HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

VÝPLATNÍ OTISKY 3. REPUBLIKY (18)

Další zajímavostí první kategorie výplatních otisků z období 1945 - 1948 jsou celistvosti se znárodněnými výplatními otisky. Ke znárodnění docházelo na všceh místech otisků, zejména v místě denního razítka. Německý název pošty byl odstraněn nejčastěji odpilováním. za čas byl otisk změněn na definitivní československých vzor úředně povolený v rámci 3. republiky.

Tyto celistvosti by měly být součástí sbírek čs. výplatních otisků a neměly by chybět v exponátech připomínající obnovení poštovního provozu po roce 1945 v Ćeskoslovensku.Specializovaný exponát zabývající se převážně znárodněnými otisky by měl aspirovat na nejvyšší ohodnocení. Dokládá jedno z nejzajímavějších období čs. poštovní historie, ale též i historie všeobecné.

 

Tři příklady dvojic výplatních otisků - znárodněného a definitivního

 

Akciová společnost pro průmysl textilní ve Dvoře Králové n/L.

Znárodněný otisk s datem 10. 7. 1945 (R)

odpil 002

 

Definitivní čs.  otisk s datem 26. 2. 1946

odpil 003

 

Plzeňské akciové pivovary Plzeň

Znárodnění otisk s datem 3. 6. 1945 (R)

 

odpil 005

 

Definitivní čs. otisk s datem 8. 1. 1946

 

odpil 006

 

I. Buchsbaum Moravská Ostrava - Přívoz

Znárodněný výplatní otisk s datem 10. 4. 1946 (R) - horní celistvost

DEfinitivní čs. výplatní otisk s datem 1. 8. 1946 - dolní celistvost

odpil 007

 

 

Číst dál...

VE ZNAMENÍ ZKRATEK (Č3): 12, - FÚ

Č3

Iniciály (zkratka) subjektu: FÚ - počáteční písmena názvu Filmový Ústav. Mezi denním a výplatním razítkem - blíže výplatnímu razítku

Subjekt: Filmový ústav

Stručná informace: Založen v roce 1943 v rámci Českomoravského filmového ústředí, první sídlo v paláci Lucerna (5. patro). Pozdější depozitář ve skleníku paláce Kinských a dalších místech. Častá reorganizace. Hlavním účelem této významné instituce bylo zachovat důležité artefakty z oblasti filmového umění. Paměťová instituce a filmový archiv. V roce 1945 FÚ včleněn dp ČSFÚ (československého filmovího ústavu). Bližší informace https://nfa.cz.

Výplatní stroj Francotyp, sběratelsky FR 8h - 4m

Dohlédací pošta: PRAHA 5

Pravděpodobný otisk 1. dne (na obálce firmy Karl Holan & Co.) s datem 6. 6. 1945 (R), pořízen mechanikem firmy B. Jarolímek při uvedení stroje do provozu, úplný čs. vzor otisku

 

FU 001

 

Otisk s datem 7. 8. 1945, poštou prošlá celistvost (adresováno na bio Elekta v Českých Budějovicích)

 

FU 002

 

Číst dál...

VÝPLATNÍ OTISKY 3. REPUBLIKY (17)

VARIANTY VÝPLATNÍCH OTISKŮ

Základem sbírek výplatních otisků jsou jejich typy a podtypy. Nesmíme  ovšem zapomínat nai na třetí kategorii, pod kterou se řadí různé varianty výplatních otisků. Jak lze variantu definovat?

VARIANTA ČS. VÝPLATNÍHO OTISKU

Otisk příslušného podtypu s odchylkou v některé jeho části, kterou je nutno provést z důvodu požadavku uživatele či pošty. Variantou rozumíme i nutné  viditelné opravy či úpravy některé funkční čsti orážecího mechanismu, nejčastěji po jeho poškození, zastarání či z jiných důvodů.

Viz též výplatní otisk, typ čs. výplatního otisku, podtyp čs. výplatního otisku (I. Leiš, Výplatní otisky (příručka), Praha 1991).

Dnes ukáži výplatní otisky podtypu FR 8h ve variantách čtyřmístných výplatních strojů. Variantou jsou rozdílné výplatní číslice.

Příklady variant určené tvarem výplatních hodnot:

Horní celistvost dokládá velmi raritní otisk s případem čtyřmístných gotických číslic (většina otisků s gotickými číslicemi je s trojmístnou výplatní hodnotou).

Uživatel DAIMON, elektrotechnický závod Schmidt a spol.

Otisk s datem 28. 12. 1945

Prostřední celistvost dokládá otisk s  velkými oválnými číslicemi československého vzoru a typickým výplatním znaménkem (velká hvězdička s rozšířenými hroty)

Uživatel J. Bartoň a synové, přádlena bavlny

Otisk s datem 24. 7. 1945

Dolní celistvost dokládá otisk s dalším typem malých oválných číslic československého vzoru (malá hvězdička otočená doleva s ostrými hroty)

Uživatel LADA, továrna šicích strojů

Otisk s datem 27. 2. 1946

 

4m 001

 

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS