HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

NĚKOLIK POHLEDŮ (109) - KRAJSKÁ ODBOROVÁ RADA Ústí nad Labem

Pohled na celistvosti vyplacené otisky výplatníc hstrojů je úžasný. Dokazuje, jak řada výpatních strojů, zejména těch prvních z dílen firmy Francotyp si odsloužily své, přesluhovaly a stále plnily i přes fyzické a morální zastarání své funkce - vyplácet poštovné a registrovat poštovní poplatky. A to i přes nedostatek náhradních dílů, nedostatek předepsané originální barvy, špatnou obsluhu, nedokonalou údržbu a zejména čištění um a píle našich mechaniků dokázaly své - stroje vyplácely.  Přímo zázrak.

 

Jedním z takových důkazů je výplatní stroj Francotyp (otisk sběratelsky FR 6 - 0 - 4M) uživatele Krajská odborová rada ROH z Ústí nad Labem, dohlédací a podací pošta Ústí nad Labem 1. To, co jsme řekl platí pro tohoto uživatele dvojnásob, v období - 1967 - 1983 - odeslal velké množství korespondence, ze stroje, který již dozajista vyplácel řadu let před tímto obdobím. V tomro období měl otisk dvě plámované podoby - s a bez PSČ, a několik neplánovaných, kdy fyzické zastarání způsobilo odlomení některých částí otisku - např. část názvu pošty.

Tyto případy nazýváme jako chybotisky.

 

FRANCOTYP

otisk bez PSČ

25. 3. 1967 + 23. 3. 1971

 

KOR 001  KOR 002

Chybotisk (vylámaná písmena v názvu pošty)

18. 7. 1973 + 5. 3. 1974

 

KOR 003

 

Druhý otisk

vložení PSČ

- 4/1077 -  8/1983 - 

 

KOR 004     KOR 005

 

Dodávám, že ve sledovaném období se měnily čislice vročení anebo další číslice denního razítka. Tím slouží tyto otisky jako zajímavost pro sběratele.

Výhodou je, že artefaktů tohoto druhu u tohoto uživatele je poměrně dost vzhledem k rozsáhlé korespondenci této organizace, která se zachovala.

 

 

 

 

 

 

 

Číst dál...

NĚKOLIK POHLEDŮ (109) - SEVEROČESKÉ TUKOVÉ ZÁVODY Ústí nad Labem

Severečeské tukové závody vznikly v roce 1946 znárodněním úspěšné firmy s dlouholetou tradicí Georg Schicht v Ústí nad  Labem. Tehdy se firma stala nárdoním podnikem a byla začleněna do koncernu Tukový průmysl. Jejím předchůdcem byla akciová společnost Jiří Schicht (též Georg Schicht), kterou založil dne 6. 7. 1848 Georg Schicht po získání živnostenského oprávnění na výrobu mýdla. O historii firmy a přehledu užívání výplatních strojů této firmy od roku 1926 jsme již na tomto webu před časem psal. Firmy vyráběla kromě mýdla (připomeňme si mýdlo s jelenem) další produkty: svíčky, tuky, glycerin. vodní sklo a další. Schichtové byli považováni za první republiky za Baťu č. 2. Firmu položili na pevných základech a úspěšné činnosti. Do dneška prosperuje její nástupkyně - firma SETUZA (zkratka SEveročeské TUkové ZÁvody).

O začátcích vyplácení zásilek touto firmou od roku 1926 jen pár údajů.

Společnost Jiří Schicht A. S. byla v pořadí p á t ý m uživatelem výplatního stroje (Francotyp), kterému dala poštovní správa souhlas Věstníkem č. 58 ze dne 18. 11. 1926. Ba co víc, byla vůbec naším p r v n í m   p r ů m y s l o v ý m  uživatelem výplatního stroje. První otisk s označením "OSTIA" vyplácel zásilky od 30. 11. 1926. Výplatní stroj vytvářel otisky se sběratelským označením FR 6 - s - 4m - 1K. Dohlédací poštou byla tehdy ÚSTÍ nad LABEM 2/AUSSIG 2.

Otisky patřily mezi první horečnatě hledané sběrateli. V listopadu 1927 totiž tiskl jen tři poslední číslice pořadového čísla. Kolečko s číselníkem prvního místa se uvolnilo a netisklo. Porucha dle Alberta Jonáše trvala 10 - 14 dnů.  Vznikl jeden z prvních chybotisků výplatních otisků. Otisk měnil v období 1927 - 1939 několikrát svou podobu - měnily se číslice bubnu, nově se ryl název OSTIA, jeho poloha v otisku se též měnila, denní razítko bylo též porušeno (název poštovního úřadu byl  zčásti odlomen ), denní razítko se rylo nově. V období 1926 - 1932 přinášely tyto otisky sběratelům velkou radost, jejich sbírka se zachycením těchto otisků radostně rozšiřovala. 

Nyní k období, které v tomto seriálu sledujeme - léta 1946 - 1992, to už nebyl Jiří Schicht, ale SEVEROČESKÉ TUKOVÉ ZÁVODY (definitvně pojmenovány v roce 1951 dle archivních záznamů). Vytvořila se i zkratka, z níž vzniklo logo a ochranná známka zapsaná v roce 1955 (stala se součástí výplatního otisku - viz níže). 

5. 3. 1948

F R A N C O T Y P

FR 6 - 0 - 4m - 2Km

hvězdička ve výplatní hodnotě vychýlená doprava, číslice měsíce vyšší než číslice dne/roku)

SETUZA 001

Na tomto místě zveřejňuji i otisk ze dne 11. 3. 194 ( jeden z posledních před změnou označení na příležitostné označení). Navíc reprodukuji i chlopeň s názvem  nově vzniklého národního podniku. 

Svědčí o velké úctě k zakladatelům. Nové vedení ve štočku označení a v nátisku na firemní obálky uvedlo v závorce text: /dř. JIŘÍ SCHICHT/. V té době věc nevídaná, zvláště na bývalých německých zabraných územích. I logo s velkým "S" bylo zachováno.  K novému se přistoupilo až v roce 1955, jak jsme uvedl. 

Dohlédací poštou byla pošta  ÚSTÍ n. LABEM 9.

 

SETUZA 002

 

28. 7. 1948

2 otisky (změna pošty)

Časové rozmezí: - 7/1948 - 3/1953 - 

První zachycení otisk s příležitostným textem, kde najdeme logo, stovku (společnost založena v roce 1848) a hlavně heslo: "SE STOLETOU TRADICÍ CESTOU NOVÉ DOBY" ,ketré bylo sice kompromisem, ale byla připomenuta stoletá tradice. Též věc nebývalá. Navíc do názvu podniku se nedostalo jméno komunistického představitele, jak to bylo v jiných případech. Mýslo asi nebylo tohoto skutku vhodné.  

Příležitostný otisk byl uveden v roce výročí 1948 (!) a vydržel až do roku 1953, možná i déle. Nové logo nastoupilo dle mé sbírky až v roce 1955.

Denní razítko průměr  má 24 mm.

Dohlédací pošta ÚSTÍ n. LABEM 9 (poslední zachycený otisk  14. 3. 1950)

Dohlédací pošta ÚSTÍ nad LABEM 3 (zachycené datum 4. 3. 1953)

 

SETUZA 003

4. 3. 1953

Denní razítko změněno (průměr 25 mm). 

Poznámka v roce 1950 se objevuje na obálkách stále jméno zakladatele Jiřího Schichta!. 

 

SETUZA 004

7. 3. 1956

FR 6-0-4m

změna označení - vsazeno nové logo - zkratka "stz", pod hvězdou, dole část ozubeného kola s lipovým listem, vše stylizovaně v kruhu

vychýlená hvězdička

Dohlédací pošta ÚSTÍ nad LABEM 3.

Denní raztko s průměrem 25 mm, číslice data různých velikosti (výšek), hvězdička ve výplatním razítku zprvu vychýlená (7. 3. 1956), později srovnaná, symetrická  (4/1974 - dále) 

Časové rozmetí: - 3/1956 - 5/1976 - 

 

SETUZA 005     SETUZA 006

 

POSTALIA

12. 6. 1984

- 4/1983 - 6/1984 - 

změna soustavy výplatního stroje

uplatněny PSČ (označení uživatele, denní razítko), pošta 400 03 ÚSTÍ NAD LABEM 3

 

SETUZA 007

 

27. 8. 1991

změna označení (na základě změny právního statutu, dříve koncernový podnik, nyní státní podnik)

Dohlédací pošta u obou otisků Postalia 400 03 ÚSTÍ NAD LABEM 3

 

SETUZA 008

 

 

 

 

Číst dál...

NĚKOLIK POHLEDŮ (108 - 2) - SPOLEK PRO CHEMICKOU A HUTNÍ VÝROBU (Období 1946 - 92 - 2. část)

Po nutném prologu se soustředím na výplatní otisky uživatele výplatních strojů, který jako jeden z mála v naší zemi si zachoval původní název.

Spolek pro chemickou a  hutní výrobu ve sledovaném období používal výplatní tsroje dvou soustav - zpočátku stroje Francotyp, poté Postalia. Velkou zajímavostí byla i skutečnost, že Spolek po znárodnění v roce 1945 převzal ústecký výplatní stroj Francotyp a používal jej dost let poté. Dohlédací (a podací) poštou byla celou dobu pošta Ústí nad Labem 1 (podací poštou byla v některých obdobích pošta Ústí nad Labem 2). Zaznamenal jsem i rozdílné odstíny červené barvy otisku (často otisky v červené barvě s odstínem oranžové). 

 

FRANCOTYP

FR 6h - 4m - 1K

vychýlená hvězdička ve výplatní hodnotě

14. 12. 1959

spolek 001   

 

FR 6h - 4m - 2Km

hvězdička symetrická, změna všech číslic, silné můstky, průměr denního razítka 23mm

7. 5. 1964

časové rozmezí: -5/1963 - 1/1974 -

spolek 002

 

FR 6h-4m

400 01 ÚSTÍ nad LABEM 1 (změna denního razítka),

vložení PSČ, změna vzhledu denního razítka (průměr 24 mm, slabé můstky), v označení  podnikové PSČ 400 32, označení ryto nově (změna údajů a grafiky)

časové rozmezí: - 5/1974 - 5/1979 -

 spolek 003     spolek 004

 

POSTALIA

dva otisky

první otisk

24. 4. 1980

časové rozmezí: - 4/1980 - 6/1990 - 

+

druhý otisk

26. 7. 1991

změna označení (na základě změny právníh podstaty, doplnění adresy), změna číslic v denním razítku

spolek 006

 

 

 

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS