HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

VE ZNAMENÍ ZKRATEK: 43 - KdD

K

K d D (kurentem mezi denním a výplatním razítkem - u všech tří výplatních strojů stejné, iniciály zkratky počátečních písmen  v dvojitém kruhu) - Kreditanstalt der Deutschen, registrierte Gessonscahft mit beschränkter Haftung, Hauptanstalt Prag (Krakovská ulice 11)

Povolení výplatního stroje - jako 136, uživateli Věstníkem č. 4 ze dne 1. 2. 1929, zprvu povolen stroj na zkoušku

Výplatní stroje:

PRAHA 1

Výplatní stroj Francotyp C4 s horním číslem pošitadla

Sběratelské označení: FR 8h - 4m

První den 1. otisku: 12. 1. 1929

PRVNÍ OTISK

 

KD 1 001

 

DRUHÝ OTISK (změna číslic denního razítka)

 

KD 1 002

 

TŘETÍ OTISK (?) - změna číslic letopočtu?

KD 2 001

 

ČTVRTÝ OTISK (změna všech číslic)

První den nového otisku 19. 1. 1935 (otisk číslo 2 - R) + otisk poštou prošlý

KD 3 001

 

KD 3 002

ÚSTÍ NAD LABEM 2 / AUSSIG 2

Otisk 1. dne: 4. 2. 1935, výplatní stroj C (číslo 676, číslo klíče 2154) - (R) + otisk na poštou prošlé celistvosti se stejnám datem, navíc se stejným číslem počitadla - 0016 (R)

 

KD 10 001

 

KD 10 002

 

A do třetice: otisk s číslem počitadla 0017 se stejným datem (na ústřižku)

KD 20 001

 

LIBEREC 1/REICHNEBERG 1

Třetí otisk

1. den otisku 13. 6. 1935 (R)

FR 8h - 4m

 

KD 20 002

Druhý itisk ze dne postavení, číslo počitadla je v záporném poli pod 0000. + poštou prošlý otisk adresovaný známému sběrateli, učiteli Josefu Bezchlebovi ze Žižkova, neformálnímu vedoucímu Odboru frankotypů při kČF, který ukončoval činnost této entity koncem 30. let.

KD 30 001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Číst dál...

VE ZNAMENÍ ZKRATEK: 41. - K ve čtverci

K

K

ve čtverci s přerušovnými čarami, bez vztahu k názvu uživatele

AJ vysvětluje:

"Tato značka zdá se býti pouhou krycí známkou bez jakéhokoliv vztahu k firmě. Později má být změněna na adresu lékárny (lepší identifikace - pozn. ILE sb.)".

Uživatel: Braunerova lékárna "U bílého lva" Praha  (Praha II, Příkopy 12), majitel Ph. L. Brauner, , lékárník přísežný soudní znalec

 

Otisk 1. dne 8. 2. 1932 , dohlédací pošta PRAHA 1 (R)

Povolení: ? datum neznámé, rok 1931

Výplatní stroj Francotyp B4 s horním číslem počitadla

Brauner 1 001

Poštou prošlý otisk ze dne 8. 4. 1932

Brauner 1 002

 

I když poštovní úřadynařídily, aby v horní části obálek nebyl tisk, přesto se vyskytly tyto případy a otisk byl tištěn proti předpisům. Poštovní dohlédací úřady  tuto abnormálnost respektovaly.

 

Druhý otisk Braunerovy lékárny

už měl mezi denním a výplatním razítkem název/adresu: BRAUNEROVA/LÉKÁRNA/PRAHA - II.,/Příkopy 14, Palác "U ČERNÉ RŮŽE"

První otisk ze dne 14. 3. 1933 (?)

Brauner 2 001

Poštou prošlý otisk - zvětšený pro lepší čitelnost nekvalitního otisku

Brauner 2 002

 

AJ dále uvádí: ""Původně pořízený rytek musil býti na rozkaz ministerstva změněn. Čtvrtá řádka zněla: Příkopy 14. Palác u "Černé růže". Štoček tento nebyl na tsroji namontován. "

V červenotisku/černotisku by měl být v exponátu AJ  v PM Praha (RR).

 

Číst dál...

VE ZNAMENÍ ZKRATEK: 28. - SN + ES-EN

E    

 

ES-EN

S

SN

Firma Schlosser nást. v Liberci (činnost výroba psotřebičů a baterií?)

V otisku jsou obsaženy dvě zkratky SN (zkratka pro Schlosser Nástupce) a ES - EN (stejná zkratka v mluvené formě)

Sběratelské označení FR 8h - 4m

Datum otisku 1. dne 30. 8. 1937

Dohlédací pošta LIBEREC 1

Literatura neudává otisk použitý v poštovním provozu, není ani zachycen sběratelsky, existuje jen nulový otisk s datm 1. dne (domněnka: ESEJ?), otisky na zabraných územích nedokládají ani Katalog Bouška-Janů-Feldmann či české a německé klaudy. Ani archivy či záznamy MPT nedokládají pokračování využití otisku.

 

REICH 001

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS