HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

CO VÝPLATNÍ OTISK, TO OBČAS PŘEKVAPENÍ

Když jsme s M. Bouškou v 70. a 80. letech dokončili dva základní katalogy výplatních otisků Československa, domnívali jsme se, že máme dostatek materiálu a informací (zejména díky usilovné práci K. F. Pešáka, A. Jonáše, J. Lešetického, F. T. Winklera a M. Marka) a že dodatky se objeví jen ojediněle. Tento stav skutečně nastal, za za čtyřicet let se skutečně objevilo jen minimum dodatků. Podrobnější pohled a nové akvizice způsobily to, že jsem v minulých dnech objevil několik desítek nových údajů a zajímavostí, o které je třeba původní katalogy doplnit. Je to přirozené, odstup let a otisky z neznámých sbírek k doplnění údajů a nových otisků značně přispěl. V současnosti jsem se hlouběji pustil do studia a bádání přineslo ovoce. I dnes přispívám s další troškou do mlýna. Týká se 335. uživatele výplatního stroje Francotyp B4 s horním číslem počitadla (sběratelsky FR 8h - 4m , dohlédací pošta PRAHA 1). Firma TEX závod se suknem obdržel povolení publikované ve Věstníku č. 45 ze dne 25. 9. 1930.

Do této chvíle jsme žili v domnění,že prvním otiskem tohoto uživatele bylo datum 25. 7. 1930 (údaje dle AJ, který obdržel pravděpodobně od firmy B. Jarolímek a jeho kontaktů uvnitř této firmy). Překvapením je nález nového otisku s datem 10. 7. 1930. To byl první den použití? Anebo otisk na celistvosti vznikl při dokončení montáže otisku a byla esejí, která nebyla ve své době takto označena. Patnáct dní se čekalo ma "druhý" první den otisku? Co vše zpozdilo? Co tedy považovat za 1. den života otisku? 10. anebo 25. 7. ? 

 

 

TEX 001

Další osud tohoto otisku, ať již byl první den jakýkoliv, byl zajímavý. Jak píše Albert Jonáš:

 

"Při namontování štočku pod známkou porušil mechanik závity přídržného šroubu a poněkud špatně tiskl. Firma TEX žádala opravu, kterou mechanik na svůj náklad přislíbil. Po několikátém upozornění (posledním 19. 8. 1930), nechala fma Jarolímek rýti na svůj )čet pod známku štoček nový. Původní štoček měl charakteristické znaky: široké H ve slově Praha. Dolní R vybíhá skoro z průsečíku obloučku a svislé nožky. Dolní dvě řádky nízkým písmem."

 

Další otisky byly ve stejném stroji. Pouze označení bylo změněno. Reprodukuji originální popis změn ze Studií A. Jonáše a nechávám je na celistvosti.Otisk začal tisknout v srpnu 1930 a dále vše probíhalo beze změn (viz druhá celistsvost).

TEX 2 001

 

 

 

Číst dál...

ČERNOTISK JAKO TORZO ESEJE UŽIVATELE DHV

Před časem jsem zavěsil na blog několik případů černotisků, které byly pořízeny při přípravě nových výplatních otisků z období let 1926 - 1939, kdy existoval a štábní kultura a zachovaly se díky ní perfektní důkazy o existenci a životě otisků. 

Dnes tento jakoby seriál končím posledním černotiskem, který jem objevil. Jedná se o černotiskové torzo označení oprávněného uživatele, který si nechal při koupi výplatního stroje nechal zhotovit Svaz zaměstnanců v obchodě a průmyslu v Ústí nad Labem(německy DHV - Deutscher Handels- und Industrieangestellten Verband) jako první verzi označení. Zůstalo jen přu tom /viz černotisk). Tento štoček nebyl použit a byl vytvožen z nějakých důvodů (možná z důvodů  lepší čitelnosti a výraznosti) štoček nový - textový (viz celistvosti).

První reprodukce zachycuje černotisk označení, druhá celistvosti již otisk oficiální s druhým označením.

Data:

Věstník č.36 ze dne 18. 7. 1930

Stroj B3 s horním číslem počitadla

Sběratelské označení: FR 8h - 3m

 

DHV 001kovaný otisk s datem  16. 6. +930 je třetím otiskem 1. dne (R). Další otisk je stejný na celistvosti prošlé poštou.

 

Číst dál...

ESEJ VÝPLATNÍHO OTISKU UŽIVATELE KAREL BUDISCHOWSKY

Otisky uživatele Karel Budischowsky a synové z Třebíče jsou na pohled běžnými otisky. Hlubší pohled a pohled do historie se běžnost proměňuje v nevšední zajímavost.

Tato firma, továrna na obuv, obdržela povolení k vyplácení své korespondence Věstníkem č. 13 ze dne 29. 4. 1928. Zakoupila si stroj Francotyp typu B3 s horním číslem počitadla. Nechala si vytvořit zajímavý otisk s atraktivním označením , kde se objevuje zkratka názvu firmy, výrazný dámský střevíc a plný název firmy. Dohlédací pošta TŘEBÍČ 2. První otisk začal vyplácet dne 19. 5. 1928. Dne 21. 7. 1931 byla činnost tohoto otisku ukončena a mezi denním a výplatním razítkem se objevilo nové označení - prosté BUSI s nápadným "B" ne nepodobným typu písmu v názvu firmy Baťa. V roce 1931 oeřvzala tuto firmu firma Baťa Zlín,  a proto došlo k této změně. Sběratelské označení: FR 8h - 3m.

 

Busi 1 002

 

Busi 2 001

 

Busi 2 002

 

To by byla první část zajímavé historie všedního otisku.

Druhá je ryze poštovně historická. Otisk oficiálně začal vyplácet dne 14. 5. 1928. Ve své sbírce jsme však objevil identický otisk s datem 27. 4. 1928, dva dny před vydáním Věstníku s datem 29. 4. 1928. Náhoda? Pravděpodobně to dokazuje jeden ze závěrů, ke kterému jsme dospěl při detailním probíráním otisků tohoto období. Tento otisk sloužil k získání povolení (procedura MPT nám ještě není úplně známá). Jeden z možných vysvětlení pro vznik podobných otisků. I tento otisk sběratelsky se dá označit jako esej - vznikl a nenabyl funkce regulérního otisku  uznaného pro vyplácení zásilek.  Stopy po děrovačce na levé části obálky svědčí o tom, že obálka byla založena někde v šanonu, možná jako příloha k žádosti. To jsou zatím domněnky. Mohlo to být i jinak - zodpovědná příprava otisku několik dní před spuštěním, kdy se při této příležitosti "vyjel" zkušební otisk, který je však též kvalifikovanou esejí.

 

Busi 1 001

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS