HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

VÝPLATNÍ OTISKY 3. REPUBLIKY - NOVÉ POZNATKY

Vůbcc neškodí, když se autoři vydaných katalogů čas od času ponoří do svých děl a provedou doplnění o nové záznamy. Nejinak tomu je i v pžípadě výplatních otisků. Seznamy či databáze totiž nejsou ukončené a úplné, stále se objevují nové položky. 

Dnes na téma na téma výplatní otisky komerčních uživatelů s výplatním razítkem ve tvaru větrné růžice. Tyto otisky se používaly zejména  v období  3. československé republiky a existuje i několik doběhových otisků nejen v letech 1945 - 1948, ale i později. Zatím se objevilo několik otisků ještě z roku 1951 (viz příslušný článek na tomto webu). 

 

KATALOG ČESKOSLOVENSKA 1945  - 1948 AUTORŮ BOUŠKA - LEIŠ 

VYŠEL 1982-1983

Otisky tohoto vzhledu a časového období zahrnuje  zejména Katalog výplatních otisků z území Československa 1945 - 48 (s výplatním razítkem ve tvaru motýlka) autorů RNDr. Miroslava Boušky a ing Ivana Leiše, který byl na pokračování vydáván na stránkách Filatelistických sešitů jako příloha FILATELIE od čísla 24/1982 do čísla18/1983. Katalog to by\l černobílý, bez cenových záznamů, s obsáhlým úvodem a typologií.  Obsahoval i dodatky k I. dílu Katalogu (roky 1926 - 1939) a doplňky otisků po uzávěrce.Autoři tento Katalog označili jako II. díl (otisky Protektorátu Čechy a Morava, Slovenského štátu a Sudet - zabraná území nebylo možno z politických a ideologických důvodů publikovat). 

Letos uplynulo od zahájení vydávání tohoto katalogu 40 let. Je k nalezení zdarma a bez kódů na stránkách www.filaso.cz

 

KATALOGY ČESKOSLOVENSKA 1945 - 1948  AUTORŮ DI CASOLA - LEIŠ

VYŠLY 2015

(svazek 6 a svazek 7)

Počátkem 21. století se začaly hromadit nové a neznámé otisky, které shora uvedený Katalog neobsahoval. Počet nových pražských otisků dosáhl počtu 38 a mimopražských 40. Navíc bylo nutno změnit po přidání těchto otisků i číslování. 

Spojil jsme se se švýcarským sběratelem Robertem Di Casolou z Lugana a společně jsme vytvožili nový, tentokrát barevný Catalogo Illustrato Cecoslovacchia 1945 - 1948.. Katalog byl vdán elektronicky (jedna z kopií je na tsránkách www.kf0015.cz pod Literaturou specializovaných oborů)  zdarma a bez kódů. Nové položky či položky posunuté jsou označeny červeně úplně či kombinovaně s černou - na ukázku zveřejňuji jednu ze stran pro snazší orientaci sběratelů.  

Některé otázky jsme konzultovali s významným německým sběratelem Bernhardem Brunnerem. Existují dva svazky - číslo 6 - 133 stran (mimopražské Aš - Žilina) a číslo 7  - 106 stran (pražské - Praha 1 - Praha 88). Jedná se o databázi bez úvodu či typologických přehledů. 

Ukázka jedné ze stran - nové položky či změněné číslování červeně:

 

new 001

 

Život jde dál a občas se objevují další nové otisky z tohoto, ale i jných období. V minulých dnech mi další nový nález předložil kolega sběratel Jan Ištvánek, jinak zanícený sběratel všeho, co souvisí s n. p., TATRA a přidruženými subjekty. Předložil mi nový otisk Ringhoffer - Tatra spol. s r. o./FR. Melichar s otiskem Francotyp FR 8h - 4m - 1k s datem 8. 10. 1946. Dohlédací poštovní úřad BRATISLAVA 1.  Dále mi doplnil řadu údajů k existujícím otiskům. Za vše mu děkuji a otisk s jeho svolením publikuji. Je k zařazení do existujících katalogů. Otisk je na obálce s protektorátním nátiskem, kde jsou německé názvy zakryty fialovou barvou.

 

melichar 001

 

 

 

 

 

 

 

 

Číst dál...

VÝPLATNÍ OTISKY UŽIVATELE MELANTRICH - HISTORICKÝ POHLED (3)

Tento příspvek  o výplatních otiscích 3. republiky (1945 - 1948) navazuje na mé předchozí tři příspěvky zveřejněné na tomto webu:

 

1/ Několik pohledů (151) - Vydavatelství Svobodné slovo - Melantrich

- příspěvek o výplatních otiscích  4. republiky (1946 - 1992),

2/ Výplatní otisk uživatele Melantrich - Historický pohled (1) ze dne 16. 12. 2021

- příspěvek o výplatních otiscích 1. a 2. republiky (1926 - 1939),

3/ Výplatní otis uživatele Melantrich - Historický pohled (2) ze dne 24. 12. 2021

- příspěvek o výplatních otiscích Protektorátu Čechy a Morava (1939 - 1945).

 

Dnes o otsicích vydavatelství Melantrich v krátkém období let 1945 - 1948, kdy byly používán a oficiálně povolen výplatn stroj s výplatním razítkem ve tvaru "větrné růžice" - mezi sběrateli používaný výraz "motýlek".

 

Uživatel používal výplatní stroj FRANCOTYP, otisk měl sběratelské označení FR 6h - 4m, vyskytl se v barvě modré (pro novinové zásilky) a v barvě červené pro korespondenci včetně zasílaných faktur. 

Dohlédací poštou byla pošta Praha 1.

ADRESA UŽIVATELE BYLA Václavské nám. 36, Praha II.

 

Otisk modré barvy, na celistvosti neprošlé poštou ze dne 14. 5. 1945, s rozlišovacím symbolem "a" v dolní části denního razítka. Název MELANTRICH pod  výplatním razítkem. 

Zatím se ve veřejném prostoru neobjevil tento otisk modré barvy na novinové zásilce. To vedlo autory Katalogu z roku 1983 k domněnce, zda se nejednalo o esej. Rozhodně je označen jako cenný otisk - R.

Poštovní správa modré otisky v tomto období tolerovala u ostatních uživatelů, takže je pravděpodobné, že i u tohoto uživatele došlo k podobnému přístupu a celistvostí prošlé poštou existují. Je možná, že tento otisk je otiskem 1. dne s obnoveným československým vzorem, který pořídil v den obnovení otisku ˇ"ČESKOSLOVENSKO" mechanik fy. B. Jarolímek. Tím by otisk byl cennější a měl by být označen jako velmi vzácný s označením "RR". Další vývoj jistě doloží další otisky a ujistí nás, kde je pravda. 

 

melantrich 3 001 

 

U druhého známého otisku, červené barvy, se zuev uživatele přesunul do prostoru mezi denní a výplatní razítko. Zachycené otisky nesou datum z roku 1946 - 5. 8. a 14. 11.  Byly použity na obálku (obyčejná korespondence) a na přebalovou pásku vyplácející zaslání faktury, kterou si dovolím zveřejnit pro zajímavost celou. 

 

melantrich 3 005      melantrich 3 004

 

melantrich 3 003

 

Druhá celistvost s červeným otiskem

 

melantrich 3 002

 

 

 

Číst dál...

NĚKOLIK POHLEDŮ (94) - Početnická služba

V 50. letech byla založena účelová organizac pod názvem Početnická služba mající na starosti vývoj a realizaci počítačů. Jako jeden z prvních projektů byly děrnoštítkové stroje Aritma, později se aktivita soustředila na vývoj samočinných počítačů. Ústředí bylo v Praze a tento komplex měl pod sebou 22 dílčích organizací (např. PORS, závod 062 v Brně od roku 1955). 

Ústředí i řada závodů tohoto subjektu používala výplatní stroje. Dnes se soustředím na Prahu a  některé výplatní stroje Početnické služby (později Početnické a organizační skužba).

FRANCOTYP

Otisk s datem 16. 3. 1963 

Početnická služba,  Pražský závod

 

FR 8h - 4m (ov) - 2km (horní celistvost níže)

otisk  s datem 16. 3. 1963

 

FR 8h - 4m (uz) - 2km (dolní celistvost níže) 

změna výplatních číslic z oválných československých na poměrně řídké číslice úzkého vzhledu a atypickým výplatním razítkem (malý kosočtverec) - R

otisk s datem 15. 12. 1966, v provozu též - 7. 5. 1968 -  

 

 

Poč 001     

 

 

FR 8h - 4m (uz)

změna označení

datum otisku 20. 10. 1971

poč 002

 

FR 8h - 4m (g) - 2km

Početnická služba, ústřední závod, vodičkova š4

Otisk 1. dne 6. 10. 1971 (R)

duté kolečko před výplatní hodnotou, gotické čílice, anulát, pravděpodobně zkušební otisk mechanika Kanclstrojů

horní celistvost níže

poč 004

 

POSTALIA

změna stroje a soustavy

otisk s datem 9. 6. 1977

otisk viz nahoře - druhý dole

otisk zkušební od mechanika Kanclstrojů při opravě/čištěí stroje

 

dohlédací pošta PRAHA 1, později 110 00 PRAHA 1 u popisovaných otisků

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS