HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

Báseň věnovaná specializovaným oborům

Na závěr mé inaugurační přednášky po zvolení předsedou KF 00-15 v roce 2010 mi dovolte parafrázovat báseň Jaroslava Lešetického z úvodu mého vystoupení:

 

 

 

SPECIALIZOVANÝM OBORŮM

 

 

 

Nebourají svět, neválčí kulomety,

jen tiše zneuznané kráčejí světem.

Záliby nemají v lomozném křiku,

bohužel jim nestačí ani koutek

v malém pokojíku.

 

 

Ivan Leiš v RADONICÍCH 2012

 

 

SPEC 001

Číst dál...

JAK ŠEL ČAS S KLUBEM

Vzpomínka na 75. výročí založení KF 00-15, kde zazněly vzpomínky na začátky činnosti klubu, o jedněch z prvních členů klubu, o jednom z významných členů klubu dr. Karla Všetečky a sled názvů klubu filatelistů za 75 let.....

 

KF 1 001     KF 2 001     KF 3 001     KF 4 001     KF 5 001

Číst dál...

POSLEDNÍ PŘEDSEDOVO OHLÉDNUTÍ

Poslední předsedovo ohlédnutí

Je to až k neuvěření, jak rychle čas utíká. Letos na podzim to bylo již osm let, kdy jsem jednateli našeho klubu a dlouholetému kolegovi Slávkovi Kukačkovi po několika dnech kývl na jeho nabídku nominovat mne na pozici předsedy Klubu filatelistů, sběratelů specializovaných oborů, 00-15 za odstoupivšího předchozího předsedu Jiřího Váchu.

Velmi rád jsem tuto nabídku přijal, ale jen na období jednoho až dvou let. Skutečnost však byla jiná z tohoto úmyslu se vyvinulo osm let, které ulétly jako list ve větru. Žádné velké plány jsem před členy klubu nepostavil. Skromnost, pokora a úcta a respekt k našim předchůdcům, kteří svůj čas a energii od roku 1943, kdy byl náš klub založen, věnovali, jsem si vetknul do pomyslného erbu svého období práce pro klub. A ještě jednu věc jsem si stanovil. Upevnění identity sběratelství a otevření klubu nejen pro členy, ale i pro filatelistickou a laickou veřejnost. Identita, toť kotva všeho děn a naší existence, řekli by čeští vlastenci v 19. století.

Na tomto místě nemá cenu podrobně popisovat, co klub pod mým vedením vykonal. Čtenáře prahnoucí po informacích tohoto druhu odkazuji na mé „posledníky“ či „ohledníky“, které jsem každý rok vytvořil a zavěsil na naše stránky www.kf0015.cz. Věnovali jsme se důsledně všem činnostem, které rozvíjejí filatelistickou zálibu – zajišťování novinek českých a slovenských známek, celin a FDC,

tradiční přednáškové činnosti, exkurzím a procházkám po poštovních místech v Praze, zřízení hned tří webů – jednoho všeobecného a dvou specializovaných, výstavnictví, klubovým minivýstavkám, pravidelným schůzkám členů a sympatizantů klubu, zajišťování poštovních artefaktů a hlavně každodenní propagaci sběratelství specializovaných oborů a poštovní historie. Vše s cílem propagovat zálibu, které se celoživotně věnujeme. Klubové prostředí a absence specializovaných entit mne podpořily k tomu, že jsem během předsednictví pro členy a další zájemce vytvořil sám či s přítelem Robertem Di Casolou několik skromných dílek, které, jak doufám, obohatily naši chuďoučkou filatelistickou literaturu. Byly to jednak katalogy čs. a českých výplatních otisků a české verze úvody k nim, katalogy slovenských výplatních otisků z předchozích období a hlavně kniha z memoárové filatelistické literatury o začátcích výplatních strojů a sběratelství výplatních otisků v Československu. Zde bych chtěl i připomenout, že klub díky úzké spolupráci s nadací Život 90 pomáhá této instituci při plnění jejích chvályhodných cílů v sociální oblasti.

Letos, když se ohlížím, jednou z hlavních událostí byla připomínka 75. výročí založení našeho klubu dne 13. 5. 1943. Připomínka, která podporuje celou entitu ve vší skromnosti a která jí dodává potřebnou sílu. To byl středobod naší konsistentní činnosti kromě pravidelných akcí a činností, kterým se věnujeme. Důležitou součástí   byla i pravidelná přednášková činnost, kterou se snažíme obohacovat nová témata přednášek, ale hledáme i nové autory s cílem neustrnout. Přednášky organizujeme již 75 let, první přednesl v Obecní domě na ustavujícím zasedání náš čestný předseda a zakladatel klubu Václav Nebeský na téma deskových značek známek z území Československa. Před 38 lety dostal přednáškový cyklus řád a pravidelnost s tím, že se snažíme obohatit i obrazovým přenosem artefaktů ze sbírek přednášejících na obrazovku anebo promítací plátno a zařazováním nejzajímavějších přednášek na náš web. Web obsahuje plno filatelistických informací, zpráv (stal se z něj jakýsi FILMON – aktuální filatelistický monitor českého filatelistického života), ale čtenář zde najde zdarma a bez hesel víc než desítku katalogů různých poštovně historických oborů jednak na kmenovém webu, jednak na dvou specializovaných portálech (modry.kf0015.cz a special.kf0015.cz).

Web je sběratelsky více než hodnotný a podporuje různé, někdy i nedostupné a zapomenuté obory.

Nutno zmínit i řadu článků a studií z různých oborů a články připomínající různá výročí a osobnosti, často v minulosti opomíjené a zanedbávané, a to i častokrát úmyslně. Je třeba vzpomenout, že se konala i Specializovaná světová výstava poštovních známek PRAGA 2018 k různým výročím. I zde jsme přispěli skromným příspěvkem a podpořili dvěma exponáty třídu literatury jednoho z našich členů. Na závěr této neúplné bilance zmiňuji ještě jednu důležitou informaci. V červenci 2018 se náš klub stal právně pobočným spolkem SČF.

Na závěr bych rád odpověděl na slova uvedená v nadpisu k tomu ohlédnutí. Proč poslední předsedovo ohlédnutí. Odpověď je jednoduché. Jak jsem uvedl: „Život běží jako o závod“. Stárnutí a jeho koloběh nezastavíme. Tak je to i v mém případě. Letos má choť, má rodina včetně mne a společníci se rozhodli, že omezíme razantně naše podnikání a že dojde nejen na zrušení nejen některých, hlavně zbožových činností v našich rodinných firmách, ale i na zrušení některých firem. Tím naše přítomnost v Praze a okolí není potřeba a my se odebereme na místa vzdálená. Tím by občasný a „korespondenční“ předseda klubu byl naprosto zbytečný a klub by se dostal do nezáviděníhodné situace. Proto už v polovině minulého roku jsem jednateli a členům výboru v předstihu oznámil svůj úmysl odstoupit z funkce předsedy k 31 . 12. 2018 a uvolnit místo předsedovi novému.

Je pochopitelné, že členem klubu zůstávám. I když mám nabídky stát se členem v místě, kde budu trávit poměrně dost času. Ale není v Česku klub (či entita), který se tak dlouho a tak intenzivně věnuje mé celoživotní zálibě – specializovaným oborům. Není nad věrnost a úctu mým předchůdcům, které= jsem většinou osobně znal a kteří mne ovlivnili a umožnili, abych se specializovaným oborům a poštovní historie plně věnoval a realizoval své redaktorské zaujetí. Když mi to umožní okolnosti, rád mezi členy klubu zavítám.

Na tomto místě děkuji všem, kteří mi osm let pomáhali při plnění klubových úkolů. Věřte, nikomu nebude více líto, že se nebudu moci zúčastňovat pravidelně přednášek a schůzek výboru klubu, které probíhaly věcně, v pěkné a dělné atmosféře, na kterou budu jen v dobrém vzpomínat. Oceňuji perfektní činnost výboru a řady našich členů. Bez ní by ocenění FEPA a další pochvaly nebyly možné.

Klubu, našim členům a novému vedení přeji plno úspěchů a sběratelské radosti. Zdravím sokolsky – ZDAR. Všem hodně zdraví a životního a sběratelského štěstíčka. Zároveň přeji všem vše nejlepší do nového roku 2019 plného poštovně historických výročí (viz můj samostatný článek).

                                                                                              Ivan Leiš, předseda od 1. 1. 2019 emeritní      

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS