HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

CELISTVOSTI V RARITY PŘETVOŘENÉ (26)

CELISTVOSTI V RARITY PŘETVOŘENÉ (26)

 

Poštovní správa osvobozeného Československa se rozhodla v roce 1946 změnit vzhled výplatních otisků. Pošta opustila starý tvar výplatní razítka v otisku, ketrým byla "větrná růžice" s posláním posílat zásilky do všech směrů ve svět Mezi sběrateli však zdomácněl výraz "motýlek" připomínající křídla motýla, i když byly čtyři... Stalo se tak na základě Věstníku ministerstva pošt č. 62 ze dne 17. 12. 1946. Tvar mového výplatního razítka připomínal poštovní známku, pšta ji nazvala "razítko ve tvaru obdélníka, který je zoubkován". Mezi sběrateli zdomácněl název "pseudoznámka".  Tento tvar vydržeůl až do dneška a převzala jej i Česká republika, jakož i Slovensko. Průlomem od roku 2014 jsou digitální výplatní otisky, které opustily mázev Československo (nově Česká pošta) a výplatní razítko otisku ve staré formě se změnilo se souhlasem UPU na smíšenou formu nutných údajů.

Výplatní razítko  bylo v následujících letech postupně ve výplatních strojích na tento tvar měněno. "Motýlek" vydržel až do roku 1951, tedy asi pět let po úředním ohlášení této změny (byl jím otisk Francotyp - FR 6h - 4m uživatele Ústredná sociálna poisťovňa Bratislava -  dohlédací pošta BRATISLAVA 2, datum 13. 7. 1951. Pozdější datum celistvosti s otiskem výplatního razítka ve tvaru "motýlka" zatím nikdo nenahlásil. Dtát se to může.

Kdo jiný by změnil starý tvar výplatního razítka za nový než generální zástupce firmy Francotyp v Československu, tehdy ještě firma B. Jarolímek Praha u svého ofisiálního výplatního stroje Francotyp FR 6h - 4m (viz obrázek), a velmi i zéhy - má nejranější celistvost nese datum 13. 2. 1947 (tento stroj vyplácel korespondenci firmy). Zatím jsem nenarazil na dřívější datum, co ž se může stát. Doplňuji, že firma B. Jarolímek měla více strojů, ale předváděcích. I zde se "pseudoznámka" může vyskytnout, ale nebyly to celistvosti poštou prošlé, což je má nejvyšší preference při hodnocení celistvostí a jejich hodnoty. Vypadá to, že tento otisk v Československu byl prvním, kdy došlo k této změně.

Rozhodnutí poštovní správy bylo zajímavé ještě z jednoho hlediska. Dne 29. 10. 1946 povolila jeden z posledních motýlků u nás. Týkal se stroje HASLER, který byl umístěn na poště PRAHA 1 ve formě poštovního výplatního stroje a nesl v sobě R-obrazec na doporučené zásilky. Za dva měsíce bylo vše jinak. Objevila se "pseudoznámka".

A ještě jedna zajímavost. Poštovní správa v roce 1946 rozhodla o tom, že denní razítka otisku nebudou již jednokruhové (1K), ale dvoukruhové a později i dvoukruhové s můstky (2K, 2K-m). To je ale jiná kapitola.

Tyto celistvosti roku 1946 a 1947 s těmito a podobnými by rozhodně neměly chybět v žádném exponátu jednak specializovaném dotýkajícího se výplatních otisků, ale též v exponátech dokumnetujícíh obnovu poštovního provozu v Československu v letech 1945 a dále. Bohužel chybí, a navíc jso oceňovány neobjektivně nejvyššími medailemi. Navíc hraniční data je to nejcennější, co činí každý obor, nejen obor výplatních otisků, tím pravým ořechovým...

 

OVS B. Jarolímek 1947 001

 

 

 

 

 

Číst dál...

CELISTVOTI V RARITY PŘETVOŘENÉ (24)

CELISTVOSTI V RARITY PŘETVOŘENÉ (24)

 

Dnešní zajímavá celistvost není až tak raritou, ale zcela jistě cennou zajímavostí. Jedná se o cleistvost vyplacenou výplatním otiskem Francotyp (FR 8h - 4m), dohlédací poštou je PRAHA 034, uživatelem Spořitelna a záložna v Praze v Mostecké ulici. Otisk je krásně "vyjetý", zřetelný, pečlivě otištěný, na svou dobu vynikající. I žlutá obálka na rozdíl tehdy hojně používaných modrozelených obálek dává vyniknout otisku. Co je však cenné, je adresát. Příjemcem zásilky je M. (Mirko) Marek tč. žijící v Mostě (posléze se přestěhoval do Teplic. Byl jedním ze členů Stolní společnosti příležitostným razítek a frankotypů, kterou založil v Praze o vánocích roku 1932 praotec sběratelského oboru výplatních otisků slovutný Jaroslav Lešetický. Když se v polovině třicátých let Společnost rozpadla, ponechal si její razítko a tím nás překvapil v roce 1976, když jsme založili sekci otisků výplatních strojů při Komisi poštovní historie a celin SČSF a naší entitě byl platným členem nejen informacemi a radou, ale hlavně rozsáhlou sbírkou. Byl jedním z mála, který pokračoval ve sbírání i v období Protektorátu Č+M a po válce. Nejcennější byla jeho sběratelská aktivita v 50. letech, kdy tento obor upadl do zapomnění a válel se v prachu filatelistického opovržení. Uchoval cenné kousky. Jedním z nich je i dnešní celistvost. Za to mu patří posmrtně velký dík. Jeho celistvosti jsou poznatelné podle čísel v levém horním rohu psané tužkou krasopisným písmem.

 

Celistvost Mirko Marek 001

Číst dál...

CELISTVOSTI V RARITY PŘETVOŘENÉ (23)

CELISTVOSTI V RARITY PŘETVOŘENÉ (23)

 

Jedním z prvních československých příležitostných otisků byl i otisk uživatele Výboru pro oslavu tisícího výročí smrti s. Václava se sídlem v Praze III, Josefská ulice č. 8. I tento otisk má svou zajímavou historii. Výplatní stroje byl pouze zapůjčen firmou B. Jarolímek a po dne 31. 12. 1929 měl být vrácen zpět zapůjčovateli. Krátkodobý uživatel však dne 7. 1. 1930 oznámil, že tsroj bude zakoupen a přenesen do expedice Svatováclavské Ligy.

 

V roce 1928však došlo ještě k jedné zajímavosti Výbor nechal zhotovit otisk s dohlédací poštou PRAHA 1, otisk byl zhotoven (viz 1. obrázek)  Záhy bylo zjištěno, že dohlédací pošta pRAHA 8 je příhodnější pro provoz, a proto byl název v denním razítku změněn na pRAHA 8. První otisk se stal esejí (Bouška/Leiš Ess 28), druhý od 16. 10. 1928 řádným otiskem pro poštovní provoz ( druhý a třetí  obr PR 308a). Takto ve své podobě vyplácel až do 10. 2. 1930, poté bylo změněno označení oprávněného uživatele - Svatováclavská Liga - Praha II, Josefská 8. Dne 2. 2. 1931 došlo ke změně názvu pošty na pRAHA 11 v denním razítku (důvod : přesídlení subjektu) a změnil ose i označení: Svatováclavská Liga - Praha IV., Hradčanské nám. 8. Stroj týž, jen otisků se vytvořilo několik... U sběratelství se vyplatí sldovat všechny související detaily, včetně sídel a adres uživatelů. Ty zapříčiňují i změny otisky, zde např. dohlédacích pošt.

 

A ještě jena zajímavost. Adresátem je známý prvorepublikový sběratel Alois Š´tovíček, obchdoní příručí z Rychnova u Jablonce nad Nisou. Z jeho sbírky se zachovala celá řada cenných celistvostí s faksimilí jeho podpisu Šťovíček na rubu celistvostí.c

 

 

Otisk sv. Václava 1000 let 2 001     Svatováclavská Liga Praha 8 a Praha 11 001

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS