (Kotva). Byly jimi kromě výplatních strojů šicí stroje, registrační pokladny, účtovací stroje, malé lehké motocykly,  jízdní kola, později i kancelářské stroje.

 HISTORIE FIRMY ANKER - WERKE - ve znamení KOTVY (ANKER)

 

1867 Carl Schmidt a Nickolaus Dürkopp se spojili, aby začali vyrábět šicí stroje v Německu.

1876 C. Schmidt zakládá svou vlastní firmu na výrobu šicích strojů v Bielefeldu v Německu - název firmy: Bielefelder Nährmaschinenfabrik Carl Schmidt.

1878 Připojil se k němu Hugo Hengstenberg. Firma začíná vyrábět šicí stroje pod názvem Carl Schmidt & Hengstenberg.

1894 Firma začíná vyrábět jízdní kola a mění svůj název na: Bielefelder Nähmaschinen- und Fahrrad-Fabrik Hengstenberg.

1900 Firma začíná vyrábět registrační pokladny.

1902 Firma vyrábí malé lehké motocykly.

1906 Firma mění název na ANKER - WERKE AG.

1912 Anker - Werke začíná vyrábět účtovací stroje a ostatní kancelářské vybavení.

1923 - 1925 Anker - Werke vyrábí úspěšně výplatní stroje s mnohonásobnou výplatní hodnotou na základě poptávky Ŕíšské pošty při hyperinflaci.

1939 -1945 Jako většina německých firem, Anker - Werke přijímá zaměstnance na nucené práce. Všechny její provozy zaměstnávají nucenou pracovní sílu. Anker-Werke. Bielelefeld ADS Anker GmbH Am Stadtholz 39 33609 Bielefeld/3010 Foulkes 540, Ankerwerke camp:, 90 Anker Werke camp - Berglust.

1948 Firma ukončuje výrobu jízdních kol a soustřeďuje se na registrační pokladny a účtovací stroje.

1956 Anker-Werke přichází s programem prvních elektro - mechanických strojů.

1958 Výroba šicích tsrojů se přesouvá do separátních provozů mimo hlavní prostor.

1967 Je zřízena pobočka ADS Anker Data systems.

1976 Anker vyhlašuje konkurs a koupena anglickou firmou Thomas Tilling.

1978 Ve Spojeném království se zřizuje firma Riva Computer Services Ltd.

1983 Firma Thomas Tilling získává firma BTR.

1988 Riva se mění ve firmu Riva Group Plc.

1989  Riva kupuje firmu Hugin Sweda cash register group.

1995 European Acquisition Capital and John Foulkes kupuje firmu Anker od BTR.

1996 Anker získává GPI a začíná restruktualizaci, zavírá provozy a soustřeďuje se na vývoj softwaru.

1999 Anker získává firmu OMRON Europe a výlučnou licenci distribuovat výrobky Omron v Evropě. Získává i firmu Riva Group. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS