HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

JOE ANEB DÍKY, PANE PROFESORE

JOE ANEB DÍKY, PANE PROFESORE

Vzpomínání s poctou

JOE BYL ČLENEM  KLUBU FILATELISTŮ nyní 00-15 S ČÍSLEM 1000.

Je až neuvěřitelné, kolik významných a zajímavých filatelistických osobností prošlo naším klubem za jeho více jak sedmdesátiletou existenci. Jednou z takových osobností, která zaslouží naší vzpomínku je i všestranně nadaný

MUDr. Josef „Joe“ Gruss, někdy též známý pod pseudonymem Joe Gruss (8. 7.1884, Praha - 28.5. 1968, Praha).

Je až neuvěřitelné, co za 83 let svého života dokázal ve svém občanském povolání a v dalších zájmových oblastech. Veřejné zdroje poskytují řadu detailů o jeho povolání gynekologa a porodníka, jakož i o jeho aktivitě ve sportu a olympijském hnutí. Skoupé jsou v dalším oboru, kterému se věnoval ve filatelii.

V mém případě se stalo již pravidlem, že pokud jiné zdroje informací ve filatelii neexistují, tak otevřu vynikající knížku Václava Nebeského „Filatelistovo podzimní rozjímání“ (1975). Jak zpívají Werich s Voskovcem: „otevřeme bibli, tam to všechno je“. A skutečně.

POCTA VE FORMĚ LEGITIMACE S ČÍSLEM 1000 VYNIKAJÍCÍMU FILATELISTOVI A ČLOVĚKU

Ti, kteří sledují náš web od roku 2013, roku jeho zřízení, již vědí, že náš klub byl založen uprostřed válečných let v roce 1943. První rok Václav Nebeský ve své knize popisuje první rok takto:

„Míjí první rok výchovné a propagační činnosti, poznamenaný opravdovým zájmem o spolkové dění.

Za dvanáct měsíců života klubu- od května 1943 do května 1944 – vydala novinková služba klubu členům za 1600000 K známek, pokladna při 932 členech vykazuje na hotovosti už 23441 K. Stáváme se po Klubu českých filatelistů největším klubem v Ústředí a v nejbližší době přivítáme tisícího člena.

„Uvažujeme, komu nabídnout tuto poctu, aby legitimace s číslem 1000 odpovídala významem svému nositeli. V červnu 1944 dovrší 60 let univerzitní profesor MUDr. Josef Gruss,  předseda Ústředí filatelistických spolků, a není pochyb, že právě on bude nositelem onoho jubilejního čísla, v němž se tají úspěšná práce hrstky nadšenců z výboru klubu. A věříme, že čelný představitel českého filatelistického života neodmítne naši poctu. Legitimace byla slavnostně odevzdána, na svého tisícího člena jsme mohli být právem hrdi.“ (str. 56 a 57).

Není bez zajímavosti, že jedním dechem Václav Nebeský dodává, že „legitimaci s číslem 1 jsem měl od založení klubu já“.

O osobě Josefa Grusse se Václav Nebeský zmiňuje i dál (na straně 186), bohužel jen krátce:

„Prof. MUDr. JOSEF GRUSS (1884-1968), nositel Řádu práce, člen Mezinárodního olympijského výboru a dlouholetý člen Mezinárodní filatelistické organizace, usiloval záhy po rozpolcení Svazu československých filatelistických spolků o jeho opětné sloučení s Jednotou. Svým přátelským jednáním a upřímným úsměvem si získal všeobecnou oblibu a v těžkých okupačních letech byl roku 1943zvolen tehdejšího Ústředí českých filatelistů. Dva roky poté, ve slavném roce 1945, mu byla udělena Kolínská cena za zásluhy o filatelii a plným právem: vyvedl naši organizaci neblahým období okupace a války bez poskvrny do svobodného poválečného života a rozkvětu.“

 

 

Náhoda ve formě bezcílného internetového brouzdání tomu chtěla, aby mne zavedla na stránky zpravodaje Olymsport z roku 2013, kde jsem objevil na straně 122 korespondenci jednoho ze zakladatelů Olympsportu u nás Václava Robina Duška, evangelického faráře ze Strakonic s MUDr. Josefem Grussem. Celá (částečná) korespondence je velice zajímavá. V jednom dopise se profesor Gruss rozepisuje o své f i l a t e l i s t i c k é kariéře a sběratelském zájmu. Jedná se však jen o střípek, jakkoliv cenný.

Jak vidím z Vašeho dopisu , jste zpraveno mé filatelistické činnosti, kterou ve zkratce zopakuji. Do minulého roku (dopis je z roku 1965 – pozn. aut.), byl jsem od roku 1946 členem FIP za Čechy a když jsem loni abdikoval, dali mi medajli a jmenovali čestným předsedou. V ústředí SČSF jsem byl celou řadu let předsedou, kdy se mi dvakrát podařilo sjednotiti rozvaděnou českou filatelii. Sám jsem sběratelem, mezinárodně však nevystavuji, mám pro to své důvody, sportovní a olympijské známky sbírám po léta a ukázku z nich jsem letos na zvláštní požádání vystavoval v Žatci, kde jsem obdržel 2. cenu výstavy, ovšem v souvislosti s jinými sbírkami“.

Na internetu či ve výstavních katalozích a filatelistických časopisech bychom našli zcela jistě další detaily o Josef Grussovi a jeho filatelistickém životě. Časem se jistě dozvíme více. Třebas i detail o jeho členství v našem klubu …

Zastavme se i u Grussových dalších aktivit, které jsou neméně zajímavé.

VÝZNAMNÝ LÉKAŘ

MUDr.Josef Gruss byl významným lékařem – gynekologem a porodníkem. Kromě svého povolání se významně angažoval při založení jednotné organizace (České gynekologické a porodnické společnosti) vzniklé v roce 1921 v Praze. V letech 1945 – 1946 byl jejím (čtvrtým od založení) předsedou. Dějiny této společnosti jsou nerozlučně spjaty se založením odborného časopisu. V dubnu vyšlo první číslo Rozhledů v chirurgii a gynekologii, časopis měnil název, u zrodu pozdější České gynekologie se angažoval prof. Josef Gruss , stal se jejím prvním šéfredaktorem (léta 1936 – 1945). MUDr. Josef Gruss byl i významným odborným publicistou a autorem odborných publikací (např. publikace o opouzdřených zánětech pobřišnice z roku 1922), vědeckých i vědeckopopulárníchknih. Přednáší na Univerzitě Karlově. O r. 1933 profesorem.

JOE HOKEJOVÝM MUŠKETÝREM, SPORTOVCEM A SPORTOVNÍ FUNKCIONÁŘEM

Snad nejvíce záznamů na internetových sítích pod různými hlavičkami je na téma aktivní sportovní činnosti a jeho funkcionářském působení v českých, československých a mezinárodních strukturách včetně olympijského hnutí.

K úspěšné činnosti ve sportovních kolektivech a sportovních svazech různého druhu mu pomohla jeho společenská vytříbenost, zralost, dobrosrdečná povaha, vstřícnost, empatie a vynikající jazyková vybavenost.

Je toho tolik, co dokázal, takže se omezím na přehlednou datovou kroniku. Zcela jistě mi z ní nechtěně vypadla řada důležitých Grussových aktivit, což je mi líto. Proto o to vřeleji zvu zájemce k brouzdajícímu kolečku na internetu s heslem „MUDr. Josef Gruss“ (pozor nepleťte si jej s jeho neméně slavným jmenovcem – hercem).

Od mládí se věnoval tenisu, šermu, atletice, lyžování, fotbalu, hokeji s míčkem na ledě

1901             stal se členem hokejového týmu Slavia Praha

1903             působil jako hokejový rozhodčí

1906             intenzivně propaguje lední hokej, překládá z francouzštiny kanadská pravidla

                    později jejich evropskou interpretaci, překládá i pravidla fotbalu

1907             získává přezdívku JOE, pořádá přípravnou schůzku v kavárně Louvre za účelem

                    vytvoření hokejové organizace

1908             zařazen do hokejového týmu, spoluiniciuje Český svaz hokejový

1908             účastní se IV. olympijských her v Londýně(pod pseudonymem Josef Mičkovský se

                    zúčastňuje tenisového turnaje ve dvouhře a čtyřhře (s J. Rösslerem-Ořovským)

1908 -1909    vstoupil do dějin českého hokeje jako jeden z osmi českých hokejových mušketýrů,

                    byl jako brankář v týmu prvních osmi českých reprezentantů, kteří reprezentovali

                    Čechy, zároveň byl vedoucí výpravy a delegát na mezinárodním kongresu LIHG

23.1.1909      v Chamonix odehrál v turnaji dva zápasy proti Francii (1:8) a Švýcarsku (2:8)

1908             spoluzaložil Český svaz hokejový, působil jako funkcionář v domovském klubu

                    SK Slavia

1910             šermoval na světovém šampionátu v Bruselu

1919             kapitánem našeho tenisového týmu na Pershingově olympiádě v Paříži

                    V dalších letech se stal třikrát lyžařským mistrem Prahy, závodil v lehké

                    atletice (běžel i slavné Běchovice), hrál fotbal, později se stal i předsedou

                    České amatérské atletické unie a šermířského svazu      

1920             předseda Československé sportovní obce

1920 - 1925   předsedou Československého šermířského svazu

1922 - 1929   předsedou ČŠK Riegel , pracoval ve svazech atletiky

1929 – 1951   předsedou Československého olympijského výboru (ČSOV)

1946-1965     členem Mezinárodního olympijského výboru (MOV) jako druhý Čech

6.5.2010        uveden do Síně slávy českého hokeje

 

HOKEJOVÍ MUŠKETŸŘI A ČESKÁ VLAJKA V LONDÝNĚ

 

Zájemcům o život Josefa Grusse doporučuji si přečíst na https://cs.wikipedia.org/wikihistorii hokejových mušketýrů, jejich členem byl Josef Gruss. Poučné a zajímavé čtení.

Zajímavá je i historka, která je dost zasutá, o vystoupení českých sportovců na IV. olympijských hrách v Londýně. Nástup pod českou vlajkou za dob Rakouska-Uherska je více než zajímavý.

Není divu, že jsme měli štěstí v tom, že dobré základy českého sportu (hokeje zvlášť),ale i filatelie položily takové osobnosti jako byl prof. MUDr. Josef Gruss. Možná, že bychom bez jeho vlivu hráli do dnešní doby něco jako hockey „s napalovaným míčkem a ne s plochými holemi a toušem okrouhlým z kaučuku o průměru 7cm a 2cm tloušťky“ a „puku či touši říkali pivní tácek“.

Při vší skromnosti : že by jeho vliv byl i klubu filatelistů?

Díky za to, pane profesore. Která osobnost nás překvapí příště?

Zdroje:

1/ http://zivotopisyonline.cz/josef-gruss.php

2/ http://cs.wikipedia/wiki/Josef_Gruss(lékař)

3/ http://www.cgps.cz/cgps/historie.php

4/ http://www.sinslavycslh.cz

5/ www.olympic.cz

Psáno v roce 2014 pro portál www.kf0015.cz

 

 

 

 

 

                                                                                                

Číst dál...

KNIHY PLNÉ FILATELISTICKÝCH CELISTVOSTÍ

KNIHY ZLATÉHO FILATELISTICKÉHO FONDU

 

Filatelistické literatury není nikdy dost. Stále je potřebná. Pro vzdělání sběratele je literatura velmi důležitá. A nejsou to jen katalogy či studijní publikace. Mezi špičkové knihy patří knihy, které přinášejí ukázky celistvostí s náležitým vysvětlením. Tím jsou poučené a psojují obraz se slovem.

V poslední době se mi do ruky dostaly tři cenné publikace různých autorů, jak jinak z německé oblasti. Dvě jsou z bývalé NDR, jedna ze Śvýcarska.

Horst Hille, POSTKARTE GENÜGT, Ein Kultur-historisch.philastelischer Streizug

Urania Verlag Leipzig - Jena - Berlin, 1988. 180 stran, kvalitní ilustrace, vždy téměř na každé straně, rozsáhlý popis.

Celistvosti prošlé poštou, na první pohled nepatřící mezi kategorii "dělanik" a "suvenýrů". Věrohodnosti. Vše od pohlednic, poštovní celiny, karty celodenního použití, speciální celistvosti, neobvyklé arty, , došlo i na filatelistické karty, které= byly vytvořeny a použity filatelisty. Původ ? Celý svět. Poučné.

 

Horst Hille, BRIEFGESICHTER, Ein kulturisch-philatelistischer Streifzug,Urania-Verlag Leipzig - Jena - Berlin, 1985, stran 175

 

tentokrát se autor soustředil na filatelistické celistvosti a vytvořil sedm kapitol - celistvosti, ostré až novější dopisy, speciality, celistvosti na krátkou dobu, tragické, filatelistické, moderní. Tentokrát dal místo i těm filatelistickým - udělaným celistvostem, na nichž se zasloužili filatelisté z nejrůznějších důvodů či obchodníci.

 

Peter Meier, 100 mal Philatelie, DE la Philatélie par +00, Philately, a 100 times, Multipress Verlag,  Tenniken 2000, stran 209

 

peter Meier vybral z archivu Poštovního muzea v Bernu to nejzajímavější.od pradávna k dnešním dnům. Na dvoustraně vysvětlivky v několika jazycích a obrázek na pozadí obrázku. Stručné, jasné. Tezaurus švýcarské poštovní historie.Kvalitní a ecnné celistvosti Navíc vysvětlivky po občansku. za jaké situace celistvosti a poštovně historické či známkové artefakty vznikaly .....

 

Všechny tři publikace přinášejí poučení a potěšení.

 

Kniha 1 001     Kniha 2 001     KNIHA 3 001

 

Číst dál...

Za Ludvíkem Pytlíčkem

ZA LUDVÍKEM PYTLÍČKEM

 

V polovině února 2019 nás dostihla smutná zpráva o úmrtí českého filatelisty ze Semil, Ludvíka Pytlíčka. Bylo mu 76 let. 

 

Ludvík Pytlíček byl snad nejznámnějším českým sběratelm, který se specializoval zejména na československou známku z období 1918 - 1939. Na konci jeho sbírka obsahující 5000 listů  dosáhla dokonalosti a obsahovala i několik unikátů. Hodnota jeho sbírky se odhadovala na 100 mil. Kč. Pojišťovny alespoň na tuto částku sbírku ocenily. Na řadě mezinárodních výstav dosáhl významných ocenění (zlaté medaile). Zlatých medailí obdržel celkem dvacet. Nejznámější známkoiu, která jeho sbírka obsahovala, byla zřejmě žilkovaná čtyřkorunovka s převráceným přetiskem Pošta československá 1919, kterou nechal údajně zhotovit tehdejší ministr pošt a telegrafů pro TGM a ministry s příkazem "otočit přetisk na památku". Kolem několika takovýchto známek se vytvořila legenda o známkách, které přes ministrova syna pronikly na veřejnost. Do dneška není tato legenda ověřena a potvrzena. Ve sbírce měl i další filatelistické "pecky". 

Ludvík Pytlíček byl snad majitelem největší sbírky poštovních známek u nás. Není divu, Kromě znalostí Ludvík Pytlíček měl i trochu toho pomyslného filatelistického štěstí při sběratelství. Měl dar koupit či získat a dar prodat.  Vždyť známky sbíral od svých deseti let, tedy věnoval se této zálibě 66 let. V roce 2017 svou sbírku rozprodal, neboť nikdo z jeho potomků nechtěl ve sběratelství pokračovat. Ludvík Pytlíček měl i živnost na prodej známek a filatelistických potřeb. Byl členem kanadské a americké filatelistické společnosti a člen elitní společnosti - Klubu sběratelů filatelistických rarit Club 100 de Monte Carlo de l´Elité de la Philatelie. Civilním povoláním byl mistrem a vývojářem  v textilce.

Ludvík Pytlíček se zajímal i o jiné obory a časové úseky filatelie, a to včetně specializovaných oborů, i když tyto oboiry pravděpodobně nebyly jeho cílem. Nicméně rád specializovaným sběratelům povídal o svém oboru (ujal se i jedné přednášky v rímci mého domovského klubu filazelistů 00-15)a potěšil mne svou neohlášenou účastí na mé přednášce v rámc iklubu v Domuz Portus, když jsme slavili 70. výročí klubu. Letmo jsme se stýkali i během mé funkcionářské kariéry a já jsem z pozdálí sledoval jeho úděl - jednou nahoře, jednou dole. Po zákazu vystavovat u nás (zejména na výstavách PRAGA)  byly jeho exponáty  vyslány na několik zahraničních výstav, kde byly náležitě oceněny. Napssedy jsem viděl  ukázku jeho  sbírky na výstavě v New Yorku v roce 2016 v síni rarit, kde vystavená zmnámka přitáhla pozornost návštěvníků, z nicž řada z nich byla Čechoameričany.

Úspěch přináší i problémy. Ludvík Pytlíček si jich užil dost. Dokonce byl bez dalšího vysvětlení vyloučen z řad členů SČF pro neetické chování Byl i účastníkem nsoudních sporů, kde soud na konci líčení konstatoval jeho nevinu. Došlo i na obvinění z padělatelství a krádeží (včetné té na japonské výstavě Philanippon v tokio 1991.). Je zmiňován i v knize Brama Kleina, syna otce, který byl údajně okraden. Odkazů na veřejných zdrojích obviňujícíh Ludvíka Pytlíčka, ale i na jeho obranu existuje celá řada. Jednoznačně se však nic neprokázalo.

Ludvík Pytlíček však zůstane v našich pamětích jako velký a  vášnivý sběratel s velkými znalostmi. Takových osobností by naše filatelie a veřejný život potřebovala více.

 

Ludvíku Pytlíčku, R.I.P.

 

Zdroj černobílé fotografie : www.google.com  - TV Nova

 

LUDVÍK PYTLÍČEK 001

 

 

 

 

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS