HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

ZAČÍNÁ DRUHÁ ČÁST DRUHÉHO IDENTIFIKAČNÍHO MINISERIÁLU

IDENTIFIKAČNÍ miniseriál ( 2. a jeho  2. DÍL)

ÚZEMÍ: PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA, vše kromě otisků Prahy

OBDOBÍ: 1939 - 1945

OBSAH: obrázky eventuálně doplněné dalšími údaji (reklama, adresa apod. - kde chybí název uživatele)

 

Klimeš 001

 

Zobrazenou celistvostí, kde je na místě označení uživatele jen  (pravá) ruka držící upečenou bábovku,  zahajuji druhou část druhého identifikačního miniseriálu, kterým chci pomoci sběratelům identifikovat "složité" výplatní otisky. Tato celistvost je navíc zajímavá tím, že denní razítko otisku postrádá český název dohlédací pošty (specifika některých míst za Protektorátu, kdy došlo k jejich opilování).

Číst dál...

VE ZNAMENÍ ZKRATEK A INICIÁL (MP): 33. - panáčci se štětci a plechovkami barev/nápis KIRGIS + domicil firmy

MP

Složená zkratka KIRGIS, nad názvem (zároveň i firmy) tři panáčci se štětsi a plechovkami barvy KIRGIS na hlavě (mezi denním a výplatním razítkem), pod výplatním razítkem: UH. HRADIŠTĚ 2. Původ složeniny neznámý, první část první tři písmena zakladatelova příjmení KIR(schner), druhá část GIS (?), zároveň kresba je logem firmy

Subjekt: Ing. L. Kirschner, chemická továrna KIRGIS, Uherské Hradiště II.

Historie firmy. Firma založena v roce 1925, zakladatelem ing. L. Kirschner (nar. 1899), odborník na technologii barev, psychologii a léčivou moc barev. V roce 1948 došlo ke znárodnění, od 1. 1. 1949 vytvořeny Spojené továrny na barvy a laky Praha, později vytvořen národní podnik Barvy a laky, po roce 1989 vytvořen podnik COLORlak.

Činnost a výrobky: batvy, laky, leštící pasty na parkety, kolomaz,

Lokalita: Staré Město u Uherského Hradiště

Výplatní otisk Francotyp, sběratelsky FR 8h - 4m

Za 1. republiky firma výplatní stroj neměla. Ve 3. republice registrujeKatalog  Bouška Leiš dva otisky tohoto uživatele, záznam U 2a, U 2b s odlišným označením a počeštěným příjmením majitele (ing. L. Kiršner)  - červenec 1945, později jméno majitele zmizelo ve vztahu ke znárodnění, zůstalo jen jméno firmy KIRGIS a UH. HRADIŠTĚ II, se zkumavkou a vlnkami vedle a nad nápisy..

 

PRVNÍ OTISK

první definitivní protektorátní výplatní otisk, neúplný poněmčený vzor, otisk 1. dne 12. 12. 1939  - R (není prokázáno, zda výplatní stroj vyplácel již v prvním období protetorátních otisků v roce 1939, období 15. 3. - 12. 12.)

Kirgis 004

DRUHÝ OTISK

druhý definitivní protektorátní výplatní otisk, úplný poněmčený vzor , otisk 1. dne 10. 5. 1940 (R)

Kirgis 007

Poštou prošlá celitsvost s tímto otiskem a s datem 15. 10. 1941, odeslaná do Sudet

Kirgis 005

 

Tímto příspěvkem končí 1. část 2. miniseriálu o identifikaci vybraných výplatních otisků s účelem usnadnit sběratelům snadnou orientaci při sbírání otisků se zkratkami, iniciálami, názvy výrobků, kresbami atd. Pokud bude potřeba, rád se k pokračování vrátím.

Příště se budu věnovat obrázkům. Dnešní příspěvek byl hybridem obého - názvu výrobku, adresy a obrázku (logem). Berme to jako vstup do 2. části,která  začne příště.

 

Číst dál...

VE ZNAMENÍ ZKRATEK A INICIÁL (MP): 9. - MW v kruhu

MP

Iniciály: MW v kruhu, mezi denním a výplatním razítkem

Subjekt. Akciová společnost pro prodej Mannesmannových trub a obchod železem Brno

Adresa: U Severní dráhy 1, Brno

Činnost: ocelárny

 Výplatní stroj Francotyp, sběratelsky FR 8h - 4m

Dohlédací pošty: BRNO 2, BRÜNN 2/BRNO 2, BRÜNN 2 (?)

 

PRVNÍ OTISK

předběžný protektorátní otisk, československý vzor, otisk s datem 12. 6. 1939

MW 001

DRUHÝ OTISK

První definitivní protektorátní otisk, neúplný poněmčený vzor, datum 2. 11. 1939, tento otisk je uveden i v soukromém a osobním Katalogu výplatních otisků sběratele Pavla Koťátka, který reprodukuji níže za tímto origináním přehledem. Za souhlas ke zveřejnění Pavlu Koťátkovi  děkuji. 

TŘETÍ OTISK

druhý definitivní protektorátní otisk, úplný poněmčený vzor, datum otisk 1. dne 15. 5. 1940 (R) + poštou prošlý 11. 2. 1941 (viz obrázky), další zachycené datum 2. 3. 1942

MW 004

 

MéWé

 

ČTVRTÝ OTISK

druhý definitivní protektorátní otisk, úplný poněmčený vzor s odstraněným českým názvem pošty BRNO 2, datum 31. 5. 1944 (R) - viz obrázek, další zachycený otisk s datem dřívějším - 31. 1. 1944

 

Mann

 

List ze soukromého a osobního Katalogu sběratele Pavla Koťátka. Údaje a obrázky v něm doplňují uvedený přehled.

 

Manesman 001

 

 

 

 

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS