HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

ZASTAVENÍ (6 - 16) - VÝPLATNÍ OTISKY STROJŮ FRANCOTYP NA ČS. POŠTÁCH

PROPAGAČNÍ SLOGANY, SLUŽEBNÍ SDĚLENÍ, OSVĚTA na poštovních výplatních otiscích

 

Jak je známo, čs. pošty používaly pro vyplácení zásilek výplatní stroje Francotyp s otisky FR 8 - 0 - 4m. Ttyo stroje a jejich otisky přímo vybízely k umístění propagačních sloganů a textů případně služebních sdělení či osvětových poučení týkajícíh se poštovního provozu. Vyskytly se však jen výjimky a toto unikátní místo nebylo většinou využito. Nicméně se několik otisků vyskytlo a zpestřily škálu výplatních otisků použitých na čs. poštách- Obohatily čs. poštovní historii.

 

Dvě ukázky takového otisku na listovní zásilce a na poštovní průvodce zobrazuji.

Jsou z pošty TEPLICE 1,slogan je na  listovní zásice s datem 31. 12. 1971 a na  poštovní průvodce ze 7. 9. 1972. Osvětuzamířenou na klienty pošty šířilo poštovní sdělení:

 

"PIŠTE SPRÁVNĚ ADRESY!

URYCHLÍTE DPRAVU SVÝCH

ZÁSILEK A POŠTĚ USNADNÍTE

PRÁCI!"

 

teplice 001

 

 

 

Číst dál...

DR. KAREL ŽATECKÝ O VÝPLATNÍCH STROJÍCH

 

V 60. letech vydal NADAS učebnici pro studenty středních škol s poštovním zaměřením. Autorem byl dr. Karel Žatecký. V kapitole o výplatních otiscích shrnul ty nejdůležitějí zásady funkce a provozu výplatních strojů so hledem na praxi. I tento pohled je užitečný pro sběratele výplatních otisků.

 

 

 

 

Výplatní stroje

 

Nejběžnějším způsobem zapravování poštovních poplatků je používání poštovních známek. Ovšem potřebám velkých použivatelů poštovních služeb tento způsob uhrazování poštovních poplatků nevyhovuje. Porto se používá jiných způsobů, které vyplácení poštovních zásilek urychlují. Jedním z nich je používání výplatních strojů, které se povoluje socialistickým organizacím. Podstata používání výplatních strojů spočívá v tom, že se poštovní poplatky zapravují otisky jejich razítek.

Výplatní stroje jsou dvojího druhu: výplatní stroje zařízené na vkládání výplatního proužku a výplatní stroje zařízené na nastavení počitadla.

Výplatní stroj si musí pořídit zájemce na svůj náklad u oprávněného podniku (Kancelářské stroje n. p. V Praze nebo v Bratislavě). V činnost jej uvádí zástupce tohoto podniku za přítomnosti pracovníka dohlédací pošty, který uzavře pojistný zámek stroje, opatří jej úřední plombou a klíč si převezme do vlastnictví pošty. Kancelářské stroje opatří ke stroji štoček denního razítka, k němuž vlastnické právo přechází na poštu. Oprávněný uživatel nesmí výplatní stroj půjčovat ani pronajímat. Prodat jej smí jen oprávněnému podniku.

Poznámka: Výplatní otisk se skládá z rámečku, v němž je nápis Československo a výplatní hodnota v arabských číslicích, z otisk u denního razítka podávací pošty a označení oprávněného uživatele (použivatele) výplatního stroje. Na zásilku )průvodku, poukázku) musí být otištěn předepsanou červenou barvou.

Použivatel výplatního stroje zapraví hodnotu výplatních otisků pošty tak, že si u dohlédací pošty zakoupí výplatní proužek, pak vsune do stroje (jinak by výplatní stroj nemohl být uveden v chod). Pošta může prodat i několik proužků do zásoby za podmínky, že jich bude použito v pořadí čísel, jež jsou na nich vytištěna. Další proužky prodá pošta použivateli, odevzdá-li proužky použité. Jako doklad o jejich přijetí dá pošta použivateli číslo stroje, které odstřihla z odevzdaného použitého proužku. Proužek je upotřeben a je ho třeba vyměnit, jakmile stroj orazí výplatné v hodnotě celého výplatního proužku. Při výměně použitého proužku na jeho rubu stroj vytiskne výši spotřebované částky, stav počitadla a pořadové číslo proužku.

Výplatní proužky jsou v hodnotách 2000, 5000 a 100000 Kčs.

U výplatních strojů, které nejsou zařízeny na vkládání výplatních proužků, předloží použivatel hlavici výplatního stroje dohlédací poště, která mu nastaví počitadlo na požadovanou částku výplatného (1000 až 15000 Kčs nebo 10000 až 150000 Kč). Částka výplatného musí být zaplacena ihned při nastavení hodnoty.

Výplatními stroji (výplatními otisky) lze zapravovat veškeré poštovní a telegrafní poplatky, které je jinak možno účtovat výplatními známkami. Jsou to zejména poplatky za listovní zásilky, za balíčky vnitřního styku, za balíky a cenná psaní, za telegramy, poštovní a telegrafické poukázky vnitřního styku, za náhradní podací stvrzenku a za zvláštní podací potvrzení, za žádosti o vrácení zásilky nebo o změnu adresy apod.

Není dovoleno otiskovat výplatním otiskem bez výplatní hodnoty zásilky dopravované nevyplaceně nebo vlastními posly. Jsou – li podávány objemné zásilky, je vhodné jejich obálky orážet před naplněním, obálky cenných psaní před zapečetěním. Barevných obálek, na kterých nejsou výplatní otisky dosti zřetelné, se nesmí používat. Na listovní zásilky s balíčky vnitřního styku je možno lepit lístky s příjemcovou adresou a s výplatním a denním razítkem.

Na každé zásilce má být zpravidla otištěn je jeden otisk. Zásilky oražené výplatním strojem se musí podávat zásadně u přepážky pošty. U sousedních pošt mohou být podávány jen se svolením okresní správy spojů. Zcela výjimečně je možno zásilky vkládat do poštovních schránek, jsou-li pro to důvody. V tom případě se musí zásilky vázat ve svazek, opatřený červenou páskou nebo zabalit do červeného papíru a označit poznámkou „výplatní otisky, ihned otevřít“.

Výplatních strojů používají také některé větší pošty k zúčtování poplatků vybraných při podání listovních zásilek – obyčejných i doporučených), balíčků vnitřního styku a balíků.

Povolení používat výplatního stroje může pošta kdykoliv a bez odškodnění odvolat a použivatelé výplatních strojů se mohou kdykoliv vzdát.

Přetištěno z knihy Poštovní provoz autora dr. Karel Žatecký

Vydal NADAS Praha 1969

Nakladatel a zadavatel Ministertvo pošt a telekomunikací ČSSR

Číst dál...

VÝPLATNÍ OTISKY 3. REPUBLIKY (8.)

Další zajímavostí, ba přímo nutností byly rekonstrukce výplatních tsrojů, které se uskutečňovaly z nejrůznějších důvodů zapříčiněné technickými důvody.Ii tyto typologické varianty patří do poštovně histrických exponátů, nejen specializovaných, ale i do těch, které popisují a zachycují poštovní provoz v období 1945 - 1948.

Dva příklady za všechny:

Příklad první

Rekonstrukce stroje uživatele Centrální hospodářské skladiště v Opavě. 

U tohoto stroje proběhla rekonstrukc staršího výplatního stroje pomocí náhradních dílů získaných z Německa v poválečném období vedla ke vzniku ojedinělých a jedinečných typologických varinat - viz výplatní razítko a atypické novogotické číslice s nezvyklým výplatním znaménkem (plný kosočtverec).  

Otisk s datem 10. 9. 1948 (R)

Otisk je již v podobě úplného nového vzoru (denní razítko dvoukruhové s můstky a výplatní razítko ve tvarz zoubkovaného obdélníku).

 

MS 002 

 

Příklad druhý

Na dvou níže reprodukovaných celistvostí je ukázka výměny či rekonstrukce výplatního stroje v průběhu jeho provozu. Došlo k záměně trojmístného stroje s gotickými číslicemi za čtyřmístný s číslicemi ovýlnými československého vzoru.

Uživatele: Union, pojišťovací společnost, správce První československá pojišťovna n.p. Liberec, moskevská 14dříve též Veřejnoprávní pojišťovna proti škodám dříve Offentlich-rechtliche Versicherungsgesellschaft, lIberec, Pražská ul.

Otisk s datem 23. 1. 1946 (gotické číslice)

 

rek 001

 

Otisk s datem 25. 4. 1947 (oválné československé číslice)

 

rek 002

 

 

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS