HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

NĚKOLIK POHLEDŮ (124) - SCHENKER A SPOL. PRAHA

V roce 1926 povolilo Ministerstvo pošt a telegrafů použití dvou typů výplatních strojů Francotyp na území Československa. Byl to jednak typ A (Anker Bielefeld) a dále typ B (Bafra Berlín - Reinickerdorf). Typ B měl troj- anebo čtyřmístnou výplatní hodnotu.

Pořadová čísla (rozuměj čísla počitadla vyplacených výplatních otisků) u typu B byla zpočátku uprostřed a byla nápadně velká (později se přesunula nahoru mezi denní a výplatní razítko a zmenšila se z důvodu, aby bylo možno využít prostor na označení oprávněného uživatele). Přes tento zásah se k nám dostalo několik těchto strojů s velkými čísly počitadla a vyplácely zásilky, dokonce poměrně dlouho, jak o tom svšědčí případ jednoho z uživatelů - firmy Schenker a spol.  První subjekt, který si tento stroj opatřil bylo nakladatelsví Buchsbaum v Moravské Ostravě, jedním z dalších to bylo zasilatelsví Schenker a spol. v Praze.

Těchto strojů a jejich otisků se vyskytlo v našem provozu velmi málo a proto jsou hledané a patří mezi cennější skupinu artefaktů.

Pro ilustraci reprodukuji jeden z otisků tohoto subjektu, otisk sběratelsky FR 8 s (v) - 4m, který vyplácel od roku 1928, kdy si jej tato firma opatřila.

 

schenker 001

 

Pohlédněme nyní na období od roku 1946 (Československo, výplatní razítko ve tvaru zoubkovaného obdélníku).I v poště roku 1948 nalezneme otisk stroje Francotyp typu B s velkými číslicemi mezi dnením a výplatním razítkem. Srovnání obou otisků ukazuje na jednu zajímavost. U druhého otisku z roku 1948 je poslední nula větší než osttaní číslice. Došlo i k dalším změnám -  v označení uživatele,ve  výplatním razítku a denním razítku (dohlédací poštou byla dříve pošta PRAHA 7, později po pčestěhování z Hybernské ulice na Příkopy pošta Praha 1).

schenker 002

 

Další osud tohoto uživatele a tohoto otisku je již znám. Firma byla nucena opustit československý prostor a její agenda splynula se socialistickými následovníky. Osud stroje je zatím neznám. Obávám se, že skončil postupem doby ve štotu. Možná, že jej používali její následovníci, o kterých jsem již v tomto seriálu psal (Metrans, Čechofracht), ale kdo ví?

 

 

 

 

Číst dál...

NĚKOLIK POHLEDŮ (123) - ARTIA PRAHA

ARTIA, podnik zahraničního obchodu

Tento podnik byl založen v roce 1953 opatřením ministra zahraničního obchodu č. 1/53 jako akciová společnost pro dovoz a vývoz kulturních statků. Ještě ve stejném roce vyšla Vyhláška MZO  č. 300/1953, která zřizovala podnik pro zahraniční obchod. Další úpravu čekala  podnik ARTIA  v roce 1965, kdy byl definitivně ustaven podnik zahraničního obchodu ARTIA (Vyhláška č. 147/1965). Rok 1990 byl rokem zániku tohoto subjektu. 

Detaily o činnosti   Artie lze najít na portálu www.slovnikceskeliteratury.cz

ARTIA měla na starosti pět okruhů kulturní sféry: gramodesky/gramofony - nakladatelství (celkem pět referátů podle teritoriálního hlediska) -  časopisy - poštovní známky, staré mince, starožitosti a šperky - filmové materiály. Artia se zabývala i tiskem ve mzdě.

 

 

 POSTALIA

 

Pro vyplácení své korespondence používala ARTIA výplatní stroje POSTALIA. Ve své sbírce jsem zachytil její první otisk z 20. 12. 1968. Byla to Postalia s odlehlým rámečkem a jednoduchžm označením uživatele (výrazný a vkusný logotyp s adresou sídla společnosti). Tento otisk vyplácel až do roku 1977. Poslední otisk s tímto označením mám ze dne 20. 12. 1977, neboť došlo ke změně označení - podnik slavil 25 let činnosti.

Otázkou zůstává, jak ARTIA vyplácela zásilky  v dlouhém období let 1953 - 1968. Měla výplatní stroj Francotyp? Anebo vyplácela jiným způsobem? Toto bílé místo se jistě v nejbližších letech zaplní....

 

Výplatní otisk s datem  15. 7. 1969

Na celistvosti jsou dva otisky s jedním logotopyem, nátisk na obálce však ukazuje na odlišný logotyp.

 

Výplatní otisk s datem 24. 8. 1978

V tomro roce si Artia připomínala 25 let své existence, zásilky vyplácl příležitostný otisk. Byl používán skutečně jen v roce 1978 (bez přesahu).  Spodní otisk na společném listu.

 

artia 003

 

Výplatní otisky s daty 25. 6. 1979 a 29. 1. 1987

 

V tomto období došlo ke změně výplatního stroje, ale i výplatního otisku. Hlavní změny jsou:

. změna označení uživatele (kromě jiných změn zaneseno podnikové PSČ 111 27),

- změna denního razítka (zaneseno PSČ, objevují se rozlišovací znaménka - tři malé hvězdičky),

- přielhlý rámeček výplatního razítka + neobvyklá změna: výplatní hodnota je polohována 9 mm od levé části vnitřního rámečku, a 5 mm od pravého rámečku výplatního razítka - předchozí otisk je se symetrickou vzdáleností 6 mm z obou stran). 

 

artia 004

 

Tento otisk vyplácel v roce 1989, 1990 a dalších letech (horní celistvost) . Jeho kontinuita byla přerušena v roce 1988, kdy si podnik připomínal 35 let své existence

 - vznikl příležitostný výplatní otisk (spodní celistvost).

 

artia 005

 

Výjimečně jsem se rozhodl reprodukovat výplatní otisk tohoto subjektu, který byl používán po vzniku Ćeské republiky - v roce 1993 a dále. Činím tak proto, že byl zajímavý. Došlo ke změně výplatního razítka - kromě nového názvu státu se objevil i symbol České pošty - poštovní trubka. Zároveň subjekt změnil i svou právní podsttauz )dříve podnik zahraničního obchodu, nyní akciová společnost). To se projevilo v označení uživatele.

Výplatní otisk s datem 14. 9. 1993

 

artia 006

 

 

Číst dál...

NĚKOLIK POHLEDŮ (122) - SBČS PRAHA

Státní banka československá (SBČS) - centrální banka Ćeskoslovenska v letech po II. světové válce používala pro odesílání své korespondence výplatní tsroje Francptyp a posléze Postalia. Dohlédací poštou byla PRAHA 1, podací PRAHA 03.

 

FRANCOTYP

FR 6h - 4m - 2km

18. 8. 1962

 

sbcs 001

 

POSTALIA

PO

28. 12. 1978

Zajímavostí je, že odesilatelem zobrazené celistvosti byla Živmnostenská banka, Příkopy 29.  K vyplacení a oeslání došlo z podatelny SBČS. Živnostenská banka měla v té době svůj výplatní stroj Postalia.  

 

sbcs 002

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS