HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

VE ZNAMENÍ ZKRATEK A INICIÁL (MP): 10. - V. S. F. /1829/S.T.

MP

Inviály s letopočtem: V. S. F. (kurentem)/1829/S.T. (mezi denním a výplatním otiskem), význam V. S. F. = počáteční písmena německého názvu subjektu (Vereinigte Schafwoll-Fabrik, též s jiným pravopisem: Vereinigte Schafwollfabriken nebo Vereinigte Schafwollwarenfabriken, v češtině Sdružené továrny vlněného zboží ) -, 1829 = rok založení firmy Hlawatsch und Isbach ve vídni, hlavního hybatele tohoto subjektu, iniciály S.T. (zkratka pro česká slova Sdružené Továrny)

Subjekt: viz shora

Historie subjektu:

1829     založena firma Hlawatsch und Isbach Vídeň (datum založení v označení otisku)

1850     sídlo sdružení Špitálka 10 - 12, Brno až ke křenové

1916     Rakousko - slezské textilní továrny Vídeň (Österreichisch-schlesische Tuchfabrik AG Wien)

1919     firma přemístěna do Brna

1921     Sdružené továrny na vlněné zboží (kromě V. S. F. další významné subjekty v rámci sdružení  firma D. Hecht a Max Kohn - též uživatelé výplatních strojů), sdružení vytořilo prostor pro společný     postup textilních manufakturistů, průmyslníků a firem

1942-44  vnucená německá správa

             arizace prostřednictvím  dr. Otto Weisse a firmy Gustav Schiketaner

1945      československá národní správa

1946      vytvořeny Moravskoslezské vlnařské závody Brno

1948      znárodnění komunistickým režimem

1996-97  textilní výroba ukončena

Subjekt  pracoval v sídle objektu, který navrhl významný rakouský architekt Bruno Bauer (1880 - 1938), objekty postaveny ve stylu industriálního stylu a jsou součástí industriálního dědictví .

Výplatní stroj Francotyp, sběratelsky FR 6h - 4m

Dohlédací pošty: BRÜNN 2/BRNO 2, BRÜNN 2

 

PRVNÍ OTISK

druhý definitivní protektorátní otisk, úplný poněmčený vzor, otisk s datem 22. 5. 1940 (otisk 1. dne) - (R)

 

Sdruzeni 006

 

Poštovně prošlá celistvost, s datem 22. 1. 1942

 

Sdruzeni 005

 

DRUHÝ OTISK

druhý definitivní protektorátní  výplatní otisk, úplný poněmčený vzor s odstraněným českým názvem pošty BRNO 2, datum 23. 12. 1943 (R)

 

Sdruzeni 003

Pro ilustraci otisky z 1. republiky s fakty:

Tento subjekt provozoval totožný výplatní stroj ji za 1. republiky se slovním česko - německým označením (viz dvě celistvosti níže).Otisk 1. dne dle AJ s datem 10.6.1930, dle úředního záznamu až  20. 2. 1931?). Povolení ve Věstníku MPT č. 36 z 18. 7. 1930.

 Je pravděpodobné, že stroj byl v používání i od 15. 3. 1939 do okamžiku úpravy na druhý definitivní protektorátní otisk. Zatím ve veřejném prostoru a v dosažitelných sbírkách se neobjevily otisky československého a prvního definitivní protektorátního vzoru. Existovaly? Pokud ano, s jakým označením (prvorepublikovým či upraveným protektorátním?).

 

Sdruzeni 007     Sdruzeni 008

 

 

 

 

 

 

 

Číst dál...

VE ZNAMENÍ ZKRATEK A INICIÁL (MP): 9. - MW v kruhu

MP

Iniciály: MW v kruhu, mezi denním a výplatním razítkem

Subjekt. Akciová společnost pro prodej Mannesmannových trub a obchod železem Brno

Adresa: U Severní dráhy 1, Brno

Činnost: ocelárny

 Výplatní stroj Francotyp, sběratelsky FR 8h - 4m

Dohlédací pošty: BRNO 2, BRÜNN 2/BRNO 2, BRÜNN 2 (?)

 

PRVNÍ OTISK

předběžný protekorátní otisk, československá vzor, otisk s datem 12. 6. 1939

MW 001

DRUHÝ OTISK

první definitivní protektorátní otisk, neúplný poněmčený vzor, datum 2. 11. 1939

TŘETÍ OTISK

druhý definitivní protektorátní otisk, úplný poněmčený vzor, datum otisk 1. dne 15. 5. 1940 (R) + poštou prošlý 11. 2. 1941 (viz obrázky), další zachycené datum 2. 3. 1942

MW 004

 

MéWé

 

ČTVRTÝ OTISK

druhý definitivní protektorátní otisk, úplný poněmčený vzor s odstraněným českým názvem pošty BRNO 2, datum 31. 5. 1944 (R) - viz obrázek, další zachycený otisk s datem dřívějším - 31. 1. 1944

 

Mann

 

 

Číst dál...

VE ZNAMENÍ ZKRATEK A INICIÁL (MP): 8. - AK zakomponované v kresbě textilního člunku

MP

Iniciály: AK pod výplatním razítkem zakomponovány do textilního člunku

Subjekt: A. Klazar, kobercové továrny akc. psol.

Adresa: Klazarova 30, Brno, později Wannieckova 30, Brno

Činnost: továrny na koberce a nábytkové látky, přádelna, tkalcovna juty

Poznámka: 

1/ O této firmě již na webu existuje článek Ve znamení zkratek: (4. - AK) - o otiscích této firmy z 1. republiky,

2/ V tomto příspěvku jsou i základní fakta o vzniku a historii firmy,

3/ Firmu založil v roce 1896 František Klazar, kterou poté převzal asi v roce 1897 Antonín Klazar, textilní vrýoba byla ukončena v roce 1989. Objekt je památkově chráněn. Firma vznikla v 19. století ve Dvoře Králové a provozy měla i v jiných destinacích. V roce 1946 byla pod národní správou, v roce 1948 znárodněna a přešla pod firmu TOKO se sídlem Vratislavice nad Nisou, později pořejmenována na BYTEX, MORAVAN, v současnosti na tradice firmy navázala firma BOHEMIATEX,

4/ Ve firmě A. Klazar vzniklo mnoho uměleckých děl (koberců) - např. koberec bouclé od autora Františka Kysely,. 

5/ Za 1. republiky firma provozovala výplatní stroje jednak v Brně, jednak v Praze. Po roce 1945 není známo, že by stroje vylácely. Není ani sběratelsky prokázáno, že by  výplatní  stroj v Praze  byl v provozu.

 

Výplatní stroj Francotyp, sběratelsky FR 8h - 3m

Dohlédací pošty BRNO 2, BRUNN/BRNO 2,   + BRÜNN 8/BRNO 8, BRÜNN 8

BRNO 2

Je velmi  pravděpodobné, že existoval první a druhý výplatní otisk

PRVNÍ OTISK

předběžný protektorátní výplatní otisk, československý vzor, 1939

DRUHÝ OTISK

první definitivní protektorátní otisk, neúplný poněmčený vzor 1939-1940

TŘETÍ OTISK

druhý definitivní výplatní otisk, úplný poněmčený vzor , otisk 1. dne 16. 5. 1940 (R)

 

Klazar 002

 

Poštovně prošlá celistvost s datem 19. 11. 1939 (před oficiálním a úředním uznáním otisku) - R

 

Klazar 003

Změna dohlédací pošty v denním razítku u úplného poněmčeného vzoru orisku, datum  27. 7. 1940

 

BRÜNN 8/BRNO 8, BRÜNN 8

PRVNÍ OTISK (u této pošty, celkově ČTVRTÝ OTISK)

druhý definitivní protektorátní otisk, úplný poněmčený vzor, otisk 1. dne 27. 7. 1940 (R)

AK 001

Poštou prošlá celitsvost, otisk s datem 8. 1.1941

AK 002

DRUHÝ OTISK (u této pošty, celkově PÁTÝ OTISK) - NOVÝ OBJEV

druhý definitivní protektorátní otisk, úplný poněmčený vzor s odstraněným českým názvem pošty

Tento otisk doložil sběratel Pavel Koťatko (PK), jedná se o nový objev z jeho sbírky, doposud nezveřejněno ve veřejném prostoru. Kolega přispěl i k objasnění některých dalších otisků a odkryl zajímavé souvislosti. DÍKY!.

Datum dle PK: 8/1944 - 11/1944

 Poznámka týkající se nejen tohoto otisku:

U velkého počtu brněnských otisků došlo k tomuto odstranění českého názvu pošty. 

V mé sbírce eviduji 56 otisků s odstraněným názvem BRNO 1, 2, 7, 8, 11, 12, 14, 15, takže to byla dost masivní akce podložená úředním rozhodnutím (nej v Brně, ale i v ostatních místech, kde k tomu došlo - Olomouc, Jihlava, Vyškov). Je jasnější, že existoval poštovní příkaz ze strany poštovní správy k tomuto zásahu, buď vynucený německou menšinou anebo tolerováný poštovní správou na příkaz politických protektorátmích úřadů. Sběratele čekají v tomro smyslu další fakta. 

BRNO 8

 

 

 

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS