HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

VE ZNAMENÍ ADRES: 1. - Dlouhá 49./Telefon 61647

P

Adresa: Dlouhá 49. - po logem společnosti mezi denním a výplatním razítkem, Telefon 61647 pod výplatním razítkem

Subjekt: Společnost pro soukromé telefony spol. s. r. o., adresa: Praha I, Dlouhá 49

Výplatní otisk Francotyp, sběratelsky FR 8h - 3m

Dohlédací pošta: PRAHA 5, PRA 5/PRAHA 5

Čtyři výplatní otisky

PRVNÍ OTISK

československý vzor (vzhled viz předchozí seznam z 1. republiky)

DRUHÝ OTISK

neúplný poněmčený vzor s datem otisku 4. 12. 1939

Ve sbírce registruji dále tři otisky tohoto vzhledu s daty: 24. 10. 1939, 25. 10. 1939, 7. 11. 1939, reprodukuji nejkvalutnější na celistvosti

 

Dlouhá 001

 

TŘETÍ OTISK

úplný poněmčený protektorátní výplatní otisk s datem 3. 4. 1940

Dlouhá 002

ČTVRTÝ OTISK - NOVÝ OBJEV

(Katalog dr. M. Boušky neuvádí)

Změna označení otisku: adresa Dlouhá 49. odpilována

Výplatní otisky s datem 24. 9. 1943 (úplný portektorátní otisk)

 

Dlouhá 003

 

Číst dál...

PRVNÍ ČÁST INDENTIFIKACÍ SKONČILA, ZAČÍNÁ DRUHÁ

První část identikačního seriálu objasnila 52 zkratek a zkratkovýchspojení na protektorátních výplatních otiscích  z období 1939 - 1945 a tím skončila. Pokud se vyskytnou další nejasnosti, rád objasním a zařadím otisky se zkratkami, iniciálami či zkratkovými spojeními na tento web. Úkol identifikovat či objasňovat otisky z protektorýtu byl o něco složitější než u otisků z 1. republiky. Archivy jsou prořídlé, záznamy často chybí, přesto je tento vysvětlující seznam nutný a důležitý.

Druhá část, která se bude snažit objasnit uživatele protetorýtních výplatních strojů s otisky ve znamení adres. Záznamů s adresami je též poměrně hodně a dosahuje několik desítek. Přidržuji se rejstříku, který byl zveřejněn v Katalogu výplatních otisků Protektorát ČEchy a Morava 1939 - 1945 (II. díl Pražští uživatelé autora dr. Miroslava Boušky (samonákladem Praha 1977). Rejstřík je na 7 příloh za vlastním Katalogem. U mimopražských uživatelů podobný rejstřík chybí, později jej vytvořím a pustím se do vysvětlivek. Zájece též odkazuji na předchozí identifikační seriál otisků z 1. republiky, který obsahuje pražské i mimopražské uživatele a vychází z našeho společného Katalogu výplatních otiskůz  let 1926 - 1939, který jsem vytvořil s dr, Miroslavem Bouškou. Další informace lze získat z tohoto Identifikačního seznamu, který byl před nedávnem zasazen na můj osobní web. 

Přeji pohodu při třídění vašich sbírek výplatních otisků. Druhá část začíná identifikací adresy Dlouhá 49.

I.L.

Ilustrační otisk:

 

Dlouhá 004

Číst dál...

VÝPLATNÍ OTISKY - PRAVDIVÁ PAMĚŤ NÁRODA

Výplatní otisky jsou přesnou a pravdivou pamětí národa. Zachycují všechny důležité okamžiky a mezníky v životě národa, na jehož území jsou nepostradatelným prostředkem k vyplácení listovních zásilek či poštovních průvodek. Jako němí svědci nám zachovávají všechna rozhodnutí autoritativních a mocných částí společnosti. Podepisují se na nich i ideologické vlivy či emotivní nálady mezi lidmi. Proměny zachycují především jeho výplatní razítko a denní razítko.

Ani označení nejsou změn ušetřena. Velké změny přišly zejména po roce 1948, kdy nastoupil nový společenský  řád. Kapitalismus a demokratickou společnost vystřídal socialismus a autoritativní forma řízení společnosti. Několik příkladů mluví za všechny.

Poválečné zestátnění mezi léty 1945 - 1948 a tvrdé znárodnění v roce 1948 a dalších létech zachytily výplatní otisky nejlépe ze všech poštovně historických artefaktů. Přívěsky jako akciová společnost se změnily na národní podniky (přiklad otisku ASO - firma Ander a synové) a otisku národního podniku Velkoobchod drobným spotřebním zbožím v Olomouci. 

Změny v označení z důvodů změny vlastnictví či jiných forem převzetí firem státem (např. národními správci) byly jedněmi z největších změn. Postupně mizely dřívější názvy firem, které byly v soukromém vlastnictví.

Paměť 001

 

Do názvů se začaly dostávat jména politických vůdců (J. V. Stalin, Klement Gottwald), či vlasteneckých levicových umělců (Petr Bezruč). Vše v rámci nové ideologie. Železárny tak nesly  například jméno Petra Bezruče n. p. Olomouc.

 

Pamět 003

Pojišťovnictví bylo zestátněno. Z mnoha pojišťoven se po roce 1948 vytvořila jedna hlvní pojišťovna - Státní pojišťovna. Ke své činnosti nasadila propagaci svých služeb - zabezpečení rodiny a majetku, později zdůraznila, že "socialistické pojištění chrání hodnoty nás všech". 

 

Pamět 008

 

Pamět 009

 

Pamět 010

Uživatelé použili výplatní tsroje i propagaci událostí či výročí, které přímo s činnosti subjektu nesouvisely. Příkladem může být výplatní otisk uživatele Tonak Nový Jičín , které připomněl 30. výročí osvobození Československa sovětskou armádou v roce 1975, a to dokonce s několikaměsíčním přestihem...

 

Pamět 007

 

Po roce 1948 došlo i na propagaci vlastní výroby. Příkladem může být výplatní otisk uživatele ODĚVY Stará Role, které propagují své šaty jako "Hotové šaty sluší a jsou levné!" (1969), později (1976) jemně toto heslo změnil na "Hotové šaty sluší a jsou kvalitní!"-  U druhého otisku došlo k výměně označení uživatele hlavně z důvodů zanesení poštovního směrovacího čísla. To se stalo i v denním razítku. Otisk posloužil jako reklamní prostředek.

 

Pamět 011 

 

Hola 001

 

 

 

 

 

 

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS