HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

VÝPLATNÍ OTISKY UŽIVATELE FATRA NAPAJEDLA (1937 - 1948)

Novým trendem ve sběratelství čs. výplatních otisků u nás je sledování kompletní časové řady otisků u jednoho uživatele v různých časových, ale zejména historických úseků sleodvaného území. Jedním z příkladů jsou výplatní otisky uživatele FATRA Napajedla, firma, která byla zřízena pod tlakem Ministerstva obrany tehdejší 1. republiky koncernem Baťa v roce 1937 (vliv přicházejícíh historických událostí v Evropě a ve světě). Rok zřízení 1935.

Tato firma začala vyrábět plynové masky, ochranné oděvy, pryžové hračky, technickou pryž, později přikročila i k výrobě plastů na území Československa jako jedna z prvních .Rok zavedení výroby plastů 1940.

Ve sledovaném období let 1937 - 1948 tento uživatel používal výplatní sttroj soustavy Francotyp. Označení uživatele bylo velmi jednoduché. Na začátku FATRA/NAPAJEDLA. později jen jednoduché FATRA.

V tomto období součástí otisku bylo výplatní razítko ve tvaru větrné růžice. Měnilo se jen denní razítko (během Protektorátu).

Období let 1937 - 1939

 

Číst dál...

VE ZNAMENÍ ZKRATEK (Č3): 21 - MBA v kosočtverci s adresou, později O&K

Č 3

Zkratka/iniciály: MBA později O & K v kosočtverci třikrát podtrženo, pod znakem adresa Praha II., Vodičkova 18. (mezi denním a výplatním razítkem)

Subjekt: včetně historie viz předchozí příspěvky na tomto webu

Výplatní stroj Francotyp, sběratelsky FR 8h - 4m

Dohlédací pošta: PRAHA 1

Otisky s daty 3. 6. 1945 a 2. 7. 1946

Zkratka MaschinenBauAktiengesellschaft (MBA)

Otisk s datem 3. 6. 1945 (otisk 1. dne - anulát - R)

 

MBA OK 001

 

Otisk poštou prošlý s datem 2. 7. 1946

 

MBA OK 002

Původní zkratka zakladatelů a majitelů: Ohrenstein & Koppel (O & K), dříve odstraněna z důvodu židovského původu majitelů

Otisk s datem 13. 3. 1947

MBA OK 003

 

Otisk s datem 6. 2. 1948

 

MBA OK 004

 

 

 

 

 

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS