HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

ČESKOSLOVENSKÝ SPOLEK VĚŘITELŮ PRAHA - OTISKY ZA PROTEKTORÁTU ČECHY A MORAVA

Navazuji na předchozí příspěvky z nedávné doby, které zachycují otisky uživatele Ćeskoslovenský spolek věřitelů.

Dnes se věnuji otiskům, které vyplácel zásilky tento subjekt za Protektorátu Čechy a Morava, tj v době od 15. 3. 1939  do 8. 5. 1045.

 

V době od 15. 3. do cca 23. 10. 1939 (+-) se otisky vyplácely otiskem českosloveského vzoru (viz předchozí příspěvek z 5. 12.). 

Sídlo instituce bylo v té době a nějaký čas poté bylo ve Vodičkově ulici číslo 41 v Praze II. 

 

První upravený protektorátní otisk (neúplně poněmčený) se objevil v provozu 23. 10. 1939. Změnilo se výplatní razítko obsahující údaje nového státního uspořádámí. 

Otisk ze dne 23. 10. 39

 

spolek 001

 

Druhý upravený protektorátní otisk (úplně poněmčený) provoz zaznamenal několik dní po první úpravě dne 24. 10. 1939. Poštovní archivy nezachycují tento okamžik, ale domnívám se, že zveřejněný otisk níže je jeden z prvních otisků v této podobě. Dokládá to i anulát neprošlý poštou, který se pořízoval obvykle  v 1. dne provozu. 

Otisk ze dne 24. 10. 39 

spolek 002 

 

Ani tento otisk obsahující zakázaný a skutečnosti neodpovídající  název "československý" neměl dlouhého trvání. Nový otisk ve stejném stroji Francotyp, se v poštovním proovzu objevil 5. 2. 40 (+-), číslo počitadla 2156. Poštovní archiv zaznamenává tuto změnu až 9. 5. 40.  (číslo počitadla 4945).

Změnilo se označení uživatele: Nově ČESKÝ SPOLEK VĚŘITELŮ v Praze II, Vodčkova 34. 

Otisk ze dne 5. 2. 40

spolek 005

 

Otisk ze dne 9. 5. 40 (poštovní archiv - anulát)

 

spolek 004

 

Otisk ze dne 15. 9. 41 zaznamenal další změnu adresy - nyní Vodičkova 30.

 

spolek 007

 

Číst dál...

NĚKOLIK POHLEDŮ (222) - ČESKOSLOVENSKÝ SPOLEK VĚŘITELŮ PRAHA

Dnešní pohled se věnuje výplatním otiskům jednoho stroje POSTALIA, který ve sledovaném období let 1946 - 1992 používaly dvě instituce společně: Československý spolek věřitelů a Správa pro věci majetkové a devizové.Obě instituce sídlily na stejné adrese: Dražického nám 7, Praha 1. Spolek měl přidělené PSČ 118 17 a Správa 118 00 - jedná se o chybotisk, později napraveno a PSČ přidělené bylo 118 17. Otisky v průběhu lez jsou více než zajímavé.

Celistvosti Československého spolku věřitelů

Popisuji otisky v období - 12/78 - 6/85 -. Několik otisků mělo různý vzhled s tím, že se zakrývalo označení skutečného vlastníka a uživatele stroje (Správa) a odesilatel (Spolek) se doplňoval gumovým razítkem. Otisky budí dojem, že se jedná o poštovní výplatní otisky, což neodpovídá realitě. Označení skutečného uživatele se zakrývalo. Někdy to vyšlo, někdy ne.   Na některých celistvostech je vlevo od denního razítka zbytek označení "OVÉ" nebo "VÉ" ze slova "DEVIZOVÉ". Jsou i případy, kdy zakrytí překrylo část denního razítka. 

 

Otisky stroje, který používal bez označení Československý spolek věřitelů

Otisk s datem 19. 12. 78

Bez označení uživatele, mylná podoba s poštovním výplatním otiskem.

 spolek 001

Otisk s datem 10: 4. 79

Bez označení uživatele, část denního razítka zakryta a neotištěna. 

spolek 002  

Otisk s datem?? 5. 83

Otisk s denním razítkem z poloviny zakrytým a vlevo od denního razítka červené gumové razítko skutečného odesilatele, nikoliv uživatele stroje. 

 

spolek 004

 

Oitisky s daty 28. 4. 79 a 12. 6. 85

Malá stopa skutečného uživatele, nikoliv odesilatele zásilky (malá část označení - zbytek slova "DEVIZOVÉ")-

Celistvost zvětšena.

spolek 003

 

Celistvost zvětšena.

 

spolek 005

 

Otisky s označením skutečného vlastníka a uživatele výplatnáho stroje Správy pro věci majetkové a devizové

 

Otisk s datem 15. 2. 80

První podoba otisku

 

sprava 002

 

Otisk s datem 19. 1. 87

Otisk skutečného vlastníka uživatel stroje POSTALIA - změna označení oprávněného uživatele.  Nově zvýraznění názvu a adresy, zanesení správného podnikového PSČ - 118 17. 

 

Na této celistvosti je zajímavé, že odesilatelem je Československý spolek věřitelů, skutečný uživatel již není zakrýván jako v předchozích případech. Pravděpdobně došlo k dohodě s poštou a úpravě smluvních podmínek o provozu výplatního stroje. 

 

sprava 005

 

Číst dál...

NĚKOLIK POHLEDŮ (221) - Ústřední svaz obchodu, pohostinství a dopravy Praha

Dnešní pohled bude dvojí. Jednak se týká instituce, která již neexistuje. Sdružovala subjekty činné v obchodě, pohostinství a dopravě. Dále připomíná vývoj vzhledu výplatních otisků po osvobození v roce 1945. 

 

Ústřední svaz obchodu, pohostinství a dopravy vyplácel svou korespondenci výplatním strojem FRANCOTYP, model A (Anker). Otisk byl sběratelsky označen jako Fr 6 h - 4m - 2km.

U tohoto otisku se vyskytly dv zvláštnosti:

- osová vzdálenost byla větší o 3 mm než byla obvyklá vzdálenost modelů Anker (6 cm),

- denní razíko z roku 1948 (22. 10. 48) je dvoukruhové s uzavřenými můstky vytvářejícími dva půlměsíce.

 

Geneze denního razítka u československých otisků po roce 1945  byla tato:

- jednokruhové,

- dvoukruhové,

- dvoukruhové s otevřenými můstky (souběh byl výjimečně i se zavřenými můstky).

 

Tvar se zavřenými můstky se vyskytl později u dalších otisků. Byl určujícím prvkem denních razítek  u prvních strojů Postalia, které se dostaly v 60. letech a později na přepážky čs. pošt. Vyskytl se i u komerčních výplatních otisků. 

 

ústřední svaz 001

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS