HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

VÝVOJ VÝPLATNÍCH STROJŮ a jejich otisků VE SVĚTĚ (10)

Při naší cestě kolem světa za hledáním výplatní strojů první kategorie s výplatními razítky s fixní výplatní hodnotou se zastavíme v Latinské Americe, a to v chile.

První výplatní stroje jako zdroj vyplácení listovních zásilek tato země přijal v roce 1930.

První stroje byly stroje výplatními razítky a fixní výplatní hodnotou anglické provenience Universal Midget (FV - 5). Mohly tisknout až sedmi hodnot. Strojů bylo několik.

Zatím jsou známy otisky dvou typů s optickou podobností, ale s menšími rozdílnými detaily. 

Výplatní razítka zase  nápadně připomínají poštovní známky. blízkost je až podivuhodná. Vlevo od výplatního razítka se umístilo velmi těsně denní razítko.

 

 

Licenční model FRANCOTYP " C" vyrobený jako model UNIVERSAL "O"

 

V roce 1931 tato firma zprovoznila model OO", což byl Francotyp C v rámci poskytnuté licence. Toto byl již model s mnohonásobnou výplatní hodnotou.

chile 003 

Číst dál...

VÝVOJ VÝPLATNÍCH STROJŮ a jejich otisků VE SVĚTĚ (8)

BELGIE

Výplatní otisky se v Belgii objevily v roce 1925.

Obsahovaly jen výplatní razítka, a tak by se mohly zaměnit díky vzhledu s automatovými známkami.Otisky vzniklay ze soukromých komerčních strojů, nikoliv poštovních, dále registrovaly poplatky a oraáely poplatky na zásilku.

První stroje byly s fixní výplatní hodnotou. Tyto stroje )tří výrobců: Universal, Hasler, Franco)  byly záhy nahrazeny stroji s limitovanými hodnotami s nastavitelnou hodntou až o počti devět (výrobce Timbographe). Název státu byl ve dvou jazycích - francouzštině a holandštině, výjimečně též v němčině. Designy výplatních razítek jsou různorodé, Belgie patří mezi jednu z nejsbíranějších výplatně-otiskářských zemí.

A - Výplatní stroje Universal měly možnost orážet až pěti fixními hodnotami. Některé otisky měly slogany vlevo od výplatního razítka. Poštou prošlých je minimum, většinou to jsou zkušební otisky či otisky z ochoty, které= se zachovaly.. To neubírá na jejich hodnotě (v současnosti cena se pohybuje mezi USD 250 - 350,-). Otisky této soustavy jsou poznatelné - měly seriové číslo uvozené písmenem A. Rok 1925

B - Výplatní stroje Hasler, model D106, s fixními hodnotami v počtu osmi. tyto stroje neměly jen komerční subjekty, ale i pošty - značení bylo B 001 výše. Čísla strojů byla uvozena písmenem B. Rok 1925

C -  V roce 1926 se zprovoznily stroje Franco s fixní hodnotou v počtu pěti .Výplatní razítka měla původní tvar dvou předchozích, ale seriová čísla začínala písmenem C.

 

 

Belgie má ještě jednu zvláštnost, které ve světě nenajdeme - výplatní stroje  s fixní hodnotou, které byly používány pro vyplácení služeb při pžříjmu balíku na železničních stanicích. Byly používány komerčními subjekty (s písmenem A před číslem). Ty používaly i dráhy, al označení bylo bez písmene. Stroje dodala švýcarská firma Hasler. Tvar výplatního razítka byla odlišných od komerčních pro zásilky v poštovním provozu. Zásilky se mohly orážet patnáctí fixními hodnotami.

Tyto stroje se objevily v roce 1928. Získaly si oblibu a používaly se poměrně dlouho (zachytily s otisky ještě z roku 1971).

 

 

belgie 001

Číst dál...

VÝVOJ VÝPLATNÍCH STROJŮ a jejich otisků VE SVĚTĚ (7)

Otisky s fixní výplatní hodnotou ve výplatním razítku.

BARBADOS

První výplatní stroj začal v této zemi působit v roce 1932 (některé zdroje uvádějí rok 1934). První soustavou výplatních strojů byla soustava NEOPOST s fixní či limitovanou výplatní hodnotou. Výplatní razítko opět formu a obsah převzalo od klasických známek.

První stroje Neopost umožňovaly orážení zásilek několika hodnotami - u fixní hodnoty to byly tři veličiny, u limitované šest. Navíc některé stroje orážely britským měnovým systémem, některé již desetinným. To je vidět z hodnot. . Dalším stroje s fixní hodnotou byly zprovozněny v roce 1950 (!).  Výplatní razítko mělo jiný vzor, ale zase připomínalo poštovní známku.  Tento model byl vylepšen - mohl orážet šesti fixními hodnotami.

Rok 1951 přinesl již stroje Universal Multivalue s mnohonásobnou výplatní hodnotou. 

 

První tři otisky Barbadosu  fixní (limitovanou hodnotou).

 

barbados 004 

 

 

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS