HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

45 LET SOUDRUŽNÉ POŠTOVNĚ HISTORICKÉ LITERATURY

Sběratelství se vyznačuje nejen shromažďováním, systematickým tříděním, studiem, zhodnocováním sbírek všeho druhu, ale zejména i sdělováním poznatků prostřednictvím literatury, ať již tištěné či nověji elektronické literatury. 

Platí to u všech sběratelských oborů a zálib. Nejinak tomu je i u sběratelství poštovní histoirie či v oblasti sběratelství specializovaných oborů ve filatelii. Ty\to dva termíny se hodně kryjí, nicméně specializované obory o něco více překračují hranice sběratelství artefaktů poštovní historie. 

Počátkem roku 2021 uplyne již 45 let od položení základů k systematickému, konzistentnímu sběratelství poštovní historie a následnému sdělování získaných či ověřených poznatků. Počátkem roku 1976 byla obnovena činnost komise specializovaných oborů, která vznikla po úspěchu Světové výstavy poštovních známek PRAGA 1962 a následné Výstavy specializovaných oborů v Praze roku 1966. Rok 1970 bohužel ukončil slibný vývoj tohoto orgánu, který vytvořil prostor pro sběratelství specializovaných oborů. Rok 1976 vytvořil novou naději. Utvořila se komise specializovaných oborů, později přejmenována na komisi poštovní historie a celin  SČSF pod vedením staronového předsedy dr. Vratislava Palkosky, který převzal žezlo od Svazem dosazeného ing. Miroslava Polišenského, který chod této komise spíše udržoval nad vodou. 

Ruku v ruce s obnovou komise se obnovilo i zpravodajství komise. Mohlo navázat na předchozí Zpravodaje specializovaných oborů, jehož několik čísel vyšlo díky záslužné práci Václava Mahovského a zejména dr. Karla Všetečky. Nicméně se začalo na zelené louce. Redakční zásibník neobsahoval žádné uložené příspěvky, muselo se začít s formováním redakční rady, koncepce zpravodaje se musela oprášit a položit na nových základech, bylo nutno přesvědčit nastupující představitele komise sekcí k psaní příspěvků, založit adresáře odběratelů, vše napsat na blány po vytvoření textů a jejich korekturách (růžová vodička), zajistit technické podmínky pro tištění, snášení a zasílání zpravodajů. Tím vším mne pověřil designovaný nový předseda komise. Na vše jsem kývl a vrhl jsem se do práce s velkou vervou a nadšením. Vše byla velká neznámá, Byla to velká výzva. Pomohla mi získaná zkušenost s psaním pro různé dětské  časopisy, vydáváním školních časopisů na základní škole ve Śtěpánské 8, na  Akademickém gymnáziu  ve Śtěpánské 22 a při založení a vydávání vysokoškolského časopisu EKONOM na VŠE.

První číslo pod názvem Zpravodaj komise specializovaných oborů, poštovní historie a celin SČF jsem vydal v červnu 1976, tedy před 45 lety.  Mělo 23 stran vytištěných cyklostylem. Bylo mi líto nezveřejnit aspoň na první tsránce obrázek z bohaté poštovní historie. Obrázek je vždy lepší než slepý text, řekl jsem si. U svého zaměstnavatele jsem zajistil vytištění první strany, který zveřejnila celistvost dopisu odeslaného v Kutné Hory (Kuttenberg). Povedlo se, Teď si uvědomuji, že jsem nastavil styl s cedlistvostí na titulce. Do dneška se tohoto stylu držím a jsem rád, že i řada dalších redaktorů se k němu připojila. Měl jsem štěstí, ve sbírce jsem našel krásnou celistvost předznámkového období. Tu jsem doplnil propagačním heslem ke č50. výročí organizovaného poštovnictví v českých zemích (1526 -1976).I to mi hrálo do noty. 

Toto první číslo bylo číslem kolektivním - přispěli skoro všichni přestavitelé tehdejší poštovní historie u nás -  přátelé Palkoska, Polišenský, Maxa, Kukačka, Bouška, Mahovský, Nekvasil. Rychlost přímo úžasná. Uzávěrka byla dne 21. 4. 21976 a v červnu číslo vyšlo a do prázdnin a dovolených jsem vytištěný zpravodaj nechal vytisknout, vlastnoručně "slízal", zaobálkoval a  odeslal. Vše se událo v Celetné ulici a zpravodaje jsem poslal buď z Hlavní pošty v Jindřišské anebo druhý den z pošty\ 011 v Josefské.Číslo bylo hutné, vedoucí sekcí nastínili své plány, objevila se poprvé klasifikace české poštovní historie a celin, hlavní obory dostaly velké slovo. Úvodní slova bardů naší poštovní historie jsem doplnil ještě změnami v poštovním provozu informací o Celostátní výstavě spec. oborů v Kutné Hoře, pravidly pro rozesílání a několika dalšími informacemi. 

Ohlas byl velký. Tak velký, že jsem ihned začal připravovat číslo 2 - 3 (dvojčíslo), které jsem vydal v říjnu 1976.

Začaly mi chodit ohlasy a nové příspěvky, redakční zásobník se plnil. Začal jsem tušit, že "vykopnutí míče" otevřelo vrata k dalším publicistickým počinům. Vzápětí se založeily krajské zpravodaje, které dosáhly též vysoké úrovně. Nebyla nouze o články ve Filatelii a Mladém filatelistovi, katalozích výstav, začaly se tisknout skromné studie.

Následovaly další zpravodaje, které se vytvořili odloupnutím rubrik sekcí v centrálním zpravodaji. Rok 1978 umožnil tisk těchto zpravodajů vybraných sekcí. Zpravodaje komise se pžejmenoval na POŠTOVNÍ HISTORII. Poté, co jsem byl jmenován předsedou KPHC SČSF v roce 1986, tak došlo k další změně - založil jsem zpravodaj POSTILION, který před několika lety dosáhl počtu 100 výtisků pod redakčním vedením dr. K. Špačka (od roku 1990). K tomu jsem si přibral ješětě zpravodaj VÝPLATNÍ OTISKY. Naštěstí jsem pro práci na tomto zpravodaji získal celou řadu spolupracovníků.

Začaly se vydávat i zpravodaje mimo komisi či sekce (Kurýr), z nichž řada se stala nezávislými zpravodaji v nových podmínkách.

Digitální věk přinesl další změny v této publicistice - rok 2013 přinesl internetový web v rámci klubu 00-15, u jehož kolébky jsme měl tu čest stát společně s dalšími kolegy v klubu 00-15. Existuje do dneška a získal i dva další weby.  Přirozeným pokračováním začátku před 45 lety je i tento web, který je spíše lifestylovým webem, i když s převažujícími poštovně  historickými články, studiemi a katalogy. 

O různých katalozích a knihách ani nemluvím. Rok 1976 otevřel stavidla poštovně historické literatury různých forem. 

Tento text doplňuji několika ilustracemi:

a/ titulkou 1. čísla Zpravodaje KSO/KPHC SČSF,

b/ první stránkou tohoto zpravodaje, kde je uvedena i tehdejší redakční rada,

c/ mým úvodníkem z dvojčísla 2 - 3 tohoto Zpravodajem

d/ obrazovou přílohou z dvojčísla 2 -3/11976 tohoto Zpravodaje,

e/ pochvalným dopisem mé maličkosti od  předsedy dr. Vr.. Palkosky,

f/ čtyřmi fotkami z různých akcí, první je  z konference poštovní historie v Písku při Dni poštovní historie, kde jsem přednesl referát přibližující koncepci komunikační a publicistické koncepce nově vzniklé KPH (za předsednckým stolem jistě poznáváte Vojtu Maxu (úplně nalevo), já stojím a přednáším obklopen dr. Vr. Palkoskou a ing. Emilem Votočkem, ostatní jsou písečtí pořadatelé, na dalších třech fotkách je práce z terénu, kde jsem získával vědomosti a informace, které posloužily při tvorbě čísel zpravodajů - jistě poznáváte profesora  Papouška či kolegu Veselého a další renomované filatelisty. 

Tolik ve stručnosti k této historii. Mám velkou radost, že již 45 let se spíše kontinuálně a soudružně o specializovaných oborech a poštovní historii. Někdy s přestávkami, někdy be znich, ale psaní řadě autorů vydrželo a řada redaktorů jim publikaci poznatků, tak důležitých pro sběratleství, umožnila. Všem díky. Je to velká práce, namáhavé, na úkor vlastního času, ale domnívám se, že stála za to. Můj archiv je plný kladných ohlasů.

 

Bull 001     Bull 002     Bull 003    Bull 004     Bull 005    Bull 006     Bull 007

 

Číst dál...
  • Zveřejněno v ZÁLIBY

CESTA DO ZEMĚ SNŮ: SALT FLAT (PINE SPRINGS), TX (108)

Pine Springs, TX

 

Stanice předávací dostavníkové pošty  organizované firmou BUTTERFIELD Overland Mail (majitel John Butterfield) se nacházela na stezce Pinery v okrese Culberson na dostavníkové trase St. Louis - San Francisco. Dnes jsou znatelné jen ruiny stanice, která byla postavena v roce 1858 a opuštěna v roce 1859."The Pinery" či "Pine Spring"  Stage Stand se nachází v Pine Springs u Salt Flat v Guadalupe Mountains National Parku. I toto významné místo je součástí bohaté americké poštovní historie. Upomínky na tuto dobu byly na tomto místě vztyčeny v roce 1936.Místo je na vrcholku průmyslu Guadalupe.Dostavníková pošta přepravovala osoby a americkou poštu (US Mail). Tento způsob dopravy pošty byl Kongresem v roce 1857 povolen americkému generálnímu poštmistrovi (Aaron V. Brown) uzavřít smlouvu na dodávku americké pošty ze St. Loius do San Francisca. Předtím byla pošta směřující na Dálný východ poštovní linkou v San Antoniu a San Diegu nazývané JACKASS MAIL (červen 1857).

 

Pine 003     Pine 001     Pine 004    Pine 002     Pine 005     Pine 006     Pine 014     Pine 015     Pine 008     Pine 009         Pine 010     Pine 011     Pine 012     Pine 013

 

 

 

 

Číst dál...

KULATÁ POŠTOVNĚ HISTORICKÁ VÝROČÍ ROKU 2021

PŘEHLED KULATÝCH POŠTOVNĚ HISTORICKÝCH VÝROČÍ V ROCE 2021

(výběr nejdůležitějších se vztahem k území Českoslovesnka/ Česka v období 1516 – 1996)

 

       1516 (505 let)

       Taxisové uzavírají poštovní smlouvu s Karlem I. (pozdějším císařem)

       1526 (495)

první mimořádný taxisský poštovní kurs v českých zemích v souvislosti s volbou Ferdinanda I. českým králem, tato událost je považována za začátek organizovaného poštovnictví u nás

 

1751 (270)

císařovna Marie Terezie vydala v Prešpurku (nyní Bratislava) první dědičné privilegium pro poštovní stanice v Čechách a na Moravě (18. 5.)

1751 (270)

znovuzavedení systému polovičního porta (1. 11.)

1776 (245)

ručení pošty za cenné zásilky

1786 (235)

zavedení tzv. přihlašovacího lístku (Meldezettel) pro ověření doporučené cenné zásilky

1791 (230)

zavedení zpátečních lístků na doporučené zásilky,

zahájena masívní výstavba komunikací v Čechách

1836 (185)

povinné označování poštovních služeben štíty se státním znakem

1851 (170)

v Rakousku zavedeny první novinové známky na světě (tzv. merkury),

zahájil se provoz vlakových pošt na trase Vídeň – Praha,

dokumentačně doloženo použití prvního místního podacího razítka v Jaroměři

1876 (145)

  1. Bell patentoval telefon

       1881 (140)

       instalována a zprovozněna první telefonní linka v Čechách (Ledvice – Duchcov) – 10. 4.

       1886 (135)

       zavedeny zálepky,

       zprovozněno telefonní spojení Brno – Vídeň

       1891 (130)

       Světová poštovní unie (UPU) zřídila účtovací ústředí

       1896 (125)

zavedly se pořadové arabské číslice do úředního názvu poštovních úřadů

1906 (115)

v Karlových Varech se zprovoznila telefonní ústředna systému střední baterie

1916 (105)

začaly se vydávat spěšné (příplatkové) známky pro tiskoviny,

vydán Poštovní řád

1921 (100)

na poštovním úřadě PRAHA 31 se instalovala radiotelegrafní stanice (1. 2.),

na letiště Kbely byl zřízen pro účely letecké pošty zvláštní poštovní úřad (od roku 1926 poštovní úřad PRAHA 86)

1926 (95)

otevřela se pobočka Poštovního úřadu šekového v Brně,

dne 16. 9. byly v čs. poštovním provozu uvedeny v činnost první dva komerční výplatní stroje Francotyp (prozatím na zkoušku, v listopadu nastálo), prvními oprávněnými uživateli byly Živnostenská banka a Česká průmyslová a hospodářská banka (Příkopy, Praha)

1931 (90)

dokončena stavba Poštovní spořitelny na Václavském náměstí v Praze,

dokončena budova Československého rozhlasu a Ředitelství pošt a telegrafů v Praze na tehdejší Fochově třídě (dnes Vinohradské ),

firma Baťa zavedla dálnopisné spojení Praha – Zlín,

v Brně dokončena automatizace telefonního provozu.

       1936 (85)

vydáno vládní nařízení o používání pošty (14. 7.)

1946 (75)

vydán nový Poštovní řád (1. 7.),

do provozu pošt zavedeny poštovní výplatní stroje na vyplácení zásilek, prvními poštovními výplatními stroj byly švýcarské stroje výrobce Hasler (výplatní razítko mělo prvorepublikový tvar – větrnou růžici, nově do otisky vsazen doporučený obrazec),

zásadně změněn vzhled výplatních otisků (výplatní razítko a denní razítko, zaveden nový vzor výplatního razítka – zoubkovaný obdélník a dvoukruhové denní razítko s můstky)

1946 (75)

ministerstvo zahraničních věcí vydalo vyhlášku o přistoupení ČSR k úmluvě a ujednání SPU z roku 1939 v Buenos Aires

1956 (65)

zavedení prvních letadlových pošt na trase Praha – Bratislava – Košice a zpět (označeny 2001 a 2002),

otevřena první strojně početní stanice v Poštovní poukázkové ústředně

1961 (60)

zakoupeny vozy z NDR pro potřeby vlakových pošt

1966 (55)

ustavena komise speciálních oborů při SČSF s pozdějšími názvy komise specializovaných oborů,

komise poštovní historie a celin, komise poštovní historie prvním předsedou Václav Nebeský)

1971 (50)

zavedena služba přenosu dat

       1976 (45)

ustavena staronová komise specializovaných oborů (později komise poštovní historie a celin SČSF (předsedou Vratislav Palkoska), ustavena sekce otisků výplatních strojů KSO – KPHC SČSF a další sekce nově vzniklé komise zabývajících se sběratelstvím oborů poštovní historie a celin

1981 (40)

zrušení letadlových pošt (zůstává jen od 1. 1. 1982 linka Praha – Bratislava – Košice a zpět),

do zkušebního provozu byl na poště Žilina 1 uveden samoobslužný automat pro příjem doporučených zásilek československé výroby (Provozní laboratoř Ředitelství spojů v Žilině (18. 6., počáteční pořadové číslo 10001, automat č. 1)

       1996 (25)

zavedena poukázka H,

zaveden obchodní balík se systém „tracing and tracking“

Sestavil: Ivan Leiš pro potřeby KF,  sběratelů specializovaných oborů 00-15 Praha pro klubový web www.kf0015.cz

  1. verze 13. 1. 2020 (1. verze), aktualizace (2. verze - 19. 12. 2020)
  2. Ivan Leiš, vlastní archiv, vlastní publikace
  3. Zpracováno na základě Poštovnictví v Čechách, na Moravě a ve Slezsku (Čtvrtník, Galuška, Tošnerová, osobního archivu, pamětí Zaběhlického, Dějiny pošty aj.).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS