HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

PRVNÍ POŠTOVNÍ BYL HASLER (3. část)

POŠTA PRAHA 1 - symetrické otisky z výplatníc htsrojů HASLER

Ve 2. části jsme se seznámili s asymetrickými výplatními otisky, které vyplácely zásilky a poukázky na poště PRAHA 1.  Dnes naše oko padne na sysmetrické výplatní otisky ze strojů HASLER na této poště. 

 

Jednokruhové denní razítko

Nejprve se vyskytly otisky s jednokruhovým denním razítkem (průměr 27 mm) a s pětimístnou výplatní hodnotou. Číslice pro kčs byly vyšší než číslice pro haléře.

Ve sbírce mám několik otisků s časovým rozmezím - V/1949 - VIII/1950 - . Některé nelze reprodukovat, jsou chabé kvality.

 

HAS 1K 001

 

HAS 1K 002

 

Dvoukruhové denní razítko  bez můstků

V dalším stádiu se vyskytly otisky s dvoukruhovým denním razítkem a čtyřmístnou výplatní hodnotou. Číslice v Ks vyšší než číslice haléřů. Bez výplatního znaménka. Bez desetinné čárky či tečky v hodnotě.

Ve sbírce otisky s daty : od - XII/1950 - 

 

HAS P1 001

 

HAS P1 002

 

Dvoukruhové denní razítko bez můstků s rozlišovacím symbolem "3"

S rozlišovacím symbolem "3" v dolním mezikruží se zachovaly dvě varianty otisků lišící se výplatními písmeny.

Otisk s datem 1. XI. 1952

Čtyřmístná výplatní hodnota bez výplatního znaménka s rozdílou velikostí číslic pro údaj Kčs a údaj haléřů. Barva otisku oranžová. Desetinná tečka. 

 

HAS P1 003

Omluva za špatnou kvalitu otisku.

 

Otisk s datem 31. V. 1955

Čtyřmístná výplatní hodnota, výplatní znaménko: dutý kosočtverec.

 

HAS P1 004

 

NOVÝ OBJEV (RR)

Dvoukruhové denní razítko bez můstků s hodinovým údajem

V roce 1967 byl používán otisk s dvoukruhovým denním rzítkem a s pětimístnou výplatní hodnotou (výplatní znaménko dutý kosočtverec).  Jeden z posledních výskytů pětimístné hodnoty. Výplatní číslice stejné velikosti.

V Československu se poprvé objevil otisk s hodinovým údajem za datem ve denním razítku. Zde byl ve formě )daje "00". Hodinový údaj nebyl u tohoto stroje uveden do provozu a zůstal nepohyblivý. Průměr denního razítka 28 mm.

Zatím se dochovaly dva exempláře s daty 31. III. 67 00 a 14. IV. 67 00.

 

HOD 001

 

HOD 002

 

Otisk s dvoukruhovým denním razítkem s rozlišovacím symbolem "1" v dolním mezikruží

Dvě varianty

První varianta - čtyřmístná výplatní hodnota s výplatním znaménkem (dutý kosočtverec)

Otisk s datem 22. VI. 1970 (reprodukován) 

Druhá varianta - trojmístná výplatní hodnota bez výplatního znaménka

Otisk s datem 8. IX. 1971 (bez reprodukce)

JED 001

 

Otisk se čtyřmístnou výplatní hodnotou bez rozlišovacího symbolu.

Otisk s datem 10. VI. 1970

Otisk se čtyřmístnou výplatní hodnotou, výplatní znaménko plná tečka, průměr denního razítka 27 mm.

 

JED 002

 

 

 

 

Číst dál...

KLATOVSKÉ ZAJÍMAVOSTI POŠTOVNÍCH OTISKŮ

Při práci na databázi výplatních otisků čs. pošt (Československo 1946 - 1992) občas narazím na zajímavosti, které je třeba zvýraznit v samostatném článku. Jsem u písmena "K" a pod ruku mi přišly celistvosti s poštovními výplatními otisky klatovských pošt.

 

K

KLATOVY + KLATOVY 1

 

Pětímístná výplatní hodnota až do 80. let

 

V 50.letech se měnily masívně pětimístné výplatní hodnoty výplatního razítka strojů Francotyp, stávaly se z nich čtyřmístné výplatní hodnoty. Klatovský otisk na poště Klatovy 1 soustavy Francotyp  byl původně pětimístný, vydržel poměrně dlouhou dobu a udržel se ještě v 80. letech, což je zajímavá výjimka.

 

Název pošty byl změněn z KLATOVY na  KLATOVY 1, i když výplatní stroj s názvem kLATOVY vyplácel již na přejmenované poště.

 

klatovy 004      klatovy 005

 

 ROZLIŠOVACÍ SYMBOL V DENNÍM RAZÍTKU

U výplatního stroje Postalia pošta Klatovy 1 požádala o zanesení rozlišovacího symbolu "-1-" do dolního mezikruží denního razítka. Důvodme bylo pravděpodobně použití několika výplatních strojů na přepážkách nebo aspoň úmysl mít více strojů. Tento způsob u větších pošt byl celkem pochopitelný, u pošt velikosti Klatovy to byla spíše výjimka.

 

klatovy 002

 

 

 

 

Číst dál...

NĚKOLIK POHLEDŮ (117) - KABLO BRATISLAVA

Kablo Bratislava

Tento podnik byl československým koncernovým podnikem sdružujícím výrobce kabelů, vodičů a příslušenství zejména v letech 1958 - 1990.

Původ výroby kabelů v Bratislavě spadá do roku 1895, kdy vídeňský průmyslník Otto Bondy založil v Bratislavě Továreň na káble.Vyráběly se zde síťové kabely, kabely telefonní a toplné, jakož i výrobky z kaučuku. V roce 1946 nastalo znárodnění, vnikl podnik KABLO Bratislava. V letech 1946 - 1950 byl mateřským řídicím podnikem čs. kabeloven.  V roce 1950 nastal první reorganizace, ošlo k osamostatněí jednotlivých závodů - kabeloben. V roce 1950 se tato hospodářská jednotka stala generálním ředitelstvím československých kabeloven..

Sídlo Továrenská 11, 812 61 Bratislava.

Tento subjekt byl uživatelem výplatního stroje pro vyplácení svých poštovních zásilek. Na začátku se tak dělo prostřednictvím výplatního tsroje Francotyp, otisk sbratelsky FR 8h - 4m  - 1K. Později došlo ke změně na výplatní tsroj Postalia.

Jeho závod GUMON v Bratislavě používal též výplatní stroj Francotyp, otisk sběratelsky FR 8h - 4m - 1K, později se stroj vyměnil za výplatní tsroj Postalia - Junior.

 

KABLO  národný podnik

 

- 5/1957 - 2/1980 - 

Francotyp

FR 8h - 4m - 1K

v tomto období se několikrát měnily číslice vročení v denním razítku, průměr denního razítka 24 mm, razítko jednokruhové 

dohlédací pošta BRATISLAVA 1

 

kablo 001

 

Postalia

časové období:  - 8/1977 - 11/1980 - 

dohlédací pošta 801 00 BRATISLAVA 1

k zaznamenání : změna loga, použita PSČ

kablo 004

POstalia

změna denního razítka, změna označení

první varianta: číslice v denním razítku nižší a širší

- 7/85 - 10/85 -

 

kablo 006 

2. varianta: vyšší a štíhlejší číslice

- 3/86 - 

kablo 005

 

GUMON

Francotyp

FR 8h - 4m - 1K

časové období: - 12/1959 - 2/1985 - 

v časovém období několikrát měněny číslice vročení

druhá celistvost ukazuje na zvětšeném torzu otisku odlišné číslice vročení z roku 1980

 

gumon 001     gumon 002

 

POSTALIA - JUNIOR

- 2/1978 - 

s adresou Košická 6, zajímavost: asymetrický název pošty BRATISLAVA 1 (připraveno na zasazení PSČ pošty)

 

gumon 003

 

 

 

 

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS