HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

VE ZNAMENÍ ZKRATEK A INICIÁL (MP): 13. - ABS

MP

Iniciály: písmena ABS ( počáteční písmena některých slov názvu firmy Arona a Jakoba Beera Synové - spletené do sebe, mezi denním a výplatním razítkem)

Subjekt: Arona a Jakoba Beera Synové

Adresa: Brno

Činnost: textilní promysl, vlněné zboží

Poznámka: výplatní stroj vyplácel již za 1. republiky, pravděpodobně firma arizována - vnucená správa ua Protektorátu u důvodů židovskému původu majitelů, Katalog MB neuvádí první a druhý výplatní otisk, zcela určitě dle svědectví MM existovaly

Výplatní stroj Francotyp, sběratelsky FR 8h - 4m

Dohlédací pošta: BRNO 2, BRÜNN 2/BRNO 2, BRÜNN 2 (?)

 

PRVNÍ OTISK

předběžný protektorátní otisk, československý vzor, 1939 ?

DRUHÝ OTISK

první definitivní protektorátní otisk, neúplný poněmčený otisk, 1939, 1940 ?

TŘETÍ OTISK

druhý definitivní protektorátní otisk, úplný poněmčený otisk, otisk s datem 31. 1. 1942

Beer 002

ČTVRTÝ OTISK

druhý definitivní protektorátní otisk, úplný poněmčený vzor s odstraněným českým názvem pošty, 1943-1945?

 

Číst dál...
  • Zveřejněno v ZÁLIBY

VE ZNAMENÍ ZKRATEK A INICIÁL (MP): 12. - W E A G/ZME

MP

Iniciály: W E A G (počáteční písmena německého názvu subjektu: Westmährische Elektrozitätswerke AktienGesellschaft,  počáteční písmena českého názvu ZápadoMoravské Elektrárny pod dolní pomyslnou osou uprostřed otisku mezi denním a výplatním razítkem)

Subjekt: Záapadomoravské elektrárny AS

Adresa: Brno, Nová 36 (německy Neugasse 36)

Čiinnost: elektřina

Výplatní stroj Francotyp FR 6s (m) - 4m

v provozu již za 1. republiky, dvě dohlédací pošty BRNO 1 (1927) a BRNO 2 (1928)

Dohlédací pošta: BRNO 2, BRÜNN 2/BRNO 2, BRÜNN 2

 

OTISK s původním označením (slovní název pod výplatním otiskem)

 

PRVNÍ OTISK

předběžný protektorátní výplatní otisk, československý vzor 1939

DRUHÝ OTISK

první definitivní protektorátní výplatní otisk, neúplný poněmčený vzor 1939

 TŘETÍ OTISK

druhý definitivní protektorátní výplatní otisk, úplný poněmčený vzor 1939 - otisk zachycen již s datem 21. 12. 1939, otisk 1. dne ?

 

WEAG 004

 

úředně zaznamenaný výplatní otisk  s datem 21. 5. 1940

 

WEAG 012

tento otisk zachycen s datem 29. 10. 1940

OTISK s novým označením (iniciály WEAG/ZME)

ČTVRTÝ OTISK

druhý definitivní protektorátní výplatní otisk,  úplný poněmčený vzor, otisk 1. dne 10. 12. 1940

 

WEAG 003

Poštou prošlá celistvost, datum 11. 12. 1942

WEAG 001

 

PÁTÝ OTISK

druhý definitivní protektorátní otisk, úplný poněmčený vzor s odstraněným českým názvem pošty BRNO 2, datum 3. 8. 1943

 

 

WEAG 009

 

 

 

 

 

 

 

 

Číst dál...

VE ZNAMENÍ ZKRATEK A INICIÁL (MP): 11. -ozdobné B v kruhu, pod kruhem letopočet 1821

MP

Iniciály v kombinaci: ozdobné B v kruhu, pod kruhem letopočet založení subjektu 1821 (mezi denním a výplatním razítkem), dvě varianty podobného označení!)

Subjekt: První brněnská strojírenská společnost Brno, další varianty a mutace viz tagy

Činnost. tsrojírenství

Výplatní stroj Francotyp, sběratslky otisk FR 8h - 4m, funkčí již za 1. republiky

Dohlédací pošta: BRNO 2, BRÜNN 2/BRNO 2, BRÜNN 2

PRVNÍ OTISK

předběžný protektorátní výplatní otisk, československý vzor

pro orientaci a vyšší srozumitelnost reprodukuji výplatní otisk československého vzoru (použit za 1. republiky, datum zakryto)

ilustrační obrázek

Strojbrno 007

 

DRUHÝ OTISK

první definitivní protektorátní výplatní otisk, neúplný poněmčený vzor, datum otisku 22. 11. 1939, ve sbírce též dřívější otisk s datem 14. 10. 1939

Strojbrno 001

 

TŘETÍ OTISK

druhý definitivní protektorátní výplatní otisk, úplný poněmčený vzor, otisk s datem 16. 5. 1940 (otisk 1. dne - R), změna označení (znatelné zmenšení označení)

Strojbrno 003

Poštou prošlá celistvost s datem 22. 1. 1941

 

Strojbrno 005

 

ČTVRTÝ OTISK

druhý definitivní protektorátní výplatní otisk, úplný poněmčený vzor s odstraněným českým názvem pošty BRNO 1, datum z celistvosti 21. 9. 1943

 

Strojbrno 006

 

Na závěr přehledu jsem sestavil vývojovou řadu  definitivních  protektorátních otisků (předběžný vzor nezobrazuji), ze které jsou zřejmé provedené změny z příkazů protektorátních úřadne zobrazuji pro lepší orientaci sběratelů. otisky jsou převzaty z Katalogu autorů Di Casola/Leiš (Praha 2015).

 

Strojbrno 004

 

 

 

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS