HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

45 LET OD ZALOŽENÍ SEKCE OTISKŮ VÝPLATNÍCH STROJŮ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výročí 001

Dne 19. 2. 1976 se v zasedací místnosti Městského výboru SČSF v Praze (tehdejší Kalininova ulice)  sešla skupina členů Klubu filatelistů, sběratelů specializovaných sběratelů, 00 - 15 Praha za účelem ustavení sekce otisků výplatních strojů v rámci opětně povolené komise specializovaných oborů (později poštovní historie a celin). Setkání svolal designovaný předseda staronové komise Vratislav Palkoska. Jednání se zúčastnili sběratelé Miroslav Bouška, Pavel Jech, Pravoslav Kukačka a Ivan Leiš.  Sekce byla ustavena byla přijata do struktur obnovené komise. Předsedou sekce byl zvolen Miroslav Bouška. Tajemníkem a redaktorem zamýšleného zpravodaje (na začátku jako součást v zamýšleném zpravodaji KPHC).

 

Sekce byla významným organizačním celkem, který výrazně zpopularizoval sběratelství výplatních otisků v Ćeskoslovensku.  Existovala jako samostatná entita do roku 1985, kdy z rozhodnutí SČSF došlo k reorganizaci komise poštovní historie a celin.

 

Od tohoto roku byla tato sekce jako pracovní skupina součástí sekce dopravy poštoivních zásilek (vedoucí sekce byl Antonín Hašek, vedoucí pracovní skupiny Ivan Leiš). Sekce založila v roce 1978 samostatný zpravodaj VÝPLATNÍ OTISKY, redaktorem byl Ivan Leiš do orku 1985, kdy žezlo redaktorství předal Pavlu Stříteskému.Pracovní ksupina fungovala do roku 1989, kdy došlo k ukončení činnosti KPHC a jejich struktur (z důvodu ukončení funkčního období a  jejich neobnovení).

 

Na předchozí entity navázala dne 18. 11. 1989 nezávislá Stolní společnost sběratelů výplatních otisků.

 

Pouk 001

Celistvost soukromá sbírka  Ivana Leiše

 

 

 

 

 

Číst dál...

VE ZNAMENÍ ZKRATEK (Č3): 4. - kresba + adresa II. - 108

Č3

Kresba, zkrácená adresa: dnes si přiblížíme otisk, ve kterém je kresba (horoskopická stylizovaná kresba - mezi denním a výplatním razítkem a číselná adresy (II. - 108 - pod výplatním razítkem - význam : římská číslice část Prahy, arabská číslice, číslo budovy)

Subjekt: Českomoravská akciová pojišťovna pro živnost, obchod a průmysl v Praze

Adresa: Praha II., Spálená 49 (též 51)

Činnost: pojišťovnictví.

Štoček označení (kresba) přenesena z dřívějších odbobí - viz příslušné příspěvky na tomto webu a příslušné Katalogy autorů Bouška, Leiš, Di Casola. 

Výplatní stroj Francotyp, FR 8h . 4m

Dohlédací pošta: PRAHA 3

Výplatní otisk s datem 20. 9. 1945

Zajímavost: na celistvosti (přes výplatní otisk) je otisk revolučního razítka z roku 1945 z poštovního úřadu SUCHDOL nad LUŽNICÍ, důvod?, z ochoty? dodatečně?z nadšení někoho, jehož rukama prošla tato celistvost . Otisk razítka  je nelogický (zásilka odešla z budovy ve Spálené 49 a došla do Spálené 51), což je samo o sobě dost divné.

 

POJ 001

 

 

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS