HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

NĚKOLIK POHLEDŮ (97) - výplatní číslice otisků

Sběratelé by neměli přehlížet ani varianty k různých typům a podtypům otisků. Jdnou ze zajímavých variant jsou různé otisky se zajímavými číslicemi výplatního razítka. Několik příkladů:

Živnostenská banka, datum 17. 5. 1958, FR 6h - 4m, poslední číslice dutá (gotické číslice)

 

číslice 003

 

André, společnost sro Praha, podobný případ, je v čtyřmístné výplatní hodnotě se vyskytují hned dvě duté číslice. Výplatní stroje Bafra, sběratelsky FR 8h - 4m - bez výplatního znaménka, tisk s datem 25. 2. 1949, celistvost odeslaná do Švýcarska

a.číslice 004

 

V provozu se vyskytly výplatní stroje určené pro provoz na poštách , byly naglické provenience od firmy uNifersal pOstal Frankers a v sobě měly zárodky pozdějších licenčníchčísel (U + číslo). Bylo jich několik a vyskytlo s několik typů výplatních číslic - staroněmeckých, ale i anglických. Anglické měly tu zvláštnost, že poslední číslice byla znatelně menší než předchozí.

Ukázka otisku stroj UPF U 3 s datem 20. XI. 1950, otisk orazžen poštou PRAHA 24. V 60. letech se tento stroj objevil s jinou poštou PRAHA 04  v denním razítku (rok 1968).

 

číslice 005

 

Z řady strojů UPF je stroje a jeho otisk s číslem U 8, tam byly výplatní číslice velikostně sestupné.  Pošta Český Krumlov.

 

 

 

 

 

 

 

Číst dál...

DOZRÁL ČAS (8)

Dnes se zastavím u ocenění výplatních otisků z let 1926 - 1948 (1951 - poslední dokumentovaný  a nalezený otisk tohoto typu ) s výplatním razítkem ve tvaru větrné růžice (zabraná území a Protektorát vyňaty).

Vycházím ze zmíněného mezinárodního katalogu Hawkins - Stambaugh a držím se jejich klasifikace či třídění. Ceny v dolaerch a ocenění z roku 1925. Upozorňuji ještě na dvě důležité věci. Konečná cena otisku je vždy výsledek vztahu a dohody mezi prodávajícím a kupujícím. A dále v aukcích jsou ceny odlišné a někdy i značně vyšší než v katalozích. U čs. otisků katalog může stanovit cenu Kč 20,-, ale výsledná cena na aukci může být až Kč1500, u některých pozic i vyšší. To je třeba mít na pěmti. Katalogy jsou přece jen výchozí a orientační.

nezapomeňme na zásady, které jsem zdůraznil v předchozích vstupech - zřetelný otisk, zachovalá a nepoškozená  celistvost, dodatečné znaky zvyšující hodnotu celistvosti, ústřižky desetina hodnoty (u větších výstřižků se zachováním adresy, údajů apod. bych byl o něco mírnější, ale zlomková cena to jistí).

 

Skupina A2 - větrná růžice

Týká se otisků 1., 2. a 3. republiky československé

Autoři uvádějí sedm typů v základním tištěném katalogu:

A 1 - A 3

Prvorepublikové či druhorepublikové (A 1 - A 3), cena USD 1,-

Příklady uvedené v katalogu:

stam 001     stam 002

A 4

Raritní otisky ze zabraných území - větrná růžice, odpilované české názvy, autoři označují jako A 4. Uvádějí jen chomutovský otisk, cena z roku 2006 - USD 50,-. Němečtí autoři uvádějí jen dva známé otisky - chomutovský (odpilovaný Euro 75,-) a varndorfský (začerněný Euro 90,-). Třetí známý otisk publikovaný v katalozích Di Casola - Leiš) není zatím oficiálně kotován, ale měl by s pohybovat okolo Euro 75 - 80,-, když přijmeme cenové záznamy kolegů Dürsta a Eicha.

Jedná se o aukční kuzsy, které s v jiné než uvedené verzi zatím neobjevily. Nenašel jsem je ani na klaudech přátel, které ještě nespatřily veřejný postor. Takže cena dle mého názory by měla být o hodně vyšší. Výskyt je velmi řídký a kromě jmenovaných sew celistvosti nezachovaly.

Sumarizuji:

Existují tři

- dva odpilované (Chomutov 1 - Komotau 1, Mannesmann a Zuth & Taud) a jeden začerněný (Varnsdorf 1 - Warnsdorf1 - Kunert).

Mannesmannův otisk je veřejně znám, uveden v katalozích Hawkins-Stambaugh, Dürst - Eich. Di Casola - Leiš, Bouška.

Zuth-Taudův otisk je uvefden jen v katalogu Di Casola - Leiš a v připravované publikaci I. Leiše "Stoletá historie".

Kunertův otisk je uveden v katalogu Dürst - Eich a v katalozích Di Casola - Leiš a Bouška. 

 

A 5 - A 6

Otisky z let 1945 - 1948 (1951).  výplatní razítko "větrná růžice". Otisky běžné (v původním prvorepublikovém vzhledu) američtí autoři neuvádějí. Hodnota by měla být vyšší než u běžných otisků 1. republiky - viz předchozí pokračování, kde zmiňuji i numerické vyjádření tohoto kritéria. Výsyt otisků po válce byl značně nižší než před válkou. Pokud mohu soudit dle mé sbírky rozdíl je v poměru 1: 2 až 1:3 v počtu ve prospěch prvorepublikových.

Autoři publikují dva otisky v této kategorii - FR 6h - 4m a FR 8h -4m , kde došlo ke změně vzhledu výplatního razítka odpilováním či nezasazením obrazců (trojúhelníky či půlkruhy v dolní části výplatního razítka. Cenové ocenění je poměrně vysoké - pražský otisk (Pražské chemické závody a.s. - v označení jako Spolek pro chemickou a hutní výrobu n.p.) USD 15,- a žilinský  ( Žilinská súkenná tovarňa) ještě více (dvě varianty USD 15,- a USD 25,-.  Platí zde zásada čím více odpilovaný či s více chybějícími znaky, tím cennější.

Zde si kladu otázku a co slavný otisk Baťi, kde jsem našel odpilovaný německý název pošty a úplně němý výplatní otisk.Datum 6. 6. 1945 - nekvalitní otisk viz níže. Zde by hodnota byla odzajista vyšší.

 

Sestava podobných otisků s neúplným vzorem výplatního razítka:

Pražské chemické závody - rok 1948

Okresná sociálna poisťovňa v Žiline - rok 1948

Zmíněný Baťův otisk- příležitostná varianta - rok 1945

 

3. republika 001

 

A 7

Poslední kategorií v uvedeném tuštěném katalogu je výplatní otisk ze straoje Hasler dovezený pro potřeby čs. pošt v roce 1946. Existují dvě varianty - s doporučeným obrazecm a bez obrazce. Autoři uvádějí jen bez obrazce a stavnovují cenu USd 2,50, co se mi zdá kotace dost podceněná. Vždyť existuje jen několik kusů, a většinou šel tento otisk do ciziny, tedy otisky  jsou neznámo kde. Je ptavda, že otisky na balících se mohou ještě v zajímavém množství objevit, ale je to zaručené?  Otisk se vyskytuje na obálkách (celistvostech) a na poštovních poukázkách.

 

Jedná se o otisk vzácný, vyplácel jen po dobu krátkého času (nastala změna výplatního razítka). Byl to otisk ze stroje jiné osustavy (Hasler). Pošta navíc povolila tsroje na přepážky pošt, věc nebývalé do tohoto okamžiku. Stroj fungoval jen na poště PRAHA 1. To by se mělo v ceně zohlednit.

 

post 001

 

Autoři katalogu neuvádějí ještě více cenný otisk - jedná se o vůbec první poštovní otisk na našem území a navíc byl určen pro vyplácení doporučených zásilek. Jediný případ doložený u nás. Výskyt jen v roce 1947, Větrná růžice byla nahrazena zoubkovaným odbélníkem. Sběratelské označení HAS (M) R - 4m. Otisk dost vysoké sběratelské a objektivní finanční hodnoty.

 

post 002

 

 

 

 

 

 

Číst dál...

KOUZLO CELISTVOSTÍ (7)

Na mém webu se většinou věnuji světu výplatních otisků z území Československa. Pohled v celosvětovém měřítku je též více než zajímavý.

Dnes zabrousím do Indie a zveřejním výplatní otisk uživatele Ideal Motors z Bombaje, která je úzce svázaná s Československem prostřednictvím motocyklů JAWA. Na některé typy této slavné značky dostala od nás licenci k výrobě. Pro Indii platí i jiný název - YEZDI, k němuž se vztahuje historka o vzniku tohoto názvu. Údajně se jedná o výkřik mechaniků, kteří po opravě motocyklu zvolali : "Jezdí". K indickému  názvu" Yezdi" bylo už jen velmi blízko. Jedná se o zajímavé dříve bohemoslovenikum, nyní jen bohemikum, kterému jsem se kdysi dost věnoval i filatelisticky.

I výplatní stroj a jeho otisk  jsou zajímavé. Jedná se o výrobek Firmy Republic Engineering (známé též jako Kilkburn), model výplatního stroje je "STAMPMASTER".

Otisk kategorie CA 4 ve skupině otisků s charakterictickým velkým kolem Ashoky (Ashoka Wheel) nad výplatní hodnotou.

Otisk je typem CA4 vyplácejícím od roku 1957. Druh stroje: omezená hodnota projevující se několika nezávislými výplatními razítky. Stroj může tisknout celkem 29 hodnot v rapech a  indických rupiích.

 

yezdi 001

 

Označení

Zajímavé bohemikum se slovy JAWA, YEZDI s obrázkem jawy 250cc. Doplněno reklamním sloganem.

 

Denní razítko

Kulaté, dvoukruhové  s identifikací dohlédací pošty a číslem licence (povoleného stroje B - 9) a názvem uživatel v mezikruží. B je zkratka  pro Bombaj.

 

Výplatní razítko

Zoubkované, vertikální obdélník s vnitřními linkami po obvodě, nápis INDIA POSTAGE, doplněno v rámečku písmeno "S" (pro Stampmaster) - výrobce, tyto stroje jsou i bez tohoto označení či s dalšími symboly "R" nebo "P".

 

Návod k ocenění:

Písmenový otisk 25 UScentů, s písmenem "P" USD 1,-, bez písmenového značení USD 10,-. Tneto otisk je v našich podmínkách umocněn "cenou záliby" kvůli bohemiku a výborné kvalitě a zachované celistvosti. Otisky s omezenou (limitovanou) hodnotou se již postupně vytrácejí, i to může mít vliv na ocnění pro specializované sběratelství.

 

 

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS