HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

NĚKOLIK POHLEDŮ (49.) - MIZEJÍCÍ OTISKY

Další pohled do světa výplatních otisků 4. republiky československé (1948 - 1992) zaznamenává další fenomén. podložené odstraňováným soukromým hospodaření a stoprocentním zestátňováním a znárodňováním hospodářských A DALŠÍCH subjektů.

 Začal se měnit vzled na základě nařízení poštovní správy - výplatní razítko od větrné růžice k zoubkovanému obdélníku, a částečně též mizelo denní razítko jednokruhové a měnilo se na dvoukruhové s/nez můstků. První změna byla rychlejší. Již proto, že se jednalo o státní znak, denní razítko bylo regionální povahy. Rychlost změny nebyla tak rychlá. Jednokruhová denná razítka vydržela až do 80. let. Nařízena byla již v roce 1946 s úřední tolerancí do roku 1948.

V souvislosti se změnou vlastnictví se začala měnit i označení oprávněného uživatele. Někde s velkou rychlostí, někdy pomaleji, ale definitivně. Základním rysem změny by mizení starých označení a sešrotování štočků, které hodněkrát byly uměleckým dílem výtvarníků či rytců.

Tři příklady za všechny:

14. 12. 1948

Thonet, ústřední prodejna ohýbaného nábytku

FR 8h - 4m - 1K

Starý svět 003

 

25. 4. 1949

Julius Kussi , nově Chemodroga n. p., podnikové ředitelství

FR 8h - 4m - 2Km

 

Starý svět 002

 

20. 5. 1949

Česká akciová společnost pro stavbu strojů O & K

FR 8 h - 4m - 1K

 

Starý svět 001

14. 1. 1948

FR 6h - 4m - 1K

E. Teltsch a Spol. ETC, později Oleaspol.

Teltsch 002

 

Epilog

Další vývoj přinesl úplné zmizení těchto otisků s původním označením dřívějších uživatelů a nahrazení názvy nově ustavených subjektů. Časové řady obou druhů otisků jsou zajímavým zpestředním specializovaných sbírek.

Číst dál...

NĚKOLIK POHLEDŮ (46.) - TUZEX

 

Jedním z nových subjektů 4. republiky byl podnik zahraničního obchodu TUZEX specializovaný na tuzemský a zahraniční maloobchodní prodej ve valutách (tuzexových poukázkách). Stalo se tak na základě Vyhlášky č. 122/1957 Ú.l. dne 1. 7. 1957. Likvidace ke dni 26. 2. 1998. Název vznikl ze slov TUZemský EXport. Předchůdcem byl DAREX = DÁRkový EXport).

Pro své zásilky PZO TUZEX využíval různé výplatní stroje Francotyp a Postalia k vyplácení své pošty. Uživatel prodělal stejný vývoj jako řada dalších podniků - nastala změna soustav od Francotypu k Postalii, dále ve vzhledu se projevilo i zavedení PSČ v čs. poštovním provozu. Varianty otisku byly vytvořeny  i po změnách data denního razítka (zejména vročení - soustava Francotyp). Dohlédací pošta PRAHA 1, později 110 00 PRAHA 1. Otisk bez pořadového čísla, což je dalším zajímavým znakem tohoto otisku (tato situace nastala až po roce 1945, předtím poštovní správa vyžadovala přítomnost pořadové čísla otisku).

 

PRVNÍ OTISK

FRANCOTYP

PRAHA 1

Otisk s datem  8. 5. 1964

FR 6 - 0 - 4m

Tuzex 001

 

Otisk s datem 5. 8. 1971

hraniční datum sbírky, změna vročení

 

Tuzex 002

 

DRUHÝ OTISK

110 00 PRAHA 1

FRANCOTYP

změna denního razítka - zanesení PSČ

otisk s datem 21. 9. 1973

 

Tuzex 003

 

otisk s datem 9. 9. 1975

 

 

Tuzex 004

 

TŘETÍ OTISK

110 00 PRAHA 1

FRANCOTYP

zanesení PSČ do adresy v označení uživatele (podnikové PSČ 113 43)

hraniční otisky ze sbírky

otisk s datem 3. 3. 1976

 

Tuzex 005

 

otisk s datem 5. 5. 1976

 

Tuzex 006

 

ČTVRTÝ OTISK

změna soustavy výplatního stroje

POSTALIA

otisky s daty 10. 5. 1978 a 23. 3. 1988

 

Tuzex 007

 

 

 

Číst dál...

NĚKOLIK POHLEDŮ (44.) - NAŠE VOJSKO

Dnes se náhled do světa výplatních otisků 4. republiky (léta 1946 - 1992) bude týkat výplatních strojů a jejich  otisků uživatele Naše vojsko - nakladatelství a vydavatelství pod vedením Ministerstva národní obrany.Dne 6. 12. 1945 se toto ministerstvo rozhodlo zřídit nakladatelství Naše vojsko, kde by se vydávala vojensko - odborná literatura a literatura pro ptopagaci armády. Název byl zvolen podle vojenského časopisu Naše vojsko, který v cházel v Československu od orku 1927 s přestávkam., poté jako Svobodné Československo a po konečné změna v roce 1947 jako Obrana lidu. Do vínku dostal tento subjekt tiskárny Unie a Tempo. Organizace byla zřízena podle osvětského vzoru, kde působil tzv. VOJENZDAT. V roce 1954 byly zřízeny tři samostatné podniky Naše vojsko - nakladatelství, Naše vojsko - distribuce a Naše vojsko - tiskárna. Za 70 let existence toto nakladatelství vydalo celkem 7000 titulů.  Řídícím orgánem byla HTPS ČSLA. Ministerstvo obrany České republiky tuto instituci zrušilo v roce 1996 a ttao hospodářská jednotka šla do privatizace. Od této doby prodělal bouřlivý vývoj a několikrát měnila své vlastníky. Subjekt měnil i adresy - Sokolská 33, poté Vladislavova 26.

Zajímavý vývoj byl i v oblasti výplatních strojů a otisků. Na počátku korespondenci a zásilky vyplácely výplatní stroje Francotyp, poté Postalia a nakonec Pitney - Bowes. Označení bylo několikrát měněno, změny z technických důvodů doznaly výplatní otisky  a číslice. I denní razítko doznalo změn. Na otiscích se projevilo i zavedení PSČ. Určitá nejasnost vznikla u otisku FR 8h - 4m z roku 1968, kdy řada označení užiavtele se proměnila na poloreklamní označení: "Časopisy/pro miliony čtenářů/vydává a rozšiřuje/VYDAVATELSTVÍ ČASOPISŮ MNO/PRAHA 1, VLADISLAVOVA 26. Jednalo se o vydavatelství Naše vojsko anebo o nový subjekt vzešlý z uvolnění v roce 1968? Adresa byla shodná s NAŠÍM VOJSKEM, STROJ ODLIŠNÝ, NEZAPADAL DO ŘADY STROJŮ VYDAVATELSTVÍ NAŠE VOJSKO.tento otisk reprodukuji úplně na konci časové řady otisků Naše vojsko.

 

NAŠE VOJSKO

FRANCOTYP

Otisk s datem 6. 5. 1945

Další otisky:  21. 11. 1949 (odlišné výplatní čáslice) a 9. 12. 1949 (odlišné výplatní razítko

 Všechny otisky sběratelsky. FR 8h - 4m - 1K

Dohlédací pošta PRAHA 1

 

Naše vojsko 003

U tohoto otisku se omlouvám za špatnou čitelnost otisku, důležitá je celistvost - adresát + nátisk na obálce.

 

Naše vojsko 001

 

Naše vojsko 002

 

Otisk s datem 2. 5. 1951

Změny: denní razítko (nyní dvoukruh s můstky), označení uživatele

FR 8 h - 4, - 2Km

Naše vojsko 004

 

POSTALIA

Otisk s datem 9. 3. 1979

otisk na na cenné zásilce (V-nálepka)

Naše vojsko 005

 

PITNEY - BOWES

Otisk s datem 13. 3. 1980

(na poštovní průvodce- reprodukován i rub poukázky)

 

Naše vojsko 006    Naše vojsko 007

 

Avizovaný otisk s odlišným uživatelem na stejné adrese

Otisk s datem 28. á. 1968

Naše vojsko 008

 

 

 

 

 

 

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS