HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

Německá poštovní historie (3)

AUTOMATY V POŠTOVNÍM PROVOZU

 

Dvacáté století bylo symbolem průniku techniky a různých automatů do poštovního provozu. Německo bylo jednou z významných zemí tohoto tremdu. Do poštovních úkonů se dostaly automaty (prodej poštovních známek, celin, pohlednic aj. nebyl výjimkou. Exponáty jsou z Muzea komunikací v Berlíně.

FOTA IVANA 2012 a 2013 739   FOTA IVANA 2012 a 2013 740   FOTA IVANA 2012 a 2013 741   FOTA IVANA 2012 a 2013 751FOTA IVANA 2012 a 2013 752   

Číst dál...

Německá poštovní historie (2)

SKVOSTY německé poštovní historie v Berlíně

 

Velký počet skvostů se nachází obvykle v muzeích rozesetých po celém světě. Poštovně historické exponáty se nacházejí ve výstavním prostoru a v depozitářích německého Muzea komunikací v Berlíně. je na co se dívat... Exponáty dokreslují vyspělost společnosti a rozvinutost komunikačních kontaktů. Je radost mezi skvosty přednášet... Prohlídku začněme u výplatních strojů. A pokračujme k dalším mechanizačním prostředkům (na ruční a na elektriucký pohon) použitým v poštovním provozu.

 

FOTA IVANA 2012 a 2013 717   FOTA IVANA 2012 a 2013 718   FOTA IVANA 2012 a 2013 728   FOTA IVANA 2012 a 2013 746   FOTA IVANA 2012 a 2013 742   FOTA IVANA 2012 a 2013 743

   FOTA IVANA 2012 a 2013 749   FOTA IVANA 2012 a 2013 744   FOTA IVANA 2012 a 2013 745

 

Číst dál...

CELISTVOSTI V RARITY PŘETVOŘENÉ (1)

Celistvosti v rarity přetvořené

 

Oražená známka šeptá, ústřížek dopisu hovoří, dopis křičí.... (Dr. Franz Kalckhoff)

 

Prvním výplatním strojem, který byl použit na československých poštách byl výplatní stroj švýcarského výrobce firmy   HASLER, která čs.poštovní práva oficiálně zavedla na své přepážky v roce 1946. Umožňoval přijímat doporučené zásilky (viz doporučený obrazec v otisku).Tento stroj byl použit na poště PRAHA 1. Byl zvláštní nejen doporučenžm obrazcem, ale též i výplatním razítkem ve tvaru "motýlka" či větrné růžice", jak zajímavý tvar pojmenovali sběratelé. Výplatní otisky pošt záhy změnily tvar  výplatního razítka z "motýlka! na "pseudoznámku, která lépe vystihovala poštovní provoz.

Po všech těchto úpravách je z n á m á   j e d i n á  celistvost, "která křičí" slovy dr. F. Kalckhoffa a která dokumentuje tuto významnou část československé poštovní historie, zejména pak v tomto případě historii čs. poštovnictví. Raritou se stala svou jedinečností a  krátkostí období, kdy byl tento moderní prostředek vyplácení použit v čs. poštovním provozu.  

 

Raritní celistvost 1 001

Raritní celistvost 001

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS