HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

Úplné a neúplné eseje čs. výplatních otisků

čÚplné a neúplné

 

Eseje se mohou vyskytnout buď úplné, připravené k tomu, aby byly regulérními otsky poštovního provozu, anebo neúplné, kdy zbytdou jen některé části budoucího otisku, který se k vyplácení vůbec nedostane. Typickými příklady jsou následující otisky

Úplný otisk

Uživatel J. Hložek Praha

Této firmě byl schválen k provozu výplatní stroj s otiskem sběratelsky označeném jako FR 6h-4m. Schválen na základě Věstníku č. 10 z 29. 3. 1928. Otisk byl připraven k provozu. Nastala však komplikace. Vůbec nepřišel do provozu a zůstal esejí. MInisterstvo pošt a telegrafů odmítlo schválit tyto stroje pro vyplácení novinových zásilek. Stroj s otiskem byl vrácen firmě B. Jarolímek.Další využití je zatím neznámé.  Tento otisk byl současně chybotiskem, nebyl vyryt háček nad "C" v nápisu státu. Viz šipka. Vznikla esej s chybotiskem (R).

 

ESEJE 001

 

Neúplná esej

Uživatel: Družstevní tiskárna v Hradci Králové

Družstevní tiskárna v Hradci Králové obdržela od ministerstva pošta a telegrafů povolení uvedeném ve Věstníku č. 13 ze dne 23. 4. 1928. Do stroje A s horním číslem počitadla se zamýšlelo vložit denní razítko Hradec Králové 1 a označení uživatele (viz ilustrace níže). Mělo k tomu dojít 20. 7. 1928. Nedošlo. Subjekt odmítl převzít stroj a  vrátil jej firmě B. Jarolímek. Důvod: ministerstvo nepovolilo vyplácet novinové zásilky . Zůstalo u eseje, jejíž vzhled je neznámý. Popsal jej jen slovy Albert Jonáš. Ve sbírce mám neúplnou esej, kterou zobrazuji (RR).

 

ESEJE 002 

 

 

Číst dál...

SVĚT JAROLÍMKOVÝCH VÝPLATNÍCH OTISKŮ (1)

Firma B. Jarolímek, Praha II, Perštýn 15 získala od firmy Francotyp GmbH Německo a od Ministerstva pošt a telegrafů Praha generální zastoupení prodeje výplatních strojů soustavy FRANCOTYP pro Československo. Toto zastoupení bylo platné dlouhou dobu - až do začátku roku 1948, kdy tato firma byla komunisty v Československu rychle znárodněna. Pochopitelně s výjimkami během let 1938 - 1939 (Slovensko, Podkarpatská Rus) či po ztrátě  Podkarpatska v roce 1945 i bez tohoto území.   

Firmě byly povoleny předváděcí stroje, na nichž se tiskly různé hodnoty, bez peněžité splatnosti a kontroly poštovních úřadů. Důkazem jsou otisky, které se nám ve sbírkách různých sběratelů zachovaly. Otisky se neliší od regulérních otisků normálních strojů.Jen odborník pozná rozdíl.

Předváděcí stroje a jejich otisky jsou první kategorií v početném výskytů otisků, které pouýévala firma B. Jarolímek při předvádění a  prodeji strojů budoucím uživatelům.

Určitým vodítkem jsou denní razítka těchto strojů. Jejich vzhled u firmy B. Jarolímek měl svůj vývoj. Vyskytuje se řada variant. První variantou byla denní razítka, kde se vyskytly názvy dohlédacích poštovních úřadů (PRAHA 25, PRAHA 1, BRNO apod.). Později bylo upuštěno od věrohodných názvů pošt a z názvu byla vyřazena čísla. Zbyly jen název pošty (např. PRAHA) a symboly, např. "O". Poštovní správa si přísně hlídla jakékoliv zneužití stroje.

Další fází na základě příkazů MPT bylo označení "POŠTOVNÍ ÚŘAD" nebo "AUFGABEORT" pro německy mluvící klienty. I štočky pro označení uživatele byly různé. Reprodukuji dva z nich

a/ FRANCOTYP/B:JAROLÍMEK - první slovo psáno kurentem, označení pro stroj FR 8h - 4m mezi denním a výplatním razítkem, v denním razítku "POŠTOVNÍ RAZÍTKO",

 

Jarolímek otisky 003

 

b/ FRANCOTYP/B. JAROLÍMEK - označení shodné s otiskem shora, ale v jiném stroji FR 6h-4m pod výplatním razítkem, s nápisem "PRAHA I" v denním razítku

 

Jarolímek otisky 001

 

Oba otisky tvoří eseje, , možná, že byly poštovně použity později, i když toto konstatování je stále předmětem budoucího zkoumání.

 

c/ Svět těchto výplatních otisků doplňuji černotiskem vytvořeného štočku,který byl použit do některého dalšího výplatního stroje (pravděpdobně FR 8h - 4,), s německým názvem "AUFGABEORT". fragment eseje.

Jarolímek otisky 002

 

 

Strojů a jejich otisků měla firma B. Jarolímek více, o dalších kategoriích příště.Všechny tři případy byly primárně použity jako předváděcí stroje, později možná změnily svůj účel.

Na závěr tohoto prvního pokračování pohledů do zákulisí Jarolímkové firmy uvádím jednu z významných  zajímavostí prvního řádu. Je jí modrý otisk, která byla svým prvotním úkolem přdvádět stroj, který bude vhodný pro vylácení zásilek v modré barvě. Uvažovalo se o tom na konci 20. let a na počátku 30. let. Poštovní správa byla již nalomena a proto si b. Jarolímek nechal zhotovit otisk s denním razízkem, kde je nápis "POŠTOVNÍ ÚŘAD" a mezi dením razízkem a výplatním razítkem nápis Francotyp kurentem. Tento předváděcí otisk se dostal do podoby eseje, a tam to skončilo. Nikdy se nestal otiskem vyplácejícím oficiálně novinové zásilky. Poštovní správa od tohoto projektu ustoupila z neznámýc hdůvodů tak, aby se tato myšlenka stala realitou v době Protektorátu ČM s doběhem několik let po osvobození v roce 1945. Tato celistvost, ač neprošlá poštovním provozem, má jistě hodnotu velmi cenné celistvosti  (RR). Ztaím je jediná známá. Datum otisku na celistvosti 15. 2. 1932.

 

JAR 100 001

 

Číst dál...

TORZO VÝPLATNÍHO OTISKU (12)

KABEL

 

Uživatel firma Kabel, továrna na kábele v Bratislavě si opatřila výplatní stroj Francotyp B4 (sběratelské označení FR 8h - 4m).

Původní štoček obsahoval jen logo firmy bez názvu. Byl pořízen jeho černotisk, není však známo,zda byl vsazen do stroje a pořízen otisk ve formě eseje. Takto se zachovala jen černotisková část eseje.

Původní štoček nebyl použit. Byl ale vyryt nový štoček s názvem KABEL a s logem ( iniciály K/B s bleskem uprostřed).

V roce 1938 byly změněny číslice v denním a výplatním razítku. 

 

Kabel 001

 

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS