HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

NĚKOLIK POHLEDŮ DO SVĚTA OTISKŮ ČTVRTÉ REPUBLIKY aneb letem světem

POHLED PRVNÍ

ČESKOSLOVENSKO (4. republika)

1946 - 1992 (46 let)

otisky v celém domicilovém rozsahu (všechny existující dohlédací pošty)

otisky jen komerční (mimo otisky českoslovesmkých pošt) - všechny uznané subjekty - oprávnění uživatelé výplatních strojů

Úvodem:

K dnešnímu dni mají sběratelé k mání typologické katalogy výplatních otisků z území Československa (období 1926 - 1992). Řada období je pokryta též věcnými, ilustračními či položkovými  katalogy.Na druhé straně chybí alespoň základní položkové katalogy. Nejbolestivější je období let 1946 - 1992, které s výjimkou Slovenska chybí. V rukopise jsou otisky mimopražské z dílny sběratelů a publicistů Janů a Leiše. Jednotlivé domicily se zdokonalují elektronickým způsobem. Praha zůstává a leží ladem. A to je velká škoda.  Koncem loňského orku jsem zpracoval ve formě zatím nezveřejněné bezpřístupové první databáze otisky s poštami Praha 01 - 093 a intenzivně zpracovávám další dohlédací pošty od Prahy 1 počínaje. To vezme čas. Proto je nutné aspoň čas od času se těchto otisků, které vznikaly po dobu dlouhých 46 let, dotknout tak, aby odborná veřejnost a sběratelé věděli, že se možná jednou katalogu tohoto období v uceleném domicilovém pohledu dočkají. Takže aspoň tímto způsobem bych rád přiblížil tyto otisky, mezi kterými jsou uzcela určitě mnohé zajímavosti. Jsou to jen dotyky, nikoliv podrobný katalog či vyčerpávající přehled. Tak na tyto příspěvky pohlédněme.

Jen připomínám, že toto období zahrne jen výplatní otisky komerčních uživatelů (pošty nikoliv) s výplatním razítkem ve tvaru zoubkovaného obdélníku z celého území tehdejšího Československa. Poštovní správa koncem roku rozhodla, že větrná růžice z výplatního razítka  zmizí a objeví se zoubkovaný obdélník. Nová doba, nové pořádky - nový vzhled otisku. Zároveň nařídila i postupnou změnu denního razítka (z jednokruhového  na dvoukruhové bez/s můstky po německého vzoru).

 

První pohled -  První brněnská strojírna, dohlédací pošta BRNO 2

Ze všeho nejdříve se seznámíme s uživatelem.

První brněnská strojírna má bohatou tradici. Vznikla ve svém oboru dříve než Siemens (1847), General Electric (1892). ČKD (1871), Asea (1883). Založil ji Johann Reiff ve Šlapanicích v roce 1814. V té době vyráběl textilní stroje, parní stroje, kotle, turbíny. V roce 1824 byl vyroben první parní stroj vlastní konstrukce. V roce 1838 byla fima přemístěna do Brna. Od roku 1872 nese název První brněnská strojírna. 

 

V roce 1946 tento komerční subjekt vyplácel zásilky ještě výplatním strojem s otisky, kde na místě výplatního razítka byla větrná růžice. Označením bylo výrazné psací B v kruhu, pod ním letopočet 1821. Subjekt se nazýval První brněnská strojírenská společnost.

Dotek první

Další roky přinesly změnu. Změnil se vzhled otisku (výplatní razítko bylo ve tvaru zoubkovaného obdélníku) a uživatel též změnil své jméno: První brněnská a královopolská strojírna, GOTTWALDOVY ZÁVODY, národní podnik, Brno, jak dokládají otisky s daty 20. 1. 1948 (!) a 7. 10. 1949. V označení je stále rok založení 1821.

 

 

První 002

 

První 001

 

Dotek druhý

 

Jsme v 60. a 70. letech. Událo se mnohé. Jednak se změnil letopočet zrození tohoto subjektu - nyní se objevuje rok 1814. Výplatní stroj Francotyp (sběratelsky FR 8h - 4m fyzicky i morálně dosloužil a byl nahrazen výplatním strojem Postalia. A do třetice došlo k nenápadným úpravám názvu. V roce 1966 - První brněnská strojírna, závody Klementa Gottwalda, národní podnik. O několik let později se jméno Klementa Gottwalda skrylo a název zněl: První brněnská strojírna, ZKG, oborový podnik. Pozorný sběratel pozná, že dochází ke změně právní povahy subjektu. V osmdesátých letech je otisk stejný, zajímavé je, že tímto otiskem vyplácí zásilky  i jiné subjekty než PBS (viz Oddíl orientačního běhu ČSTV. Další zajímavostí je, že nátisky na podnikových obálkách zmizely úplně.

 

První 003    

 

První 004

 

První 007

Dotek třetí

Dochází ke změně označení uživatele - objevuje se přesný název subjektu, na požadavek pošty adresa, dokonce již PSČ (zatím jen v označení, ne v denním razítku) a doplňuje se hlavní náplň výroby - konečně dochází na další funkci výplatního stroje - propagaci.

První 008

Poznamenávám, že zásilky z let 1982- 1983 uvádějí v nátisku na obálkách další odlišný subjekt: První brněnská strojírna, ZKG, koncernový podnik. Otisk má původní vzhled (první Postalia).

 

A dotek čtvrtý?

PSČ se dostává do denního razítka (roky 1988 a 1991), objevují se i rozlišovací znaménka v dolní části denního razítka - tři křížky. V roce 1991 vyplácí tento subjekt už zásilky novým strojem Postalia - menší výplatní razítko, větší denní razítko, vše je nově ryté včetně označení, kde se objevuje i rozšířená korespondenční adresa a větší písmena.

 

Brněnka

 

 

Číst dál...

PŘÍLOHA KE GLOSÁM KE STOLETÉMU VÝROČÍ - rejstřík uživatelů

Rejstřík uživatelů v Databázi výplatních otisků Praha 01 – Praha 096 z let 1946 – 1992

_____________________________________________________________________________

 

 

A

Albatros 08

American Embassy 011

American Embassy Library 011

American Embassy Press and Culture Section 011

ANTIKVA 028

ARMA 022

Astrid 022

Autoturist 04

Avicenum 011

 

 

 

B

Balnea 01

Benzina 04

Benzinol 022

Bílá labuť 07

Bratrství 015

Britské velvyslanectví 011

 

 

C

Centrokomise 022

Centrotex 075

CKM 04

 

 

Č

Česká státní pojišťovna 04

Česká vědeckotechnická společnost 01

České energetické závody 08

České vinařské závody 06

České závody motocyklové 08

Československá obec sokolská 033

Československá obchodní komora 022

Československé pivovary, lihovary a konservárny 024

Československé pivovary a lihovary 024

Československá pojišťovna 024

Československé závody přesného strojírenství 022

Československý červený kříž v Praze 011

Československý spisovatel 08

Český fond výtvarných umění 08

Český svaz spotřebních družstev 01, 06

ČEZ 08

CKD 093

ČKD Praha 093

Čsl. průmysl lihovarský a drožďářský 021

 

D

Domácí potřeby Praha 015

Drogerie 06

Dřevařský průmysl 07

Dřevona 022

Drůbežářský průmysl 01

 

E

Elektropodnik 07

 

G

GEOMETAL 011

Gramofonové závody 021

 

H

Hutní odbytová základna 022

Hutní prodejna 022

 

 

CH

Chema 024

Chemodroga 021

Chemopetrol (Benzina) 04

 

I

Investiční banka 03

 

J

Jubilejní veletrh 11. - 18. září 1949 (Pražské vzorkové veletrhy) 097

Julius Kussi 021

 

 

K

Kancelář Federálního shromáždění 02

Kancelář Národního shromáždění 02

Kniha hl. m. Prahy 01, 04, 07

KOH-I-NOOR 022

KONOPA 921

KOOPERATIVA 022

KOOSPOL 075

KOVO A.S. 022, 075

KOZMETIKA 022

Krajská prokuratura Středočeského kraje 01

Krajský svaz spotřebních družstev 022

Krajský výbor výrobních družstev 015

KSČ 06

 

L

Lidové nakladatelství 08

 

 

M

Městská správa Českého statistického úřadu 01

Městský výbor Komunistické strany československé 06

Ministerstvo chemického průmyslu 024

MEVA – Chotěbořské kovodělné závody 021

Mezinárodní svaz studentstva (Unistud) 01

Ministerstvo hornictví 04

 

 

 

N

Národní výbor hl. m. Prahy 01, 015

 

 

Obal n.p. + o.p. 015

Obchod klenoty, hodinami a starožitostmi 022

Obchod ovocem a zeleninou 07

Obchod průmyslovým zbožím 01

Obchodní domy 022

Obchodní dům Bílá labuť 06

Obchodní komora v Praze é22

Obchodní papírny (bývalý E. Valach) 04

Obchodní tiskárny 04

Obvodní národní výbor Praha 1 04

Odbytové sdružení papírenského průmyslu 022

Odeon 07, 08

Oděvy Středočeský kraj 07

Odbytová a zásobovací základna Praha – viz ZMH 221

Okresní národní výbor Praha – Východ 06

OSPAP 04

 

P

Pergamentka 074

Podnik racionalizace řízení a výpočetní techniky 07, 015

POLDI 022

Potravinářský obchod GŘ 07

Potraviny Středočeský kraj 07

Práce, nakladatelství 022

Pragoděv 015

Pragoexport 07, 022

Pragofrukt 07

PRAGOLAK 096

Pražské pekárny a mlýny 093

Pražské vzorkové veletrhy 075(viz Jubilejní veletrh)

Pramen 022

Pražské kosmetické závody 022, 074

Pražské tukové závody 074

Pražský drůběžářský průmysl 012, 015

PRIOR 07

Průmysl papíru a celulozy, OŘ + GŘ 04

Průmysl prádla 07, 022

První československí pojišťovna é24

 

R

Rico 022

Rudé právo 022

Rybena 07 , 022

 

 

 

 

Ř

Řemeslnické potřeby 013, 015

ŘEMPO 015

 

 

 

 

 

S

Sanitas 022

Sběrné suroviny 013

Sdružené bavlnářské závody 022

Sdružení podniků dřevařského průmyslu 07

SET 01

SITO 074

SKF 074

Slepecká tiskárna a knihovna 04

SPOFA 022

Spojené ocelárny 022

Spojený velkoobchod v Praze 022

Společnost přátel žehu 015

Spolek přátel žehu 015

Sportturist 08

Spořitelna a záložna v Praze 034

Správa pro věci majetkové a devizové 011

Stalinovy závody, závod Technoplyn 093

Státní nakladatelství krásné literatury 08, 028

Středočeské chemické závody 074

Středočeské mlýny 074

Středočeský obchod ovocem a zeleninou 022

Středočeský obchod potřebami pro domácnost 022

Středisko politické literatury 01

Státní pojišťovna 04

Stroj 074

Svaz českých invalidů 04

Svaz spotřebních družstev 022

SVAZARM 022

Svět sovětů 08, 028

Světová odborová federace (příležitostný – Kongres) 01

Swissair 01

 

 

 

 

 

 

 

 

T

Tabák Praha 06

Technomat (T?) 021. 022, 024

TECHNOPLYN 015, 093 (viz Stalinovy závody)

Tělovýchovné zařízení české organizace ČSTV 08

TES 08, 011

Textil Středočeský kraj 01

Textilní tvorba 022

Tkaniva 024

TOS Rakovník 074

Transakta 011 (též příležitostný otisk)

Triola 07

 

Ú

ÚBOK 01, 022

Uhelné sklady 075

Uhelné sklady čs. dolů 022

ULTRAPHON 021

UNICOOP, družstevní podnik 015

Ústav pro kulturně výchovnou činnost 011

Ústav moderních řečí ROH 028

Ústředí pro hospodaření zemědělskými výrobky 022

Ústředí vědeckých technických a ekonomických informací 07

Ústřední jednota invalidů 024

Ústřední likvidátor peněžních ústavů a podniků 011, 074

Ústřední rada družstev 022

Ústřední sklad 022

Ústřední sklady 06 – též příležitostný otisk, 015

Ústřední svaz obchodu, pohostinství a dopravy 022

Ústřední výbor KSČ 015

Ústřední výbor Národní fronty ČSSR 011

Ústřední zdravotnický sklad 07

UTRIN 011

 

 

V

VDP – Velkodistribuční podnik 021

Velkoobchod potravinářským zbožím 021

Velvyslanectví Spolewkové republiky Německo 011

Vinařské závody 06

Vysočanské pekárny 093

Výstavnictví 01

Výtvarná řemesla 04

Výzkumný ústav plánování a řízení národního hospodářství 011

 

Z

Základní knihovna (ZK) ČSAV 08

Zbrojovka Brno 022

Zdravotnické zásobování 07

Zelenina Středočeský kraj 06

ZMH 06, 021 – viz též Odbytová a zásobovací základna Praha

 

Ž

ŽB Źivnostenská banka pobočka Poříčí 022

 

 

 

 

 

 

 

Číst dál...

JEDNADVACÁTÁ GLOSA KE STOLETÉMU VÝROČÍ

JEDNADVACÁTÁ GLOSA KE STOLETÉMU VÝROČÍ

aneb

pošty označené 0./0.. s minoritním počtem dohlédaných výplatních strojů

 

GLOSA NA ZÁVĚR

 

POŠTY S MINORITNÍM POČTEM UŽIVATELŮ A OTISKŮ

 

Na závěr jsem si nechal ty pošty, které dohlížely na malý počet uživatelů a jejich otisků . Počet otisků v závorce za názvem pošty. Jednalo se o tyto pošty

 

PRAHA: 02 (3)

 

Jeden uživatel (Kancelář Federálního shromáždění), tři otisky, pravděpodobně tři stroje.: Francotyp (2) a Pitney Bowes (1).

Lokace pošty: Wilsonova 2/52 + 10/96,Senovážné nám. 31/976) Vinohradská 1/52

Název subjektu se též měnil.

Časové rozmezí: 1955 (?) – 1977.

Francotyp:

FR 8 – 0 – 4m

Činnost: státní orgán.

Denní razítko dvoukruh s můstky, dvoukruh bez můstků.

PSČ u stroje Pitney Bowes.

Datumové číslice: bez teček, s tečkami, dva druhy číslic.

Rozlišovací znaménka: tři hvězdičky.

Výplatní razítko: malé hroty zoubkování.

Výplatní hodnoty: československý vzor, hubené číslice

Označení uživatele: text.

Změny: a/ změna strojů a otisků, b/ změna názvu subjektu.

Příležitostné : ne.

Zajímavosti: ne.

 

PRAHA: 03 (1)

 

Pouze jeden uživatel Investiční banka.

Lokace pošty: Štěpánská 44/796, od 1951 Senovážná 3/864

Výplatní stroj Pitney Bowes.

Denní razítko s PSČ + jen dvoukruhové bez můstků.

Rozlišovací znaménka: tři malé hvězdičky v denním razítku.

 

PRAHA 012 (1)

Lokace:Hrad III. nádvoří

Jeden uživatel (Pražská drůbežářský průmysl)

Francotyp Fr 8 – 0 – 3m,

Denní razítko: jednokruhové.

Výplatní razítko: číslice československý vzor, hubené.

Datum?

Označení: jen text.

Lokace: Bílkova ulice.

 

PRAHA 013 (2)

 

Dva uživatelé, dva otisky (Sběrné suroviny – 1949, Řemeslnické potřeby – 1954).

Lokace: neznámá.

Činnost: vyplývá z názvu.

Soustavy: Francotyp, FR 8h – 4m, čs. Vzor číslic, klasická hvězdička, FR 8h – 3m, gotické číslice.

Denní razítka: obě dvoukruhé s můstky.

Číslice denních razítek drobné Označení uživatele: textové

PRAHA 033 (1)

 

Jeden otisk, jeden uživatel: Československá obec sokolská.

Lokace: Tyršův dům.

Datum 19. 9. 1949.

Francotyp

FR 6h – 4m.

 

 

PRAHA 034 (1)

 

Jeden stroj, jeden otisk, jeden uživatel (Spořitelna a záložna v Praze). Rok 1950.

Lokace: Mostecká ulice.

Činnost: vyplývá z názvu.

Soustava: Francotyp:

FR 8h -4m.

Výplatní znaménko klasické-hvězdička.

Denní razítko: dvoukruh s můstky.

Označení uživatele: text.

 

 

PRAHA 096 (1)

 

Jeden stroj, jeden otisk, jeden uživatel (Pragolak Vysočany)

Lokace: Čakovice, Cukrovarská 27/2 (?)

Činnost: barvy, laky.

Soustava: Francotyp.

Fr 8h – 3m.

Denní razítko: jednokruhové.

Výplatní číslice: čs. vzor, oválné.

Označení uživatele: název podniku, současně výzva klientům VRAŤTE nám upotřebené OBALY.

 

________________________________________________________________________________

 

Na úplný závěr: POZNÁMKY K BEZČÍSELNÝM OTISKŮM – POŠTY BEZ ČÍSEL

 

Zatím jich je devět a souvisí s poštami, které jsou uvedeny v glosách. V denním razítku je uvedeno jen asymetricky PRAHA. Některé otisky lze přiřadit k existujícím, některé vyžadují další bádání, aby vše bylo jisté. Číslo pošty je buď vypadlé, nezasazené anebo nedotištěné. Je jistě otázkou času a otisky budou přiřazeny k jednotlivým dohlédacím poštám. Zatím jsou přiřazeny k tomuto seznamu „nulkových“ pošt.

 

Jedná se o tyto otisky (abecedně, v závorce uveden rok otisku):

 

Československá obchodní komora (1971)

ČSAO – NVP (1974)

Ministerstvo zahraničního obchodu, HTS (1970) – Praha 1?

Odbyt strojů a nářadí (1965)

Phoenix (1985) – Praha 1?

SEMPRA (1985) – Praha 7?

SUPRAPHON (1985) – Praha 1?

Ústřední půjčovna filmů (1975) PRAHA 08?

Zelenina Středočeský kraj (1981) PRAHA 06?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS