HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

VE ZNAMENÍ ADRES: 1. - Dlouhá 49./Telefon 61647

P

Adresa: Dlouhá 49. - po logem společnosti mezi denním a výplatním razítkem, Telefon 61647 pod výplatním razítkem

Subjekt: Společnost pro soukromé telefony spol. s. r. o., adresa: Praha I, Dlouhá 49

Výplatní otisk Francotyp, sběratelsky FR 8h - 3m

Dohlédací pošta: PRAHA 5, PRA 5/PRAHA 5

Čtyři výplatní otisky

PRVNÍ OTISK

československý vzor (vzhled viz předchozí seznam z 1. republiky)

DRUHÝ OTISK

neúplný poněmčený vzor s datem otisku 4. 12. 1939

Ve sbírce registruji dále tři otisky tohoto vzhledu s daty: 24. 10. 1939, 25. 10. 1939, 7. 11. 1939, reprodukuji nejkvalutnější na celistvosti

 

Dlouhá 001

 

TŘETÍ OTISK

úplný poněmčený protektorátní výplatní otisk s datem 3. 4. 1940

Dlouhá 002

ČTVRTÝ OTISK - NOVÝ OBJEV

(Katalog dr. M. Boušky neuvádí)

Změna označení otisku: adresa Dlouhá 49. odpilována

Výplatní otisky s datem 24. 9. 1943 (úplný portektorátní otisk)

 

Dlouhá 003

 

Číst dál...

PRVNÍ ČÁST INDENTIFIKACÍ SKONČILA, ZAČÍNÁ DRUHÁ

První část identikačního seriálu objasnila 52 zkratek a zkratkovýchspojení na protektorátních výplatních otiscích  z období 1939 - 1945 a tím skončila. Pokud se vyskytnou další nejasnosti, rád objasním a zařadím otisky se zkratkami, iniciálami či zkratkovými spojeními na tento web. Úkol identifikovat či objasňovat otisky z protektorýtu byl o něco složitější než u otisků z 1. republiky. Archivy jsou prořídlé, záznamy často chybí, přesto je tento vysvětlující seznam nutný a důležitý.

Druhá část, která se bude snažit objasnit uživatele protetorýtních výplatních strojů s otisky ve znamení adres. Záznamů s adresami je též poměrně hodně a dosahuje několik desítek. Přidržuji se rejstříku, který byl zveřejněn v Katalogu výplatních otisků Protektorát ČEchy a Morava 1939 - 1945 (II. díl Pražští uživatelé autora dr. Miroslava Boušky (samonákladem Praha 1977). Rejstřík je na 7 příloh za vlastním Katalogem. U mimopražských uživatelů podobný rejstřík chybí, později jej vytvořím a pustím se do vysvětlivek. Zájece též odkazuji na předchozí identifikační seriál otisků z 1. republiky, který obsahuje pražské i mimopražské uživatele a vychází z našeho společného Katalogu výplatních otiskůz  let 1926 - 1939, který jsem vytvořil s dr, Miroslavem Bouškou. Další informace lze získat z tohoto Identifikačního seznamu, který byl před nedávnem zasazen na můj osobní web. 

Přeji pohodu při třídění vašich sbírek výplatních otisků. Druhá část začíná identifikací adresy Dlouhá 49.

I.L.

Ilustrační otisk:

 

Dlouhá 004

Číst dál...

VE ZNAMENÍ ZKRATEK A ZKRATKOVÝCH SPOJENÍ: 51. - N. G. d. A. - N. O. Ú. Z.

P

Zkratky: iniciály zkracující vy německo - český název: Nationale Gewerkschaftszentrale der Arbeitnehmer - Národní odborová ústředna zaměstnanecká - mezi denním a výplatním razítkem s adresami pod zkratkami a v obdélníku. Názvu a adrese jsou přeřazeny různé římské číslice podle příslušné filiálky v Praze (I. , II.).

Subjekt: viz shora, různé adresy: Jindřišská ul 5,Praha II, Na Zbořenci 17, Praha II, Perštýn 11, Bismarckova ulice 4 Praha 

Výplatní stroje Francotyp, různé, všechny se sběratelským označením FR 8h - 4m.

Tři dohlédací pošty PRAG 1/PRAHA 1, PRAG 3/PRAHA 3, PRAG 31/PRAHA 31

Všechny otisky mají úplný poněmčený vzor (vznik po vydání druhého nařízení ministerstva dopravy ohledně dvojjazyčného textu v denním razítku).

 

PRAHA 1

První stroj (?) - otisky v porovnání se liší, nelze jednoznačně určit, zda se jedná o jeden či dva stroje.

Otisk 1. dne 16. 12. 1941 (R)

ODBOROVÁ 001

 

Druhý stroj (?), druhý otisk 

Otisk 1. dne 13. 6. 1942 (R)

 

ODBOROVÁ 002

 

Poštou prošlé dva otisky ze dne 2. 7. 1943 a 27. 12. 1943

 

ODBOROVÁ 004

 

ODBOROVÁ 003

 

PRAHA 3

Třetí stroj, třetí otisk 

Tři otisky poštou prošlé s daty: 4. 8. 1942, 9. 2. 1943, 11. 8. 1943

Postupná germanizace společnosti je viditelná i z tisků na obálkách uživatele - v pořadí: český text, německo - český a německý  období od srpna 1942 - do srpna 1943.

 

ODBOROVÁ 2 004

 

ODBOROVÁ 2 002

 

ODBOROVÁ 2 003

 

PRAHA 31

Čtvrtý stroj, čtvrtý otisk

Otisk 1. dne 23. 2. 1942 (RR) - s chybotiskem ve slově BISMARCKOVA chybí "C"

ODBOROVÁ 3 001

Poštou prošlý otis s datem 29. 4. 1942

 

ODBOROVÁ 3 002

 

 

 

 

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS