HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

DOZRÁL ČAS (8)

Dnes se zastavím u ocenění výplatních otisků z let 1926 - 1948 (1951 - poslední dokumentovaný  a nalezený otisk tohoto typu ) s výplatním razítkem ve tvaru větrné růžice (zabraná území a Protektorát vyňaty).

Vycházím ze zmíněného mezinárodního katalogu Hawkins - Stambaugh a držím se jejich klasifikace či třídění. Ceny v dolaerch a ocenění z roku 1925. Upozorňuji ještě na dvě důležité věci. Konečná cena otisku je vždy výsledek vztahu a dohody mezi prodávajícím a kupujícím. A dále v aukcích jsou ceny odlišné a někdy i značně vyšší než v katalozích. U čs. otisků katalog může stanovit cenu Kč 20,-, ale výsledná cena na aukci může být až Kč1500, u některých pozic i vyšší. To je třeba mít na pěmti. Katalogy jsou přece jen výchozí a orientační.

nezapomeňme na zásady, které jsem zdůraznil v předchozích vstupech - zřetelný otisk, zachovalá a nepoškozená  celistvost, dodatečné znaky zvyšující hodnotu celistvosti, ústřižky desetina hodnoty (u větších výstřižků se zachováním adresy, údajů apod. bych byl o něco mírnější, ale zlomková cena to jistí).

 

Skupina A2 - větrná růžice

Týká se otisků 1., 2. a 3. republiky československé

Autoři uvádějí sedm typů v základním tištěném katalogu:

A 1 - A 3

Prvorepublikové či druhorepublikové (A 1 - A 3), cena USD 1,-

Příklady uvedené v katalogu:

stam 001     stam 002

A 4

Raritní otisky ze zabraných území - větrná růžice, odpilované české názvy, autoři označují jako A 4. Uvádějí jen chomutovský otisk, cena z roku 2006 - USD 50,-. Němečtí autoři uvádějí jen dva známé otisky - chomutovský (odpilovaný Euro 75,-) a varndorfský (začerněný Euro 90,-). Třetí známý otisk publikovaný v katalozích Di Casola - Leiš) není zatím oficiálně kotován, ale měl by s pohybovat okolo Euro 75 - 80,-, když přijmeme cenové záznamy kolegů Dürsta a Eicha.

Jedná se o aukční kuzsy, které s v jiné než uvedené verzi zatím neobjevily. Nenašel jsem je ani na klaudech přátel, které ještě nespatřily veřejný postor. Takže cena dle mého názory by měla být o hodně vyšší. Výskyt je velmi řídký a kromě jmenovaných sew celistvosti nezachovaly.

Sumarizuji:

Existují tři

- dva odpilované (Chomutov 1 - Komotau 1, Mannesmann a Zuth & Taud) a jeden začerněný (Varnsdorf 1 - Warnsdorf1 - Kunert).

Mannesmannův otisk je veřejně znám, uveden v katalozích Hawkins-Stambaugh, Dürst - Eich. Di Casola - Leiš, Bouška.

Zuth-Taudův otisk je uvefden jen v katalogu Di Casola - Leiš a v připravované publikaci I. Leiše "Stoletá historie".

Kunertův otisk je uveden v katalogu Dürst - Eich a v katalozích Di Casola - Leiš a Bouška. 

 

A 5 - A 6

Otisky z let 1945 - 1948 (1951).  výplatní razítko "větrná růžice". Otisky běžné (v původním prvorepublikovém vzhledu) američtí autoři neuvádějí. Hodnota by měla být vyšší než u běžných otisků 1. republiky - viz předchozí pokračování, kde zmiňuji i numerické vyjádření tohoto kritéria. Výsyt otisků po válce byl značně nižší než před válkou. Pokud mohu soudit dle mé sbírky rozdíl je v poměru 1: 2 až 1:3 v počtu ve prospěch prvorepublikových.

Autoři publikují dva otisky v této kategorii - FR 6h - 4m a FR 8h -4m , kde došlo ke změně vzhledu výplatního razítka odpilováním či nezasazením obrazců (trojúhelníky či půlkruhy v dolní části výplatního razítka. Cenové ocenění je poměrně vysoké - pražský otisk (Pražské chemické závody a.s. - v označení jako Spolek pro chemickou a hutní výrobu n.p.) USD 15,- a žilinský  ( Žilinská súkenná tovarňa) ještě více (dvě varianty USD 15,- a USD 25,-.  Platí zde zásada čím více odpilovaný či s více chybějícími znaky, tím cennější.

Zde si kladu otázku a co slavný otisk Baťi, kde jsem našel odpilovaný německý název pošty a úplně němý výplatní otisk.Datum 6. 6. 1945 - nekvalitní otisk viz níže. Zde by hodnota byla odzajista vyšší.

 

Sestava podobných otisků s neúplným vzorem výplatního razítka:

Pražské chemické závody - rok 1948

Okresná sociálna poisťovňa v Žiline - rok 1948

Zmíněný Baťův otisk- příležitostná varianta - rok 1945

 

3. republika 001

 

A 7

Poslední kategorií v uvedeném tuštěném katalogu je výplatní otisk ze straoje Hasler dovezený pro potřeby čs. pošt v roce 1946. Existují dvě varianty - s doporučeným obrazecm a bez obrazce. Autoři uvádějí jen bez obrazce a stavnovují cenu USd 2,50, co se mi zdá kotace dost podceněná. Vždyť existuje jen několik kusů, a většinou šel tento otisk do ciziny, tedy otisky  jsou neznámo kde. Je ptavda, že otisky na balících se mohou ještě v zajímavém množství objevit, ale je to zaručené?  Otisk se vyskytuje na obálkách (celistvostech) a na poštovních poukázkách.

 

Jedná se o otisk vzácný, vyplácel jen po dobu krátkého času (nastala změna výplatního razítka). Byl to otisk ze stroje jiné osustavy (Hasler). Pošta navíc povolila tsroje na přepážky pošt, věc nebývalé do tohoto okamžiku. Stroj fungoval jen na poště PRAHA 1. To by se mělo v ceně zohlednit.

 

post 001

 

Autoři katalogu neuvádějí ještě více cenný otisk - jedná se o vůbec první poštovní otisk na našem území a navíc byl určen pro vyplácení doporučených zásilek. Jediný případ doložený u nás. Výskyt jen v roce 1947, Větrná růžice byla nahrazena zoubkovaným odbélníkem. Sběratelské označení HAS (M) R - 4m. Otisk dost vysoké sběratelské a objektivní finanční hodnoty.

 

post 002

 

 

 

 

 

 

Číst dál...

DOZRÁL ČAS (6)

V dnešním pokračování sreiálu o hodnocení a oceňování výplatních otisků a celistvostí s výplatními otisky se podívejme do věta čísel a hodnot. Výplatní otisky z území Československa oceňuje především několik katalogů, z nichž nejreprezentativnější je Mezinárodní katalog výplatních otisků autorů Joela A. Hawkinse a Richarda Stambaugha (knižní vydání z roku 2005 , věcně pokračuje dále elektronicky). Jedná se o typologický katalog, nikoliv věcný či položkový. Souhrnně zaznamenává typy a podtypy  výplatních otisků všech výplatně otiskářských zemí, a to včetně všech územních celků Československa . Cenové kotace jsou v USD (v době psaní tohoto článku - červenec 2021 byl středový kurs 1USD = 21,2640 Kč  dle ČNB). Je pochopitrelné, že se jednáo americký pohled navíc ovlivněný trhem a aukcemi. Český pohled může být odlišný. Každopádně každá informace je důležitá při stanovení hodnoty a ceny artefaktu. Důležité konsttaování, že cenové kotace se vzahují na komerčšní nefilatelistické cleistvosti (naším jazykem poštou prošlé, věhrohodné, nikoliv filatelisticky vytvořené). 

Než se dostaneme k jednotlivým kotacích a považuji za nutné zvečejnit předmluvu autorů  týkající se uvedeného oceňování. 

 

"H o d n o t y

 

Zahrnujeme tržní hodnotu pouz pro ty typy a varianty, pro které áme rozumný objem důvěry. Hodnoty jsou založeny na našich odhadech četnosti (vzácnosti) a  poptávky. Uvedení bez hodnot může znamenat buď skutečnost, že máme nedostatek informací anebo hodnota je nominální.

 

Naše odhady jsou to, co si myslíme, že je rozumná cena vztahující se na zřetelný otisk na komerční (nefilatelistické) celistvosti při transakci mezi ocbhdoníkem a zasvěceným sběratelem v USA. V některých případech zřetelné otisky na úplné filatelistické celistvosti nemusí existovat a my se snažíme zaznamenat takové situace. Tržní hodnoty for neamerické otisky mohou být vyšší v zemích původu.

 

Uživatelé katalogu by měli mát na paměti, že hodnoty výplatních otisků se mohou lišit široce od jedné transakce k druhé při závislosti na dlouhém seznamu okolností, které  se omezí na dychtivost kupujícího a  zdráhání prodávajícího a naopak."    

 

Příště se zasravím u konkrétních sttních celků z území Československa a hlavních typů otisků, které americký katalog kotuje. Nesmíme zapomenout, že Katalog vznikl na počátku 21. století, od té doby uplynulo již skoro 21 let....

 

Číst dál...

NOVÉ POZNATKY k otisku Reichenberger Messe

Nové poznatky otisků z prvního klasického  období čs. výplatního otisku

V pořadí 129. uživatelem, kterého okouzlil výplatní stroj, byl uživatel "Reichenberger Messe" (Liberecký veletrh se sídlem v LIberci tehdejším Reichenbergu). Zde se konaly pravidelné veletrhy. Uživatel si opatřil výplatní stroj či povolení k užívání výplatního stroje záhy - v roce 1928. Povolení mu bylo oficiálně uděleno Věstníkem MPT ze dne 1. 2. 1929. B. Jarolímek tomuto uživateli zproovznil stroj již v roce 1928.

 

PRVNÍ OTISK - NOVÝ OBJEV (na první dolní celistvosti)

První otisk začal vyplácet zásilky dne 14. 12. 1929, avšak nedávno jsem objevil celistvost s datem dřívějším - 4. 12. 1928 ve dvou verzích - s nulovou hodnotou a s hodotou 0,20 haléřů. Dohlédací poštou byla pošta LIBEREC 3/REICHENBERG 3.

Otisk s dřívějším datem neměl oprávnění vyplácet, takže vytvořený otisk, který byl spíše prvním otiskem po usazení štočku do stroje, se stal esejí. Otisk neměl oprávnění k použití a nebyl hodnověrným otiskem nesoucím povolení MPT.

Výplatní stroj byl podtypem B3 s horním číslem počitadla. Vydržel oficiálně vyplácet zhrzba do poloviny lkedna 1929, pak došlo k poruše.

 

RM 001

DRUHÝ OTISK (identický, ale s jiným právním označením)

Druhá celistvost již je výplatním otiskem s souhlasem MPT

Datum 18. 12. 1928

RM 002

 

TŘETÍ OTISK

Po zjištěné poruše prvního stroje (viuz otisky shora) uživatele obdržel od B. Jarolímka nový tsroj stejného typu (B3, horní číslo). Denní razítko a označení uživatele byly přeneseny do tohoto stroje z předchozího.

Na první pohled žádný rozdíl, ale přesto jej najdeme, když si všimneme výplatního razítka a číslic.

A. Jonáš neuvádí datum, kdy začal vyplácet druhý stroj. Domnívám se, že tomu bylo 24. 1. 1929, možná o nějaký den dříve. Dokladováno mám zatím toto datum. Tento stroj vyplácel do 8. 7. 1929.

Reprodukuji tři otisky tohoto druhého stroje v označeném období.

Zajímavé jsou tečky za dnem a měsícem v datu, později se již nevyskytují.

 

RM 003

 

RM 004

Pozorná čtenář a sběratel si jistě všimne i adresních údajů, které jsou z hlediska oboru velmi cenné - první je adresován generálnímu zástupci Francotyp fě. B. Jarolímek, druhý praotci oboru u nás a vynikajícímu filatelistovi Jaroslavu Lešetickému, jinak též zakladateli první čs. sběratelské entity - Stolní společnosti sběratelů příležitostných razítek a frankotypů  a významnému představiteli rakousko - uherské a českosloveské pošty.

 

Zbývá doplnit další otisky uživatele Reichenberger Messe.

 

ČTVRTÝ OTISK

Změna označení (nyní čtyřřádkový v růzých jazykových mutacích), v této podobě stroj vyplácel v období od 8. 7. 1929 - 21. 11. 1929.

RM 005

 

PÁTÝ OTISK

Nový výkonnější stroj, otisk sběratelsky FR 6h - 4m, Anker, označení nové pod výplatním razítkem.

Poslední období 1. a 2. republiky - 1926 - 1939

Otisk vyplácel v období od 22. 11. 1929  - do 1. 10. 1938 (?), další osud subjektu a tsroje není znám (zabraná území).

 

Otisk 1. dne (22. 11. 1929) č. 1 - (R)

 

RM 007

 

Otisk 1. dne zaslaný poštou (adresátem další významná osobnost čs. sběratelství výplatních otisků - F. T. Winkler) - R

RM 006

Poštou prošlá celistvost z pozdější doby, otisk ze dne 18. 2. 1938, významná je tištěná poznámka o sníženém výplatném, které povolilo Poštovní ředitelství v Praze roku 1937 (!).

Znatelná změna výplatního znaménka před hodnotou - posunutí doprava, předtím neznatelné posunutí doleva.

 

RM 008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS