HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

75 LET OD DRUHÉHO ROZHODNÉHO DNE 17. 12. 1946

Rok 2021, zejména jeho druhá polovina, nám připomíná řadu kulatých výročí - buď 95 anebo 75 let od dnů, které rozhodly řadu důležitých věcí v řivotě výplatního otisku na našem území. 

Před několika týdny jsem připomněl prakticky všechny události či rozhodnutí čs. poštovní správy, které se udály v roce 1926 ( svět komerčních výplatních otisků) anebo 1946 (svět poštovních výplatních otisků). 

Nyní rád připomínám, že před 75 lety (psal se rok 1946) došlo k zásadnímu rozhodnutí změnit vzhled a vzory čs. výplatních otisků, a to komerčních i poštovních, které v tomto roce teorve začínaly.

Věstník č. 62 ze dne 17. 12. 1946 změnil dvě zásadní náležitosti výplatních otisků:

1/ výplatní razítko - Místo dosavadního vzoru (větrná růžice) "v nových výplatních strojích budou napříště výplatní otisky nového vzoru ...... výplatní razítko ve tvaru obdélníka, který je zoubkován.....

a

2/ denní razítko - místo dosavadního jednokruhového denního razítka byl určen nový vzor - dvoukruhové denní razítko, později se výnos rozšířil a doplnil dvoukruh můstky (podle německého vzoru). 

Šlo o zásadní rozhodnutí.

První otisky s novým výplatním razítkem se v poštovním proovzu objevilyzáhy - už počátkem rou 1947. Kdo jiný než fima B. Jarolímek, gneerální zászupce strojů Francotyp.  Původní vzor vydržel až do roku 1951.

První otisky s dvoukruhovými denními razítky se objevily též v roce 1947, později i s můstky. Tady byl proces v některých případech dost zdlouhavý. Změna trvala dlouhé roky. Jednokruhová denní razítka vydržela dlouho, v některých případech až do 80. let...Píši o nich v seriálu na tomto webu "Několik pohledů".

 

Tím výčet změn, které spadají do letošního orku a připomínají 95 respektive 75 od jejich vzmniku končí.

I v dalších letech docházelo k různým nařízením poštovní správy, ale ta nařízení dle mého názoru nedosáhla svou důležitostí na rozhodnutí přijatá v letech 1926 a 1946.  I když se též významně zapsala do života československého, českého a lsovenského výplatního otiskářství.

 

Výročí tvoří významnou výzvu pro sběratele. Mezní data jsou tím nejzajímavějším v každém sběratelství, u výplatních otisků to platí rozhodně dvojnásob.

 

ROK 1947

Byl zajímavým rokem pro sběratele výplatních otisků. Souběžně vedle sebe vyplácely v čs. poštovním provozu dva vzory komerčních (ale i poštovních v podstatně menší míře) - existovaly otisky se vzorem jednokruhového denního razítka a výplatního razítka ve tvaru větrné růžice a otisky s dvoukruhovým denním razítkem a zoubkovaným obdélníkem.

STARÝ VZOR

1947 001

 

NOVÝ VZOR

1947 002

 

Otisky s jednokruhovými denními razítky vydržely dost dlouho, v komerční sféře, i na poštách

 

jednokruhy 002

 

jednokruhy 001

 

STARÝ VZOR VÝPLATNÍHO RAZÍTKA

vyplatil (zatím jako poslední) zásilku odeslanou uživatelem Ústredna sociálna poisťovňa v Bratislavě den 13. 7. 1951. Zobrazuji ji v druhém díle trilogie o čs. výplatních otiscích (Frakotypisté, Praha 2018, strana 209). Tento otisk přežil nařízení o celé čtyři roky a kus.  

 

 

 

Číst dál...

HODINOVÝ ÚDAJ V ČS. OTISCÍCH

V některých zemích, které používaly a používají výplatní stroje pro vyplácení zásilek, zdomácněly stroje, které umožňovaly vytisknout hodinový údaj - hodinu podání zásilky. Nedávno jsem zveřejnil několik příspěvků o strojích, které byly v našem poštovním provozu a jejich otisky otiskovaly i hodinový údaj. Bylo to stroje francouzské SATAS (ve Francii SP) a FRAMA (švýcarské stroje vyrobené ve Francii). Ty používaly možnost uvedení hodinového údaje aktivně. Tyto stroje však nebyly první s touto - dá se říci - abnormalitou. Hodinoý údaj u nás příliš nezdomácněl.

Vůbec prvním strojem s možností uvést na zásilku v otisku hodinová údaj,  který byl u nás používal, byl výplatní stroj HASLER, sběratelsky HAS 4 - (h) - 5m. Je třeba však dodat, že tato vymoženost či konstrukční možnost nebyla na poštách využívána - za datem se objevují dvě "00".

Stroj byl používán zejména na balíkové přepážce pro balíkové průvodky na poště PRAHA 1. Denní razítko o průměru 28 mm bez můstků s měsícem v římských číslicích. Ve výplatním razítku typické pro Hasler s výplatním znaménkem ve tvaru kosočtverce a hodnotou pětimístnou ještě v roce 1967! Zatím byl zachycen jeden výplatní otisk (RR). 

 

has hodina 001

Číst dál...

95 LET OD TŘETÍHO ROZHODNÉHO DNE - 18. 11. 1926

T Ř E T Í   R O Z H O D N Ý  D E N - 18. 11. 1926

 

95 LET

Letos si připomeneme třetí orzhodný den v životě československého výplatního otisku, a to den 18. 11. 1926. V tento den vyšel  Věstník ministerstva pošt a telegrafů č. 58 (část věcná) současně s doplňujícími předpisy o vyplácení listovních zásilek výplatními otisky.

 

Věstník navázal na rozhodnutí poštovní správy ze 9. 9. 1926, kdy se zavedly výplatní stroje na zkoušku.

 

Listopadový věstník stanovil:

 

Vyplácení listovních zásilek se osvědčilo a zavádí se proto na trvalo. Nadále jsou listovní / novinové zásilky z tohoto způsobu vyňaty. "

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS