HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

VÝPLATNÍ STROJ ČESKOMORAVSKÁ-KOLBEN-DANĚK POD DOHLEDEM POŠTY PRAHA 79

V předchozím příspěvku o otisku uživatele Českomoravské strojírny a. s .Praha  s výplatním razítkem ve tvaru zoubkovaného obdélníku jsme slíbil, že  přiblížím předchůdce tohoto otisku detailněji.

 

Dohlédací pošta PRAHA 79

 

1. a 2.REPUBLIKA

Výplatní stroj Francotyp - sběratelsky FR 8h - 3m.

Otisk 1. dne 7. 5. 1937 (R)

Uživatele ČESKOMORAVSKÁ-KOLBEN-DANĚK (označení v otisku mezi denním a výplatním razítkem.

 

ČKD 002

 

PROTEKTORÁT ČM

Otisk s datem 6. 9. 1939

FR 8h - 3m - 1k

československý vzor ( 1. protektorátní vzor)

 

CKD 001

 

Otisk s datem 14, 10. 1939

2. protektorátní vzor - neúplně poněmčený (jen výplatní razítko)

 

CKD 002

 

Otisk s datem 5. 11. 1940

3. protektorátní vzor - úplně poněmčený (denní i výplatní razítko)

 

CKD 004

 

Dne 20. 12. 1940 došlo i na označení orpávněného uživatele. Došlo k vynucené změně. Židovští majitelé se nelíbili okupační moci  Byl vytvořen logotyp s nápisem PRAGA a doplněn ozubeným kolem se pěti komíny. Změila se i třetí část otisku. Subjekt byl přejmenován na Českomoravské strojírny a. s. Jeden z posledních otisků zachycen ještě 28. 4. 1945 (viz).

Otisk s datem 20. 12. 1940 (R). - otisk 1. dne

3, protektorátní vzor

FR 8 h - 3m - 1k

 

CKD 005

 

Otisk s datem 26. 4. 1945

Poštou prošlá celistvost s německým gumovým razítkem.

CKD 006

 

3. REPUBLIKA

Otisk s datem 21. 10. 1946

Obnovený otisk československého vzor z 1. a 2. republiky

 

CKD 007    

Stroj používala i Závodní rada Českomoravských strojíren Vysočany

Otisk s datem 21. 12. 1945

CKD 008

 

Otisk 4. republiky jsme již popsal v předchozím příspěvku v rámci seriálu Několik pohledů.

Zbývá dodat, že v praze orážel zásilky další stroj Francotyp s otiskem FR 8h - 4m. Za 1. a 2. republiky měl několik podob. Stroj s dohlédací poštou pRAHA 40 a s označením Českomoravská-Kolben-Daněk

. Ale to už je jiná historie .....

 

 

Číst dál...

KOLÍNSKÁ CIKORKA

Když jsem zpracovával pohled na výplatní otisky n. p. SOJA Kolín, tak jsem se podíval na předchůdce výplatních otisků tohoto uživatele. Byla jím  továrna Kolínská cikorka.  A narazil jsem na několik zajímavostí.

Nejdříve však pár slov o  této firmě, která byla později uživatelem výplatního stroje Francotyp.

Stručná kronika 

1894          Kolínská továrna na kávové nahrážky založena skupinou osmi podílníků v čele s Čeňkem Kříčkou, který zpracoval i projekt továrny.

1898          Vytvořena akciová společnost s názvem Kolínská továrna na kávové nahrážky, kupecký podnik akciový. Lidově se vžil název Cikorka.  Vyráběly se zde kávoviny Zlatá hospodyňka a Žitovka.

1904          Továrna upravena ve stylu secese podle Kříčkova návrhu. V průčelním štítu doplněna reliéfem s ochrannou známkou továrny - sokola držícího balíček kolínské cikorky.

                 Prudká expanze, vznikají filiálky v Prostějově (1900), Lublani (1909) a Haliči (1912).

1912          Fůze se závody Buva a Berger. Společnost se stla jedním z největších podniků svého druhu v Rakousku -  Uhersku.

1917-20     Postavena filálka v Písku.

1922          Pobočka v Přelouči.

30.léta       Požár a obnova. Společnost tvoří pět továren a pět sušáren.

1939-45     KOLÍNSKÁ CIKORKA (později též nazývaná německy KOLINER CICHORIE) vyrábí své původní produkty.

1945          Poškození po náletech, rychlá oprava.

                 Znárodnění. Společnost součástí n. p. Kávoviny se sídlem v Pardubicích.

1953          Vytvořen n.p. SOJA.

1963          Součástí Čokoládoven Praha n.p. Specializace na výrobky ze sojových bobů, nugátů, kakaa, nečokoládových cukrovinek. Slavné Granko.

1983          Postaveno nové ocelové silo.

90. léta      Vstup investorů Nestlé a Danone do Čokoládoven.  Prodej závodu Soja Kolín, výrobu přebírá ALTIS. Spojení s firmou Chocoland Beri. Kolínská továrna vyrábí ledovou čokoládu a čokoládové figurky.

2013/14      Fůze Altis a Chocoland Beri - nová firma CHOCOLAND a. s.  Pardukce a distribuce cukrovinek a potravinářských polotovarů.

 

Vyplácení zásilek

Vyplácení zásilek pomocí výplatního stroje Francotyp (otisk sběratelsky FR 8h - 4m - 1k) začalo otiskem čs. prvorepublikového vzoru v prvních dnech Protektorátu ČM.

Otisk 1. dne 17. 4. 1939 (RR).

Tento otisk byl jedním z mála otisků, které politické události let 1938/1939 vtiskly do výplatního razítka rozdělený název ČESKO _ SLOVENSKO s neviditelnou pomlčkou na základě nelegitimního rozhodnutí čs. parlamentu z konce roku 1938 (zákony neprošly nedostatečným počtem hlasů, ale byly vzhledem k situaci uznány za  platné zákony).

Pomlčka je prakticky neviditelná, nedošlo k rozložení dvou slov, pomlčka byla vtlačena do existujícího názvu. Označení uživatele je prosté - KOLÍNSKÁ/CIKORKA. Dohlédací pošta KOLÍN 1.

Tento otisk je velmi zajímavý a po právu dostává ohodnocení dvě R. Jednak za pomlčku, jednak za 1. den otisku a jednak za skutečnost, že koupě výplatního stroje a vytvoení výplatního otisku se uskutečnilo během 2. republiky československé, ale otisk začal vyplácet v prvních dnech Protektorátu Čechy a Morava.

Cenný otisk.

 

cikorka 001        

Otisk v tomto vzhledu vyplácel ještě 8. 10. 1939 (!). Tedy v době, kdy už vyšla nařízení o prvním poněmčení otisků (denního razítka)  - dne 19. 9. 1939 a kdy se chystalo druhé poněmčení denního razítka (5. 12. 1939).

cikorka 002

 Je pravděpodobné, že byl vytvořeno otisk s neúplným poněmčením (jen výplatní razítko), ale kupodivu takový ve veřejném prostoru zatím nebyl zveřejněn. To je při značné frekvenci korespondence tohoto uživatele minimálně podivné.

Je známý zatím  rovnou druhý - úplný poněmčený vzor (denní razítko i výplatní razítko. Současně došlo ke změně dohlédací pošty - nově KOLÍN 2.

Otisk 1. dne 10. 5. 1940 (R).

 

cikorka 003

 

Tento otisk vyplácel dle sbírky v období od 5/40  - 8/42 -

Otisk s datem 27. 8. 1942

 

cikorka 004      

 Třetí dfeinitivní poněmčení (všechny části otisku v německo - české verzi).

cikorka 006

Označení oprávněného uživatele se změnilo koncem roku 1942, kdy došlo k zasazení německo - českého názvu: KOLINER CICHORIE/KOLÍNSKÁ CIKORKA. Otisk dle sbírky vyplácel tímto otiskem od - 10/42 - do konce Protektorátu. 

Číst dál...

NĚKOLIK POHLEDŮ (181) - JEDEN STROJ NĚKOLIKA SUBJEKTŮ OLOMOUC BRNO

Je až neuvěřitelné, co musely výplatní stroje vydržet ve 20. století. Nejen vyplácet korespondencei (případně propagovat svého uživatele), ale i unést tíhu zásadních změn ve společnosti. Takže první světová, rozpad Rakouska - Uherska, vznik nových států, velká hospodářská krize, druhá světová, konfiskace různými režimy, znárodnění, opětná privatizace. Jedním ze strojů - hrdinů je výplatní stroj Francotyp s otisky FR 8h - 4m - 1k (2km), který patřil různým subjektům vyrýbějícím smaltové zboží, ale též plechové a cínové zboží. V době války vojenskou výstroj jako přilby a čutory. Původně stroj vyplácel u firmy J. Ottahal a syn v Olomouci a poté v bRně různým subjektům, ale po roce 1945 jen s nápisem "BRNOSMALT". Vydržel různé tlaky poltické, právní, hospoářské a vyplácel desítky let s tímto označením. Ale po pořádku., Nejprve se podíváme do historir.

1870 - Koncem roku zakládají v Brně Ignaz Gottlieb a Wilhelm Brauchbar firmu " Brněnská továrna na smaltové a plechové zboží Brauchbar a Gottlieb". Vyráběla především nádobí, ale i vojenskou výstroj.

1889 - Do firmy přistupuje další společník bratr Ignaze G. Rudolf Gottlieb. Mění se název na "Brněnská továrna na smaltové, železné a plechové zboží Bratří Gottliebové a Brauchbar". Vyvoz do všech zemí světa, zejména Anglie, Ruska, Ćíny a Ameriky.

1904 - Začala výroba polévaného zboží. Postavena malírna (zaměstnáno 24 malířů). Jedněmi ze zákazníků je rodina Rotschildů z New Yorku.

1926 - Výroba zastavena z důvodů nepříznivých poměrů, obnovena v roce 1927. 

1930 - Obrat firmy 20 milionů Kčs.

1937 - V závodě pracuje 850 zaměstnanců.

1939 - Zahájeno jednání mezi vedením fuirmy s vedením firmy j. Ottahal a syn a.s. OLomouc. Téma: prodej firmy. Řádná smlouva neuzavřena. Bratrři Gottliebové, kteří byli Židé, narychlo emigrovali do Anglie. Legalizace odkupu firmy se táhla.

1945 - Oskar Schinler je ve spojení s vedením fy. Ottahal a díky úsilí o zaměstnání Židů určených k likvidaci firmy v Brněnci zamstnává 100 Židů a tím dochází k jejich záchraně.

1945 - Koncem roku národní správa firmy ottahal a syn.

1946 - Firma znárodněna a včleněna do nově zřízeného náodního podniku "Spojené smaltovny a závody na kovové zboží Praha".

1963 - Podnik zrušen - a bez likvidace převeden na národní podnik Sfinx, spojené smaltovny a závody na kovové zboží se sídlem v Českých Budějovicích".

1969 - Brněnský závod převeden do státní hospodářské organizace BRNOSMALT, n.p., Brno.

1982 - 1984 - Výroba nerezové zboží převedena do družstva Družspoj. v. d. se sídlem v Šumperku.

1998 - Výroba nerezového zboží ukončena. 

2000 - NASTUPUJE SPOLEČNOST KOLIMAX - TRADIČNI VÝROBA POKRAČUJE.

 

A jak to bylo s výplatním strojem?

 

Firma Ottahal - pozdější jakoby "vlastník napůl" si zakoupil v roce 1931 výplatní stroj Francotyp u fy. B. Jarolímek, otisk FR 8h - 4m a používal jej až do likvidace po II. světové válce.

Pak stroj z OLOMOUCE PŘEŠEL DO BRNA A POUŽÍVALY JEJ RŮZNÉ SUBJEKTY. 

Co známe je skutečnost, době, kdy se založil Brnosmalt (fungující od roku 1970 do ???, (snad 1990) jej používal BRNOSMALT, a to beze změn. Na obálkách z roku 1970 je uveden podnik: "OMNIA, spojené strojírny a smaltovny, generální ředitelství Bratislava/Závod Sfinx Brno".TAKŽE NOVÁ REORGANIZACE A NOVÝ VLASTNÍK DO HRY?

 Přehled otisků na celistvostech

J. OTTAHAL a syn a. s.,  Olomouc, rok 1931 (vyplácel zcela určitě až do konce II. světové války - poslední otisk v řadě byl úplný poněmčený otisk s odstraněným českým názvem pošty).

brnosmalt 002

 

 

SFINX, spojené smaltovny n. p. Brno, otisk s datem 6. 12. 1852

Mimořádně úspěšně provedený provedený otisk s esettickým vyzněním na dobu v 50. letech.

brnosmalt 004

Otisk s datem 15. 1. 1969, do hry vstupuje BRNOSMALT

brnosmalt 005

 

BRNOSMALT n. p., Brno, rok 1970

 

brnosmalt 003

 

BRNOSMALT n. p., Brno - rok 1981

brnosmalt 001

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS