HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

Celistvosti v rarity přetvořené (8)

Celistvosti v rarity přetvořené (8)

 

Rok 1926 přinesl do československého poštovního provozu výplatní tsroje a jejich otisky. První a dlouhá léta pouzžívanou soustavou byly stroje vyrobené firmou Francotyp GmbH v Německu (od názvu této firmy u nás udomácněl a dlouhá léta se používal název "frankotypy" pro stroje a pro jejich otisky, až sběratelská veřejnost v 70. letech přijala přesnější název "výplatní otisky").

 

Monopol výplatních strojů Francotyp přerušily výplatní stroje firmy POstalia (též Něměecko) ve 40. letech, které byly  zakoupeny čtyřmi uživateli na zabraných územích Německem (po Mnichovské dohodě o odstoupení Sudet Německu). Jeden z těchto strojů  zakoupil úřad starosty v Lovosicích pro vyplácení své pošty.  Celistvost s datem 12. 2. 1945 a sew zajímavým výplatním razítkem má další zvláštnosti - v otisku je denní razítko s dvoukruhem a můstky a kulaté razítko se symbolem "11a", prvním poštovním směrovacím číslem použitým na území Československa.  Zatím jediný známý či dokladovaný exemplář. Porto má označení oRRo. Tento otisk se liší ještě v označení oprávněného uživatele (na některých je vysekáno :"Bürgermeister-Amt"). Kromě tohoto lovosického výplatního otisku, jsou známy další tři: Teplitz - Schönau (-2/43-), uživatel Allegmeine Ortskrankenkasse, Wicklitz/über Aussig (-12/44-), Stahlwerk Karlitz GmbH, Neubistritz ( - 5/44-), uživatel  Fritz Rosel WERO.

 

Miroslav Bouška uvádí , že lovosický stroj byl prvním strojem Postalia na našem území. Jeho katalog uvádí záznamy prvních tří, G. Brunner doplnil výskyt čtvrtého (novobystřického). Počty otisků jsou minimální. 

POSTALIA LOBOSITZ 001

Číst dál...

CELISTVOSTI V RARITY PŘETVOŘENÉ (2)

CELISTVOSTI V RARITY PŘETVOŘENÉ (2)

 

O povolení a zavedení výplatního stroje a jejich otisků do československého poštovního provozu se začalo uvaovat již počátkem dvacátých let 20. století. Definitivní orzhodnutí padlo krátce po Kongresu UPU ve Stockholmu v roce 1924. Rok 1925 a počátek roku 1926 byly roky příprav. Vytypovaný výrobce výplatních strojů firma Francotyp GmbH Berlín společně s designovaným generálním zástupcem strojů Francotyp v Československu a firmou B. Jarolímek Praha vytvořil první otisky pro schvalovací účely a pro účely finančně - bankovní. Firma B. Jarolímek požádala centrální banku o úvěr na nákup strojů. Za tím účelem Francotyp GmbH poskytl otisk z června 1926 . Tímto otiskem (s použitím názvu pozdějšího uživatele Pražských vzorkových veletrhů) byl otisk, který nesl datum 1. 6. 1926 a ve svém návrhu se objevilo již výplatní razítko ve tvaru "motýlka" či "větrné růžice" (na přání ministerstva pošta a telegrafů). Z hlediska právního  je otisk první známou čs. esejí výplatního otisku  a z hlediska sběratelského první známý otisk - první esej. Poštou prošlé otisky začaly ecistovat až od poloviny září roku 1926. Zobrazená celistvost je součástí archivu ČNB a je přílohou k žádosti firmy b. Jarolímek o poskytnutí úvěru na provozní účely firmy. Zatím je známá jen jedna celistvost.

1.čs.esej

 

  

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS