HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

ČESKOSLOVENSKÝ SPOLEK VĚŘITELŮ PRAHA- VÝPLATNÍ OTISK 3. REPUBLIKY

 

V květnu 1945 byl obnoven československý vzor výplatního otisku uživatele Československý spolek věřitelů. Byl vyryt nový štoček odlišný od prvo- a  druhorepublikového (adresa VODiČKOVA 30).

I tato instituce byla dána v roce 1945 pod národní správu. To se neprojevilo v otisku, ale jen v nátisku na některých obálkách. Otisk vyplácel v období "větrné růžice" 3. republiky, poté se výplatní razítko pravděpodobně změnilo.

Není dokázáno, že stroj i nadále vyplácel v této nové podobě. Známy jsou zatím jen otisky z pozdějších období zaznamenány na tomto webu, ale jiné soustavy (Postalia). 

 

Otisk s datem 10. 11. 45

 

spolek 3 001

 

 

Číst dál...

ČESKOSLOVENSKÝ SPOLEK VĚŘITELŮ PRAHA - OTISKY ZA PROTEKTORÁTU ČECHY A MORAVA

Navazuji na předchozí příspěvky z nedávné doby, které zachycují otisky uživatele Ćeskoslovenský spolek věřitelů.

Dnes se věnuji otiskům, které vyplácel zásilky tento subjekt za Protektorátu Čechy a Morava, tj v době od 15. 3. 1939  do 8. 5. 1045.

 

V době od 15. 3. do cca 23. 10. 1939 (+-) se otisky vyplácely otiskem českosloveského vzoru (viz předchozí příspěvek z 5. 12.). 

Sídlo instituce bylo v té době a nějaký čas poté bylo ve Vodičkově ulici číslo 41 v Praze II. 

 

První upravený protektorátní otisk (neúplně poněmčený) se objevil v provozu 23. 10. 1939. Změnilo se výplatní razítko obsahující údaje nového státního uspořádámí. 

Otisk ze dne 23. 10. 39

 

spolek 001

 

Druhý upravený protektorátní otisk (úplně poněmčený) provoz zaznamenal několik dní po první úpravě dne 24. 10. 1939. Poštovní archivy nezachycují tento okamžik, ale domnívám se, že zveřejněný otisk níže je jeden z prvních otisků v této podobě. Dokládá to i anulát neprošlý poštou, který se pořízoval obvykle  v 1. dne provozu. 

Otisk ze dne 24. 10. 39 

spolek 002 

 

Ani tento otisk obsahující zakázaný a skutečnosti neodpovídající  název "československý" neměl dlouhého trvání. Nový otisk ve stejném stroji Francotyp, se v poštovním proovzu objevil 5. 2. 40 (+-), číslo počitadla 2156. Poštovní archiv zaznamenává tuto změnu až 9. 5. 40.  (číslo počitadla 4945).

Změnilo se označení uživatele: Nově ČESKÝ SPOLEK VĚŘITELŮ v Praze II, Vodčkova 34. 

Otisk ze dne 5. 2. 40

spolek 005

 

Otisk ze dne 9. 5. 40 (poštovní archiv - anulát)

 

spolek 004

 

Otisk ze dne 15. 9. 41 zaznamenal další změnu adresy - nyní Vodičkova 30.

 

spolek 007

 

Číst dál...

ZANIKLÉ A ZAPOMENUTÉ (14) - ČESKOSLOVENSKÉ HUTĚ N. P., prodejna Runa PRAHA

Hutní průmysl v Československu byl zestátněn dne 24. 10. 1945. Vytvořil se národní podnik ČESKOSLOVENSKÉ HUTĚ jako ústřední podnik. Dále se zřídily výrobní podniky coby druhá skupina hutního průmyslu.  Československé hutě n.p. měly čtyři odbory - technický, komerční, administrativní a zaměstnanecký. Ke zrušení tohoto subjektu došlo dne 1. 1. 1951, kdy se zřídilo Generální ředitelství coby vrcholný orgán hutního průmyslu. 

 

Období existence Československých hutí, prodejna Runa připomíná výplatní otisk ze stroje Francotyp s otiskem sběratelsky označeným jako FR 8 h - 4m - 2k.

Otisk s datem 24. 1. 47

Otisk je zajímvý třemi znaky:

- denní razítko - je bez můstků, i když v denním razítku jsou zbytky dolního můstku, který s horním zmizel vlivem fyzického opotřebení,

- výplatní razítko - výplatní znaménko ve tvaru plného kosočtverce,

- osová vzdálenost mezi středy denního a výplatního razítka je 76 mm, nikoliv 80 mm. Měřeno od bodu - pravého konce číslice "6" v datu k druhém konci výplatní číslice "2" + 1 mm. Z hlediska přehledné základní typologie i tento otisk se označuje jako FR 8 (rozhodnutí sekce otisků výplatních strojů KPHC SČSF převzata též  Stolní společností sběratelů výplatních otisků). na toto téma chystám speciální příspěvek na tento web. 

 

hute 001

 

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS