HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

NĚKOLIK POHLEDŮ (91) - OBAL

Dnes se podíváme do Nového Mesta nad Váhom na Slovensku, kde ve sledovaném obodbí existoval národní podnik )později oborový podnik) OBAL vyrábějící plechové obaly pro chemický a potravinářský průmysl. Mezi výrobní sortiment patřily plechovky (obaly) pro konzervárenství, potravinářství, ale i obaly pro karlovarské obplatky, sýry, cukrovinky. Podnik uspěl i v zahraničí (do Pakistíá u dodával obaly na čistící krémy). Tradice v tomto městě byla založena již v roce 1936. Do současných provozů byla firma přestěhována v roce 1945. V současnosti podnik již neexistuje, majitelem je akciová společnost Silgan Metal Packaging.

Historie vyplácení listovních zásilek je až neuvěřitelná. Podnik používal k vyplácení v dlouhém období jeden výplatní stroj, u něhož došlo ke změnám vzhledu otisku jen výjimeně.Kdyby nebylo změny právní podstaty subjektu či tlak na zařazení loga z obchodních a reklamních důvodů (cesta od národního podniku přes oborový podnik s nadřízenou organizací v Praze až k národnímu podniku), dočkali bychom se rarity - jeden stroj, jeden otisk několik desítek let beze změn. Přece jen k několika změnám došlo, ale konzistentnost stroje a otisku udivuje.

Další specialitou je, že se jednokruhové denní razítko (změna nařízena poštovní správou v roce 1946!) zachovalo ještě v roce 1982 (dle sbírkových podkladů) a možná ještě později. Tento stroj nebyl výjimkou, vesbírkách mám otisky jinýc uživatelů, kde jednokruhové denní razítko vydrželo ještě v roce 1988 (a možná i později).

PSČ a jeho zařazení do denního razítka a do označení uživatele se tomuto otisku též velkým obloukem vyhl.

Změn se dočkalo datum v denním razítku, existuje několik variant.

 

- 21. 1. 1958 -

FR 8h - 4m - 1k

 obal 001

 

 

- 27. 3. 1969 - 3. 4. 1969 -

FR 8h - 4m - 1k

změna označení uživatele

obal 007

 

- 20. 11. 1970 - 21. 9. 1982 -

FR 8h - 4m

obal 008

NOVÉ MESTO NAD VÁHOM

FTP 8h - 4m - 1k

barevná mutace v černé (razítkovací) barvě (R)

datum - 23. 5. 1987 -

V roce 1987 vznikl nedostatek předepsané živě červené barvy. Podatelna použila razítkovací barvu v černém odstínu, kterí nemá ovšem kvalitní vlastnosti jako originální červená barva (rozpíjivost, nestabiita)

 

obal . černá mutace

 

 

 

 

 

 

Číst dál...

NĚKOLIK POHLEDŮ (90) - ŽELEZÁRNY A DRÁTOVNY

Dnešní pohled do světa čs. výplatních otisků z let, kdy vyplácely výplatní stroje s výplatním razítkem tvaru zoubkovaného obdélníku nás zavede do nOvého Bohumína, kde se nacházel národní podni Železárny a drátovny vyrábějeící lana, dráty, pružiny, ocleové kordy, pružinové dráty a další železářský sortiment.  Svého času byl tento podnik založený v roce 1885 Albertem Hahnem a Heinrichem Eisnerem jako rourovna úpsěšných podnikem s potřebným sortimentem. Jaká byla jeho historie ve stručnosti?

1885 založena rourovna

1888 založena slévárna (výroba litinovýc hradiátorů)

1896 spolupráce na úseku výroby drátů s drátovnou Moravskoslezská A. S.

1906 vyráběn pozinkovaný drát

1913 vyráběna ocleová a měděná lana

1918 Drátovna Bohumín  začleněna  v rámci Báňské a hutbí společnosti (Generální ředitelství v Praze), kam byly kromě Drátovny Bohumín začeleněny i Železárny t5inec, Mostárna Karlova Huť, Řetězárna M. Morávka) 

1945 znárodnění, od roku 1946 - 1949 spolenost funguje v rámci Báňské a hutní společnosti Ostrava jako závod Bohumín

1949 - 1958 závod přejmenován na Bohumínské železárny Gustava Klimenta (BŽGK)

1958 národní podnik se nazývá Drátovny Nový Bohumín

1959 vznik národnÍho podniku ŽELEZÁRNY A DRÁTOVNY

1970 (?) Železárny a drátovny n.p. Bohumín, nositel Řádu práce, objevuje se logo se zkratkou ŽDB

1976 )?) Železárny a drátovny, nostitel Řádu Vítězného února a Řádu práce, prezentuje se i nadaále logo se zkratkou ŽDB

1. 1. 1993 vzniká ŽDB A. S. - privatizace

6. 12. 2003 zánik, subjekt se štěpí na několik dalších subjektů

 

Za první republiky tento subjekt Báňská a hutní společnost, drátovna Bohumín vlastnila výplatní stroj Francotyp (sběratelsky FR 8h - 3m, který začal vyplácet zásilky 26. 9. 1929), pro lepší orientaci ereprodukuji několik celistvostí s tímto otiskem coby předchůdce pozdějších výplatních strojů. 

Předchůdci na začátcích vyplácení

1. a 2. republika

FR 8h - 3m - 1k

Otisk 1. dne (R) s datem 26. 9. 1929

+ poštou prošlá celistvost s otiskem s datem 21. 11. 1933

ZDB 001     ZDB 002

 Stroj byl používán i v dalších obdobích.

Otisky z let 1946 - 1992

 

Období strojů FRANCOTYP

 

BOHUMÍN 1

FR 6h - 4m - 2k (vnitřní kruh přerušen

DRÁTOVNY/BOHUMÍN/NÁRODNÍ PODNIK

- 8. 9. 1952 - 

bohumin 001

NOVÝ BOHUMÍN

Bohumínské železárny Gustava Klimenta (BŽGK)

FR 8 - 0 - 3m -1k

- 17. 10. 1956 - 

 

ZDB 003

 NOVÝ BOHUMÍN

Drátovny Nový Bohumín n. p.

- 27. 2. 1958 -

FR 6 - 0 - 4m

ZDB 004

NOVÝ BOHUMÍN 

Železárny a drátovny n. p. Bohumín

První stroj evidovaný jako 1 

rozmezí: - 15. 4. 1961 (chybotisk data, datumovka tiskne 8 místo 6) - 22- 6. 1976 -   

stroj v otisku označen jako "1", postupně toto číslo pravděpodobně opotřebením mizí - neobnoveno

FR 8 - 0 - 3m - 2km

 

ZDB 005     ZDB 006

NOVÝ BOHUMÍN 

Druhý stroj

evidovaný jako "2" (objevuje se v označení) 

rozmezí: - 27. 4. 1964 - 13. 12. 1975 - 

několikrát se mění vročení (z důvodu vyčerpání kapacity letopočtů)

pozn." od začátku je poškozen název pošty v denním razítku, mizí písmenka ve slově NOVÝ a též BOHUMÍN, mizí i dolní můstek a vnitřní kruh vpravo

 

ZDB 009     DETAIL DENNÍHO RAZÍTKA (zvětšeno)ZDB 008

 

Výplatní stroj POSTALIA

 

NOVÝ BOHUMÍN

Železárny a drátovny n.p. Bohumín

rozmezí: - 6. 11. 1970 - 15. 5. 1973 - 

 

ZDB 012

735 81 BOHUMÍN

Železárny a drátovny (ŽDB), příležitostný výplatní otisk k 90 letům závodu (1885 - 1975)

rozmezí: - 18. 7. 1985 - 5. 2. 1976 -

denní razítko s hvězdičkou v dolním mezikruží, o poznání silnější můstky denního razítka

 

bohumin 002

735 81 BOHUMÍN

PO

desetinná tečka ve výplatní hodnotě nahoře, odlišné označení, hvězdička v dolním mezikruží

rozmezí: - 10. 3. 1977 - 17. 3. 1985 - 

bohumin 003

735 81 BOHUMÍN 

PO (druhý stroj)

Železárny a drátovny n.p. Bohumín

změna označení

rozmezí - 1. 6. 1976 - 27. 6. 1985 - 

 

ZDB 013

 

 

Číst dál...

VE ZNAMENÍ ZKRATKOVÝCH SPOJENÍ (MP): 2. - CHEMISOLO

MP

Zkratkové spojení: CHEMISOLO (mezi denním a výplatním razítkem), též zapsaná ochranná známka (od 16. 9. 1939), zkratkové spojení dvou názvů - části názvů - CHEMICKÝ a SOLO

Subjekt: Solo, později Spolek pro chemickou a hutní výrobu, závod Sušice dříve SOLO,  později též Chemisolo

Historie: firma existovala od 1839 do 2008, založil Vojtěch Scheinost, v roce 1843 přistoupil do firmy Bernard Fürth, v roce 1865 rozchod obou společníků, založení dvou nezávislých firem, v roce 1903 založena firma SOLO, v roce 1938 vstup do Spolku pro chemickou a hutní výrobu, v roce 1945 zestátnění, v roce 1946 vzniklo SOLO n.p., rok 2008 znmenal konec (výroba přenesena do Indie)

Činnost: výroba zápalek

Výplatní stroj Francotyp, sběratelsky FR 8h - 4m

Dohlédací pošta SUŠICE, později SCHÜTTENHOFEN/SUŠICE

Několik výplatních otisků

PRVNÍ OTISK

předběžný protektorátní otisk, československý vzor, označení: SOLO/SUŠICE, otisk 1. dne 9. 5. 1939 (R)

SOLO 100 001

 

DRUHÝ OTISK

první definitivní protektorátní otisk, neúplný poněmčený vzor, otisk s datem 16. 9. 1939, označení textové s novým majitelem

SOLO 100 002

 

TŘETÍ OTISK

druhý definitivní protektorátní otisk, úplný poněmčený vzor, otisk s datem 7. 3. 1940 (zkušební otisk, esej, otisk 1. dne?)

 

SOLO 100 003

Úředně uznaný otisk 1. dne, úplný poněmčený vzor, datum 11. 5. 1940 (R)

 

SOLO 100 005

 

ČTVRTÝ OTISK

druhý definitivní protektorátní otisk, úplný poněmčený vzor, změna označení, datum otisku 1. dne 1. 8. 1940 (R)

 

SOLO 100 011

PÁTÝ OTISK

druhý definitivní protektorátní otisk, úplný poněmčený vzor, změna označení, nyní "CHEMISOLO", otisk 1. dne 12. 2. 1942 (R)

 

SOLO 100 007

 

Dvě poštou prošlé celistvosti s tímto otiskem - 16. 2. 1942  a  15. 1. 1943

 

SOLO 100 009

 

 

 

 

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS