HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

ATYPICKÁ BARVA

Úředně předepsanou barvou pro výplatní otisky v Ćeskoslovensku, ale i ve světě (až na povolené výjimky) byla barva jasně červená. S nástupem elektronizace a digitalizace UPU povolila i  další barvy (po ní se přizpůsobil i operátor výplatních otisků v České republice - Česká pošta s.p.), lépe čitelná - modrou a černou. Zatím ve světě převažuje modrá, u nás se hlavní výrobci výplatních strojů rozhodli též pro modrou.

Z dob Protektorátu, ale i v období po roce 1945 se vyskytly ojedinělé případy použití jiné než povolené jasně červené  barvy (respektive modré pro novinové zásilky) . Tou barvou, kterou někteří uživatelé vyplácely své zásilky byla barva fialová.

Reprodukuji dva příklady.

PŘÍKLAD PRVNÍ.

Protektorát ČM

Uživatel: Česká společnost pro průmysl cukerní/Akciová společnost pro obchod s cukrem

Dohlédací pošta PRAHA 1

FR 8h - 4m

Vývojová srovnávací a časová řada (odspodu nahoru)

Otisk 10. 2.1941

fialová barva

Otisk 11. 3. 1941

lehce nafialově až červená barva

Otisk 19. 6. 1942

barva jasně červená

Důvod ?

Další záhadou je, že za Protektorátu tento uživatel nebyl nucen přejít na předespanou variantu popisek běnecko - českou, zůstal jen u české (a to i na obálkách), nechal provést předepsané změny v e výplatním a denním razítku a upravil název přejmenované ulice. z Lützowovy ma Beethovenovou. U spodní obálky došlo k použití obou ulic bez opravné poznámky, jak bývalo zvykem.

truhláři 006

 

PŘÍKLAD DRUHÝ

3. republika

Uživatel: Okresná sociálna poisťovňa v Nitre

Dohlédací pošta NITRA

Otisk s datem 13. 11. 1945

FR 8h - 3m

truhláři 005

 

Číst dál...

VE ZNAMENÍ ZKRATEK (MP): 7. - G. S. Jarola nápis v trojúhelníku s logem

MP

Název firmy (příjmení či zkratka?) - Jarola s logem v troj§helníku, písmena G. S. vně (mezi denním a výplatním razítkem)

Subjekt G. S. Jarola

Činnost: výroba oa bchodtextilem

Výplatní stroj Francotyp, sběratelsky FR 8h - 4m

Dohlédací pošta: STRASSNITZ/STRÁŽNICE

Druhý definoitivní protektorátní výplatní otisk, úplný poněmčený vzor

Výplatní otisk 1. dne 30. 4. 1942

 

Jarola 001

 

Poštou prošlá celistvost s otiskem s datem 10. 5. 1944

 

Jarola 002

Sedmým pokračování tohoto identifikačního vysvětlení končí seriál o  mimopražských otiscích obsahujíccíh zkratky, iniciály, kresby, trklsmní texty, názvy výrobků a tak podobně. z odby Protektorátu.

Je pochopitelné, že když se objeví další nejasnosu, k seriálu se formou vysvětlivky vrátím.

 

Nyní nás čeká období 3. republiky a výplatní otisky s výplatním razítkem ve tvaru větrné růžice z let 1946 - 1948 (oficiálně povolené období používání těchto otisků) až 1951 (poslední případ opožděné větrné růžice ve výplatním otisku. Vysvětlivky a objasnění se bude držet Identifikačního rejstříku, který je otištěn v Katalogu výplatních otisků z území Ćeskoslovenska 1946 - 1948 (s výplatním razítkem tvaru motýlka), Filatelie 18/1983 strana 133 a 134. VYSVĚTLENÍ SE SOUSTŘEDÍ NA OTISKY PODLE TÉTO OSNOVY:

- ADRESY (13),

- NÁZVY VÝROBKŮ, REKLAMNÍ SLOGANY, POPIS ČINNOSTI (15),

- LETOPOČTY (3),

- ZKRATKY (46),

- KRESBY (17), též ve spojení s dalšími údaji.

Identifikační vysvětlivky budou selektivní a budou se tákat těch případů, které ještě v několika desítkách pokračování nebyly vysvětleny. Jakékoliv opakování by bylo nošením dříví do lesa.

Na úvod dvě celistvosti, které dokreslují, nač se soustředím.

 

trojkat 001

 

trojkat 002

 

 

Číst dál...

VE ZNAMENÍ ZKRATEK (A KRESEB) (MP): 6. - pánská bota s textem, později erb s korunkou, v erbu dámská bota a písmeno "S"

MP

 

Obrázek s názvem firmy: první obrázek pánská bota, druhý obrázek korunka s erbem, v erbu dámská bota a písmeno "S" (mezi denním a výplatním otiskem)

Subjekt:Standard, Südmärische Schuh - Werke, bratři Reichsfeldové, později Richter & CO. (vnucená správa?)

Adresa: Veselí n. Moravou

Výplatní stroj Francotyp, sběratelsky FR 6h - 4m

Dohlédací pošta: WESSELI a. d. MARCH/VESELÍ n. MORAVOU

PRVNÍ OTISK

druhý definitivní protektorátní výplatní otisk, úplný poněmčený vzor, otisk 1. dne 10. 2. 1941

 

Veselí 001

Poštou prošlá celistvost s otiskem datovaným 7. 11. 1942

Veselí 002

 

DRUHÝ OTISK

druhý definitivní protektorátní výplatní otisk, úplný poněmčený vzor, změna označení, otisk s datem 3. 2. 1944

 

Veselí 003

 

Na celistvosti se objevuje denní razítko veselské pošty s datem 4 2. 1944, jedná se pravděpodobně o korekci data odeslání. Zásilka byla vyplacena s datem 3. 2. 1944, ale podána následující den, což odporovalo tehdejšímu Poštovnímu řádu.a bylo nutno provést upřesnění.

 

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS