HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

KOUZLO CELISTVOSTI (3)

Zachované a zachovalé celistvosti z různých dob jsou věrohodným svdkem událostí. Nejinak tomu je i u celistvostí z let 1945 - 1948, kdy se využívaly celistvosti s nátisky předchozích dob a z úsporných důvodů se využívaly i ve svobodné době. Svědčí o tom celistvost vyplacená uživatelem Brněnské továrny trestí a cukrových barvov pod národní správou  Brno s datem 11. 10. 1947. Výplatní tsroj patří mezi skupinu FR 8h - 4m (2k) bez můstků. Ttyo celistvosti jsou hodnoceny vyšším oceněním.

 

celistvost 001

Číst dál...

50 LET S POŠTOVNÍ HISTORIÍ (1971 - 2021), 70 lET S POŠTOVNÍ ZNÁMKOU (1951 - 2021)

50 LET S POŠTOVNÍ HISTORIÍ )1971 - 2021)

 

Je to skutečně  neuvěřitelné. Letos uplynulo 50 let od okamžiku, kdy jsem začal brát doklady poštovní historie (a celin) vážně a kdy jsem začal je  začal sbírat cíleně a systematicky. Základem byly zdroje celistvostí. V srpnu 1970 jsem se zařadil po ukončení studia na VŠE do pracovního procesu. To obnášelo řadu výhod, ale i nevýhod, abych byl upřímný. zůstanu u výhod a zmíním jednu, která má úzký vztah k mému životnímu sběratelství - poštovní historii. Brzo jsem zjistil, že v podniku, který mne přijal jako čerstvého absolventa, byla i podatelna, jak bývalo zvykem v té době. To by nebylo nic divného. Ale v podatelně se nacházel koš na papíry a v ní každý den končily obálky z došlé korespondence. Navíc kolegyně z podatelny měly pochopení pro vášeň ulítlého mladého inženýra. Na podnikových večírcích ROH jsem se jim odměnil tancem včetně shimmy- shimmy s milou paní Kloboukovou, která filatelii přála snad nejvíc. A že to byly úžasné kusy - artefakty k pohledání. Tuzemsko, cizina. A hlavně vše na celistvostech, které skýtaly řadu znaků vyplácení, dopravy a přepravy poštovních zásilek. Byly i nádherně adjustovány razítky či různými nálepkami anebo poznámkami. Prostě ráj. Jenže na koš na papíry nás bylo několik, někdo si přivlastnil obálky s poštovními známkami, další provizorní doporučené nálepky.. Na mne zbylo vše ostatní - paušalovaná pošta, kurýrní pošta a hlavně velké novum pro mne - výplatní otisky či frankotypy, jak to tehdy ještě nazývala filatelistická veřejnost a laici.Denně přísun desítek, stovek. Sbírka nabírala utěšených rozměrů. Postupně se připojovali o přátelé a bývalí spolužáci z ostatních podniků a organizací. Sbírka celistvostí poštovní historie byla na světě. Ještě v roce 1970 jsem hledal směr -poštovní známky mne tak nechytly jako pozdější cleistvosti poštovní historie. Hledal jsem směr, a konečně jsem jej našel .Letos to je v roce 2021, to už je 50 let, kdy jsem se začal věnovat intenzivně a systematicky poštovní historii.

 

Hromadit materiál však nešlo do nekonečna. Bylo nutno najít obory, směr a ověřit si směřování v odborných kruzích. I to se podařilo. V mých memoárových knihách jsem to již zmínil. Pomohl spolužák z VŠE František Komers, sám filatelista,  který mne doporučil bardovi specializovaných oborů Václavu Nebeskému.Ten mne ještě s přítelem Pavlem Jechem pozval mezi skutečné odborníky a sběratele, kteří se sdružovali v Klubu filatelistů. Poznal jsem skutečné sběratele, kteří též našli svůj směr sběratelství. A nebyly to jen poštovní známky. Klub zejména v letech 1971 až prakticky do dneška, to byla skutečná Vysoká škola filatelie a poštovní historie. A nejen to, všichni tito specialisté se nechali od nás - nováčků poučit. A byli to i ti, kteří se našim oborům věnovali dlouho před nám. Nový vítr, řekli si? Ať to bylo jakkoliv, stalo se, byli jsme přijati, ba co víc, vzali nás do party a otevřeli dveře království poštovní historie.

 

Další léta jsme pokračovali na různých úrovních a v různých entitách, prakticky až do dneška. V roce 2010 jsem opět naskočil od jedoucího vlaku specializovaných oborů a přijal nabídku jednatele KF Pravoslava Kukačky, abych vedl klub jako předseda KF. Stalo se, v této pozici jsem strávil osm let (2010 -2018). Dodnes se snažím být s klubem ve styku a v úzkém kontaktu. Začal jsem v roce 1971 a pokračuji i po padesátí letech v roce 2021.

 

Ani mezitím jsem nezahálel, ale pracoval jsem v jiných entitách filatelie a poštovní historie, doma i v zahraničí. Jako ukázku uvádím dvě stránky z mé tehdejší tvorby - článek Co s exponáty moderní poštovní historie?, který jsem otiskl v roce 1983 na stránkách Středočeského zpravodaje poštovní historie pro tehdejšího redaktora Miroslava Formana.. Další ukázky dokumentují informaci o jedné z mých poštovně historických knih z roku 1991 - Výplatní otisky (příručka) - jedná se o informaci o právě vydané knize, která vznikla v době, kdy jsem ještě s dalšími kolegy pracoval v nezávislé Stolní společnosti sběratelů výplatních otisků, která vznikla den Po listopadu 1989 - 18. 11. 1989. Jsou to dvě nahodilé vzpomínky ke zmíněnému výročí.

 

Těch padesát let mi daly mnoho okamžiků radosti, ale občas i starosti. Ty  starostlivé a negativní se však z paměti vypařují rychleji do světa zapomnění. Zůstávají jen ty radostné a pozitivní.

 

Toto výročí není jediné. Uvědomuji si, že bych měl zmínit ještě druhé, které se začalo datovat v roce 1951, kdy jsem se začal rozkoukávat po světě a kdy jsem hledal hledal obvyklé věci jako každý kluk v mém věku v pěti letech.

V roce 1951 jsem začal sbírat poštovní známky a oko mne kolikrát zašilhalo i na dopisy, které dostávala má maminka od své rodiny z USA. Líbily se mi, byly hezké a hlavně poštovní známky byly s letadly. To bylo něco. Mohl jsem se jen dívat, maminka mi nedovolila slepit známky. A udělala dobře. Zůstaly mi v její pozůstalosti celistvosti se vším všudy. Však je pečlivě opatrovávala. Byly od jejích tet, strýčků, bratranců a sestřenic. A že jich bylo. Dopisy chodily pravidelně, někdy přes cenzurní stanice v ulici POlitických vězňů, krásně byly naparfémované a často byly v  leteckých obálkách. To byl velký zážitek. Dodneška tvoří základ mé sbírky leteckých celistvostí - mé další velké záliby. Táta mne bral každou neděli k Novákům na burzu a dohlížel, co si vybírám a kupuji za své malé kapesné. Chodili jsme často k Dětskému domu, kde naproti na rohu v ulici Na příkopech byla prodejna POFISu. Tam jsem utratil další kapesné za československé známky a za letecké známky ze světa, z nichž mne nejvíc uchvátily švýcarské známky s letadly nad Alpami. A tak to šlo dál. Každý den po škole jsme seděli z kamarády ze Sarajevské na schodech u vchodu až do setmění a měnili známky, dokud nás maminky nezavolaly k večeři.  Uliční burza fungovala úžasně. Sbírka poštovních známek se utěšeně rozrůstala. Dodnes ji opatruji jako oko v hlavě. Jak jsme mohl tušit, když Sarajevskou jezdily modré vozy s balíky tažené koňmi, že mne tato vášeň pohltí jako láva z Etny.,..  

 Takže i toto výročí - letos 70 let - si též rád připomínám a vyprávím vnoučatům, které občas chtějí slyšet i něco z dávných časů, kdy ještě nebyly počítače, ipedy a mobily. Učili jsme se nikoliv z obrazovek, ale z malých známek a lícových a rubových stran došlých dopisů hlavně z ciziny.

To byla panečku Vysoká škola zeměpisu, dějepisu a též i politických osobností později nazývaných gypsových hlav...  . A nejen to, začali jsme chápat, co je cizí jazyk a roč je třeba si jej osvojit.Letos uplyne 70 let od okamžiku, kdy mne uchvátila poštovní známka a začala mne provázet mým životem.

 

Takže dvě výročí, na oba roky 1951 a 1971 vzpomínám rád, začalo něco kouzelného a individulního,co mi už nikdo nikdy nevezme. To je moje životní bohatství. Na zachovaných artefaktech si tu dobu mohu vždy reálně připomenou i nynít. Díky za vše.

 

výročí 001    výročí 002

 

 

výročí 003

 

výročí 004

 

 

 

Číst dál...

45 LET SOUDRUŽNÉ POŠTOVNĚ HISTORICKÉ LITERATURY

Sběratelství se vyznačuje nejen shromažďováním, systematickým tříděním, studiem, zhodnocováním sbírek všeho druhu, ale zejména i sdělováním poznatků prostřednictvím literatury, ať již tištěné či nověji elektronické literatury. 

Platí to u všech sběratelských oborů a zálib. Nejinak tomu je i u sběratelství poštovní histoirie či v oblasti sběratelství specializovaných oborů ve filatelii. Ty\to dva termíny se hodně kryjí, nicméně specializované obory o něco více překračují hranice sběratelství artefaktů poštovní historie. 

Počátkem roku 2021 uplyne již 45 let od položení základů k systematickému, konzistentnímu sběratelství poštovní historie a následnému sdělování získaných či ověřených poznatků. Počátkem roku 1976 byla obnovena činnost komise specializovaných oborů, která vznikla po úspěchu Světové výstavy poštovních známek PRAGA 1962 a následné Výstavy specializovaných oborů v Praze roku 1966. Rok 1970 bohužel ukončil slibný vývoj tohoto orgánu, který vytvořil prostor pro sběratelství specializovaných oborů. Rok 1976 vytvořil novou naději. Utvořila se komise specializovaných oborů, později přejmenována na komisi poštovní historie a celin  SČSF pod vedením staronového předsedy dr. Vratislava Palkosky, který převzal žezlo od Svazem dosazeného ing. Miroslava Polišenského, který chod této komise spíše udržoval nad vodou. 

Ruku v ruce s obnovou komise se obnovilo i zpravodajství komise. Mohlo navázat na předchozí Zpravodaje specializovaných oborů, jehož několik čísel vyšlo díky záslužné práci Václava Mahovského a zejména dr. Karla Všetečky. Nicméně se začalo na zelené louce. Redakční zásibník neobsahoval žádné uložené příspěvky, muselo se začít s formováním redakční rady, koncepce zpravodaje se musela oprášit a položit na nových základech, bylo nutno přesvědčit nastupující představitele komise sekcí k psaní příspěvků, založit adresáře odběratelů, vše napsat na blány po vytvoření textů a jejich korekturách (růžová vodička), zajistit technické podmínky pro tištění, snášení a zasílání zpravodajů. Tím vším mne pověřil designovaný nový předseda komise. Na vše jsem kývl a vrhl jsem se do práce s velkou vervou a nadšením. Vše byla velká neznámá, Byla to velká výzva. Pomohla mi získaná zkušenost s psaním pro různé dětské  časopisy, vydáváním školních časopisů na základní škole ve Śtěpánské 8, na  Akademickém gymnáziu  ve Śtěpánské 22 a při založení a vydávání vysokoškolského časopisu EKONOM na VŠE.

První číslo pod názvem Zpravodaj komise specializovaných oborů, poštovní historie a celin SČF jsem vydal v červnu 1976, tedy před 45 lety.  Mělo 23 stran vytištěných cyklostylem. Bylo mi líto nezveřejnit aspoň na první tsránce obrázek z bohaté poštovní historie. Obrázek je vždy lepší než slepý text, řekl jsem si. U svého zaměstnavatele jsem zajistil vytištění první strany, který zveřejnila celistvost dopisu odeslaného v Kutné Hory (Kuttenberg). Povedlo se, Teď si uvědomuji, že jsem nastavil styl s cedlistvostí na titulce. Do dneška se tohoto stylu držím a jsem rád, že i řada dalších redaktorů se k němu připojila. Měl jsem štěstí, ve sbírce jsem našel krásnou celistvost předznámkového období. Tu jsem doplnil propagačním heslem ke č50. výročí organizovaného poštovnictví v českých zemích (1526 -1976).I to mi hrálo do noty. 

Toto první číslo bylo číslem kolektivním - přispěli skoro všichni přestavitelé tehdejší poštovní historie u nás -  přátelé Palkoska, Polišenský, Maxa, Kukačka, Bouška, Mahovský, Nekvasil. Rychlost přímo úžasná. Uzávěrka byla dne 21. 4. 21976 a v červnu číslo vyšlo a do prázdnin a dovolených jsem vytištěný zpravodaj nechal vytisknout, vlastnoručně "slízal", zaobálkoval a  odeslal. Vše se událo v Celetné ulici a zpravodaje jsem poslal buď z Hlavní pošty v Jindřišské anebo druhý den z pošty\ 011 v Josefské.Číslo bylo hutné, vedoucí sekcí nastínili své plány, objevila se poprvé klasifikace české poštovní historie a celin, hlavní obory dostaly velké slovo. Úvodní slova bardů naší poštovní historie jsem doplnil ještě změnami v poštovním provozu informací o Celostátní výstavě spec. oborů v Kutné Hoře, pravidly pro rozesílání a několika dalšími informacemi. 

Ohlas byl velký. Tak velký, že jsem ihned začal připravovat číslo 2 - 3 (dvojčíslo), které jsem vydal v říjnu 1976.

Začaly mi chodit ohlasy a nové příspěvky, redakční zásobník se plnil. Začal jsem tušit, že "vykopnutí míče" otevřelo vrata k dalším publicistickým počinům. Vzápětí se založeily krajské zpravodaje, které dosáhly též vysoké úrovně. Nebyla nouze o články ve Filatelii a Mladém filatelistovi, katalozích výstav, začaly se tisknout skromné studie.

Následovaly další zpravodaje, které se vytvořili odloupnutím rubrik sekcí v centrálním zpravodaji. Rok 1978 umožnil tisk těchto zpravodajů vybraných sekcí. Zpravodaje komise se pžejmenoval na POŠTOVNÍ HISTORII. Poté, co jsem byl jmenován předsedou KPHC SČSF v roce 1986, tak došlo k další změně - založil jsem zpravodaj POSTILION, který před několika lety dosáhl počtu 100 výtisků pod redakčním vedením dr. K. Špačka (od roku 1990). K tomu jsem si přibral ješětě zpravodaj VÝPLATNÍ OTISKY. Naštěstí jsem pro práci na tomto zpravodaji získal celou řadu spolupracovníků.

Začaly se vydávat i zpravodaje mimo komisi či sekce (Kurýr), z nichž řada se stala nezávislými zpravodaji v nových podmínkách.

Digitální věk přinesl další změny v této publicistice - rok 2013 přinesl internetový web v rámci klubu 00-15, u jehož kolébky jsme měl tu čest stát společně s dalšími kolegy v klubu 00-15. Existuje do dneška a získal i dva další weby.  Přirozeným pokračováním začátku před 45 lety je i tento web, který je spíše lifestylovým webem, i když s převažujícími poštovně  historickými články, studiemi a katalogy. 

O různých katalozích a knihách ani nemluvím. Rok 1976 otevřel stavidla poštovně historické literatury různých forem. 

Tento text doplňuji několika ilustracemi:

a/ titulkou 1. čísla Zpravodaje KSO/KPHC SČSF,

b/ první stránkou tohoto zpravodaje, kde je uvedena i tehdejší redakční rada,

c/ mým úvodníkem z dvojčísla 2 - 3 tohoto Zpravodajem

d/ obrazovou přílohou z dvojčísla 2 -3/11976 tohoto Zpravodaje,

e/ pochvalným dopisem mé maličkosti od  předsedy dr. Vr.. Palkosky,

f/ čtyřmi fotkami z různých akcí, první je  z konference poštovní historie v Písku při Dni poštovní historie, kde jsem přednesl referát přibližující koncepci komunikační a publicistické koncepce nově vzniklé KPH (za předsednckým stolem jistě poznáváte Vojtu Maxu (úplně nalevo), já stojím a přednáším obklopen dr. Vr. Palkoskou a ing. Emilem Votočkem, ostatní jsou písečtí pořadatelé, na dalších třech fotkách je práce z terénu, kde jsem získával vědomosti a informace, které posloužily při tvorbě čísel zpravodajů - jistě poznáváte profesora  Papouška či kolegu Veselého a další renomované filatelisty. 

Tolik ve stručnosti k této historii. Mám velkou radost, že již 45 let se spíše kontinuálně a soudružně o specializovaných oborech a poštovní historii. Někdy s přestávkami, někdy be znich, ale psaní řadě autorů vydrželo a řada redaktorů jim publikaci poznatků, tak důležitých pro sběratleství, umožnila. Všem díky. Je to velká práce, namáhavé, na úkor vlastního času, ale domnívám se, že stála za to. Můj archiv je plný kladných ohlasů.

 

Bull 001     Bull 002     Bull 003    Bull 004     Bull 005    Bull 006     Bull 007

 

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS