HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

Úplné a neúplné eseje čs. výplatních otisků

čÚplné a neúplné

 

Eseje se mohou vyskytnout buď úplné, připravené k tomu, aby byly regulérními otsky poštovního provozu, anebo neúplné, kdy zbytdou jen některé části budoucího otisku, který se k vyplácení vůbec nedostane. Typickými příklady jsou následující otisky

Úplný otisk

Uživatel J. Hložek Praha

Této firmě byl schválen k provozu výplatní stroj s otiskem sběratelsky označeném jako FR 6h-4m. Schválen na základě Věstníku č. 10 z 29. 3. 1928. Otisk byl připraven k provozu. Nastala však komplikace. Vůbec nepřišel do provozu a zůstal esejí. MInisterstvo pošt a telegrafů odmítlo schválit tyto stroje pro vyplácení novinových zásilek. Stroj s otiskem byl vrácen firmě B. Jarolímek.Další využití je zatím neznámé.  Tento otisk byl současně chybotiskem, nebyl vyryt háček nad "C" v nápisu státu. Viz šipka. Vznikla esej s chybotiskem (R).

 

ESEJE 001

 

Neúplná esej

Uživatel: Družstevní tiskárna v Hradci Králové

Družstevní tiskárna v Hradci Králové obdržela od ministerstva pošta a telegrafů povolení uvedeném ve Věstníku č. 13 ze dne 23. 4. 1928. Do stroje A s horním číslem počitadla se zamýšlelo vložit denní razítko Hradec Králové 1 a označení uživatele (viz ilustrace níže). Mělo k tomu dojít 20. 7. 1928. Nedošlo. Subjekt odmítl převzít stroj a  vrátil jej firmě B. Jarolímek. Důvod: ministerstvo nepovolilo vyplácet novinové zásilky . Zůstalo u eseje, jejíž vzhled je neznámý. Popsal jej jen slovy Albert Jonáš. Ve sbírce mám neúplnou esej, kterou zobrazuji (RR).

 

ESEJE 002 

 

 

Číst dál...

SVĚT JAROLÍMKOVÝCH VÝPLATNÍCH OTISKŮ (4)

B. JAROLÍMEK a BRNO 1

Ministerstvo pošt a telegrafů ve svém Věstníku č. 19 z 3. 5. 1929 udělilo firmě B. Jarolímek další povolení k užívání výplatního stroje v prostorách její filiálky v Brně. Povolení se dočkal stroj B3 s horním číslem počitadla. Začal vylácet zásilky dne 26. 3. 1929, nicméně jsem zachytil dopis, který byl  již 17. 3. 1929 odeslán z této filiálky do pražské centrály (R). Označení uživatele bylo klasické jako u pražských výplatních strojů a otisků: kurentem název Francotyp/pod tím velkými písmeny B. JAROLÍMEK..

 

JAR 100 001

 

Otázkou zůstává, dolkdy tento stroj se zobrazeným otiskem vyplácel. O tom sezatím  nezachovala žádná data, ani celistvost. Usuzuji, že někdy do začátku roku 1931. Svědčí o tom druhý otisk stejného stroje (sběratelské značení FR 8h - 3m) , jenž jsem zachytil s datem 16. 4. 1931. Označení se dostalo zásadní změny, kromě výplatních strojů propagovalo i další výrobky ,které firma  B. Jarolímek prodávala (psací stroje, sečítačky apod.). Tento otisk vyplatil poslední zásilky 20. 5. 1931 a stroj  svou činnost ukončil (viz Věstník MPT 36 z 13. 8. 1931). Povolení bylo v něm  zrušeno. Jedná se o jediný "reklamní" výplatní otisk této firmy, osttaní označení uživatele byla velmi strohá a úsporná. ČEkal bych barnumskou reklamu po vzoru uživatelů v Německu a v jiných zemích, nenastala. Viz zajímavá publikace o této problematice německého autoqa a sběratele Bernda Rosolského.

 

JAR 100 002

 

Zajímavé jsou i reverzy obálek, které B. Jarolímek svým klientům posílal. Vynikla zejména reklamní zálepka kruhovitého tvaru propagující výplatní stroje. Zde je vidět vliv syna B. Jarolímka (stjeného jménqa jako otec) , který svůj život ukončil při letecké havárii na vysočině.

 

JAR 7 001

Číst dál...

SVĚT JAROLÍMKOVÝCH VÝPLATNÍCH OTISKŮ (2)

B. Jarolímek - Výplatní otisky pro vlastní potřebu.

Firma B. Jarolímek dostala povolení k použití výplatních strojů pro vlastní potřebu počátkem roku 1927. Stalo se tak na základě Věstníku MPT č. 19 z 9. 4. 1927, několik měsíců poté, co výplatní otisky byly již integrální součástí čs. poštovního systému a provozu (po zkušební době na trvalo).

Pohled do druhého světa výplatních otisků B. Jarolímka rozděluji na několik částí. Dotýkal se totiž tří dohlédacích pošt již na začátku - PRAHA 2, PRAHA 3, BRNO 1. Začínám s poštou PRAHA 2.To byla první dohlédací pošta, pokud se týče regulérních otisků firmy sloužících k vyplácení její korespondence.  V džungli několika otisků je to praktické hledisko, abychom se do této oblasti nezamotali.

Dohlédací pošta PRAHA 2 byla zpočátku kmenovou poštou pro tuto firmu (předtím to byla pošta PRAHA 25 a PRAHA 1 a Cheb 1), ale pouze pro předváděcí stroje, které produkovaly předváděcí otisky, z nichž mnohé byly eseje (těch se dotknu v dalších pokračováních). Doplňuji z první části, že v této kategorii na zásaga MPT byly i pošty bez čísla, jen se symboly (PRAHA O a pod,.).

V období od 11. 3. 1927 do 27. 3. 1929 používal B. Jarolímek celkem 5 otisků z několika strojů.

První byl strojem B3 s horním číslem počitadla. Označení uživatele bylo pod výplatním   razítkem (Francotyp (kurentem)/B. JAROLÍMEK. Reprodukovaná celistvosts tímto otiskem je velmi vzácným kusem (RRR) a lehce se pozná podle těcchto znaků:

- ve výplatním razítku je nápis "ČESKOSLOVENSKO" s nízkým písmem

- na "Č" je ostrý háček

- výplatní číslice jsou malá a úzká

- datum má tečky za dny a měsíci.

Sběratelské označení FR 8h - 3m. Otisk nese datum 16. 3. 1927, vznikl v 1. týdnu existence tohoto stroje a  otisku. Poslední otisk je datován dnem 29. 12. 1927. Je to první Jarolímkův komerční otisk poštou prošlý.

 

JAR 3 001

 

V dalších dnech jsou zaznamenány další otisky:

- B3, horní číslo počitadla. Jiný stroj.   Výplatní razítko přeneseno a číslice změněny, číslice výplatního razítka velké a silnější, nápis Československo odlišný.Použití 30. 12. 1927 - 4. 4. 1928.

- B3, změna výplatního razítka. Stejný stroj., Název státu  s vyššími písmeny (první "S" položeno šikmo, provoz 5. 4. 1928 - 13.8. 1928)

- B3, , stejný stroj, změna číslic a výplatního razítka. Název státu s mižšími písmeny (háček nad Č" malý a užší, ale silnější, použití od 14. 8. 1928 - 24. 3. 1929

- C 3, horní číslo počitadla. JIný stroj. zaregistrovány tyto změny: výplatní razítko, denní razítko, číslice, označení uživatele (pod výplatním razítkem,), název státu silnější, hlavní odlišovací znak: písmeno "Č" uzavřené, slité připomínající "O", obloučkovitý háček na "C", výplatní číslice větší a širší. Použití 25. 3. 1929 až 27. 3. 1929 (údaj AJ se zdá být nepřesný). Doplňuji, že následný otisk se změnou pošty má datum 26. 3. 1929 (!).Vzhledem k použití stroje v řádu jednoho (maximálně dvou dnů), se jedná o cenný otisk (RR). Otázkou zůstává, zda se jednalo o esej či nikoliv. Zatím není znám poštou prošlý otisk. Ve dnech otisku se dohodla změna na dohlédací poštu PRAHA 3 (o tom ale příště). AJ fakt, že se jednalo o esej, nedokládá aa ani nezmiňuje.Považuje jej za regulérní výplatní otisk uživatele.

 

JAR 30 001

-

 

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS