HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

BOHATOST A PESTROST CELISTVOSTÍ

v současné době pracuji na databázi otisků výplatních strojů československých pošt z let 1946 - 1992. řeklo by se, co je na nich zajímavého? Vždyť jsou nudné a  monotónní . Stále se opakují. Hlubší poznání tyto názory vyvrací. Dnes mne udivila jejich pestrost a bohatost. Například s přbližme dvaě skutečnosti.

Zaprvé - na jakých nosičích se vyskytují? Zadruhé - kde se otisky čs. pošt objevují? Množství celistvostí a různorodost otisků  by vydalo na slušný  exponát zachycují a dokumentující poštovní historii a současnost. 

Takže nahlédněme do světa celistvostí s výplatními otisky čs. pošt:

1/ Výplatní otisk znehodnocuje poštovní známky nulovou hodnotou a narazuje denní razítka. Proti předpisům Poštovního rádu. Výplatní otisky mají nulovou hodnotu.

celi 001

 

2/ Výplatní otisk doplňuje výplatní hodnotu zaslané zásilky na správnou hodnotu (a zároveň může, ale nemusí znehodnotit poštovní známku).

 

celi 002

3/ Vyskytuje se na celistvosti nadbytečně (omylem). Případně z neznámých důvodů. Vyskytují se celistvosti vyplacené výplatním otiskem a jejich výplatní razítko je ještě jednou přelepeno poštovní známkou (zbytečně).

celi 003

 

4/ Výplatní otisky nahrazují denní a strojová razítka na poštovně úvěrovaných (paušálních) zásilkách. Výplatní hodnota je nulová. Někdy se objevují dublovaná vyplácení zásilky - najednou s hodnotou v rámci zaplaceného paušálu 

a současně zbytečně s hodnotou vyplacenou výplatnímn strojem.

Zde celistvost poštovně úvěrovaná a doplněná nulovým výplatním otiskem.

 

celi 004

 

5/ Nulové výplatní otisky v majetku pošty propůjčené zadavatelům označení k propagaci (poštou neprošlé i prošlé). K této kategorii lze přiřadit i zkušební otisky před spuštěním stroje pořízené mechaniky apod.

 

 celi 005

 

6/ Výplatní otisky s nulovou hodnotou  na oznamovacím lístku/sdělení  dohlédací pošty Poštovnímu muzeu v Praze o nových otiscích či o provedených změnách. takovýchto otisků je pomálu, nařízení se nedodržuje. Těchto lístků je velmi málo, pošty Poštovní muzeum prakticky neinformují, povinnost dodržují nedůsledně komerční subjekty prostřednictvím dohlédacích pošt. 

Pro ilustraci nahrazuji sdělení dohlédací pošty sdělením pošty Gottwaldov 2 o provedení změn v denním razítku komerčního subjektu fy. Baťa n.p. (nově Svit n.p.) po provedení změn v souvislosti s přejmenováním Zlína na Gottwaldov. Zde se jedná o komerční otisk zatím bez označení oprávněného uživatele. Celistvost je denná z mnoha důvodů, nejen poštovně historických, ale všeobecně ihistorických. Takže pozor toto není poštovní otisk, ale komerční připravený na zasazení štočku podle nových úprav a pravidel.  

 

celi 006

 

Na závěr celistvosti, kde je otisk výplatního stroje hlavním výplatním znaky při dopravě poštovních zásilek - řádně s hodnotou v pravém horním rohu zásilky.

Výplatní otisky pošt se vyskytují nejčastěji v jednom provedení (vyskytují se i dva, tři výplatní otisky) na dvou hlavních nosičích - poštovní poukázce a na listovní zásilce.

 

celi 007

 

Mohou nastat i další případy, při kterých se výplatní otisk vytiskne buď s  hodnotou či bez hodnoty. Stává se tak při interních úkonech (např. doplnění kmenového listu výplatního stroje, různé žádosti, opravy apod.). 

Tím jsou poštovní provoz a jeho celistvosti bohatší,, pestřejší a atraktivnější pro sběratele.  Přehled se tak rozšíří ...

 

 

 

Číst dál...

ILeiš: PŘEDNÁŠKA PRO KF 00 - 15 K 95. VÝROČÍ ČS. VÝPLATNÍHO OTISKU (5)

5. část přednášky přednesené dne 2. 12. 2021 v sále Dřevák Domu Portus Nadace Život 90.

Poslední část: Sběratelské výzvy. Dokončení.

Podklady neprošly jazykovou ani grafickou úpravou, sloužily pro orientaci přednášejícího.

 

port 1 105 kopie     port 1 106     port 1 107 kopie kopie      port 1 108 kopie kopie      port 1 109 kopie kopie     port 1 110 kopie kopie      port 1 111 kopie 2     port 1 115      port 1 116 kopie kopie     port 1 117 kopie      port 1 118     port 1 119 kopie     port 1 120 kopie

 

 

Číst dál...

Ivan Leiš: PŘEDNÁŠKA PRO KF 00 - 15 K 95. VÝROČÍ ČS. VÝPLATNÍHO OTISKU (4)

4. část

Pokračování z minulého 3. části.

 

port 1 088 kopie kopie      port 1 089 kopie kopie         port 1 090 kopie kopie     port 1 091 kopie kopie      port 1 092 kopie kopie     port 1 096        port 1 097 kopie      port 1 094 kopie kopie       port 1 095 kopie kopie     port 1 098 kopie kopie     port 1 099 kopie kopie     port 1 100 kopie kopie     port 1 101 kopie kopie     port 1 102 kopie kopie     port 1 103 kopie kopie     port 1 104 kopie kopie     port 1 105 kopie kopie

 

Zde končí I. část přednášky věnovaná Stoleté historii.

 Další částí "Sběratelské výzvy" přednáška pokračuje  v 6. části tohoto seriálu příště ...

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS